เสมสิกขาลัย

Spirit in Education Movement S E M

News update

#ปฏิทินป๋วย2564 × ปรีดี จัดทำโดย มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป นอกจากมีรูปภาพ พร้อมคำคม ของอาจารย์ปรีดี-อาจารย์ป๋วย… โพสต์โดย 120 ปีชาตกาล ปรีดี พนมยงค์ เมื่อ วันพุธที่ 30 กันยายน 2020

Public Course

นำผู้เรียนไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างลงลึก
หลากด้านหลายมิติเป็นองค์รวม
ทั้งพฤติกรรม จิตใจ สติปัญญา และทักษะต่างๆ

[slide-anything id=”3019″]

ปี 2563

มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
27-28 (ส.-อ.)โอบอุ้มความเปราะบางว่าง
27-28 (ส.-อ.)Transformation Gameเต็ม
กรกฎาคม
  
สิงหาคม
22-23 (ส.-อ.) TRE ว่าง
28-30 (ศ.-อ.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน เต็ม
กันยายน

*อยู่ระหว่างการประสานงาน

ปี 2564

เมษายน
17-18 (ส.-อ.) Transformation Game ว่าง
23-25 (ศ.-อ.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน ว่าง
กรกฎาคม
3-4 (ส.-อ.) โอบอุ้มความเปราะบาง ว่าง
16-18 (ศ.-อ.) เผชิญความตายอย่างสงบ ว่าง
29ก.ค.-1ส.ค. (พฤ.-อา.) กระบวนกร ปี2564 (ครั้งที่ 3)
สิงหาคม
13-15 (ศ.-อ.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน ว่าง
27-29 (ศ.-อ.) งาน พลังกลุ่ม และความสุข ว่าง
พฤศจิกายน
5-7 (ศ.-อ.) ซาเทียร์ฯ ขั้นต่อเนื่อง ว่าง
19-21 (ศ.-อ.) ฝึกทักษะดำเนินการประชุม ว่าง
27-28 (ส.-อ.) Transformation Game ว่าง
ธันวาคม
4-6 (ศ.-อ.) เป็นมิตรกับตัวเอง ว่าง
24-26 (ศ.-อ.) เผชิญความตายอย่างสงบ ว่าง

ปี 2563

วันที่ หัวข้อการอบรม สถานะ
มกราคม  
27-28 (ส.-อ.)โอบอุ้มความเปราะบางว่าง
27-28 (ส.-อ.)Transformation Gameเต็ม
กุมภาพันธ์  
27-28 (ส.-อ.)โอบอุ้มความเปราะบางว่าง
27-28 (ส.-อ.)Transformation Gameเต็ม
มีนาคม  
27-28 (ส.-อ.)โอบอุ้มความเปราะบางว่าง
27-28 (ส.-อ.)Transformation Gameเต็ม
เมษายน  
27-28 (ส.-อ.)โอบอุ้มความเปราะบางว่าง
27-28 (ส.-อ.)Transformation Gameเต็ม
พฤษภาคม  
27-28 (ส.-อ.)โอบอุ้มความเปราะบางว่าง
27-28 (ส.-อ.)Transformation Gameเต็ม
มิถุนายน
27-28 (ส.-อ.) โอบอุ้มความเปราะบาง ว่าง
27-28 (ส.-อ.) Transformation Game เต็ม
กรกฎาคม
24-26 (ศ.-อ.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน เต็ม
25-26 (ส.-อ.) Transformation Game ว่าง
31 ก.ค.-2 ส.ค. (ศ.-อ.) งาน พลังกลุ่ม และความสุข ว่าง
สิงหาคม
22-23 (ส.-อ.) TRE ว่าง
28-30 (ศ.-อ.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน เต็ม
กันยายน
26-27 (ส.-อ.) Transformation Game เต็ม
*อยู่ระหว่างการประสานงาน

ปี 2564

วันที่ หัวข้อการอบรม สถานะ
มกราคม
8-10 (ศ.-อ.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน ว่าง
16-17 (ส.-อ.) Transformation Game ว่าง
เมษายน
17-18 (ส.-อ.) Transformation Game ว่าง
23-25 (ศ.-อ.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน ว่าง
กรกฎาคม
3-4 (ส.-อ.) โอบอุ้มความเปราะบาง ว่าง
16-18 (ศ.-อ.) เผชิญความตายอย่างสงบ ว่าง
29ก.ค.-1ส.ค. (พฤ.-อา.) กระบวนกร ปี2564 (ครั้งที่ 3)
สิงหาคม
13-15 (ศ.-อ.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน ว่าง
27-29 (ศ.-อ.) งาน พลังกลุ่ม และความสุข ว่าง
พฤศจิกายน
5-7 (ศ.-อ.) ซาเทียร์ฯ ขั้นต่อเนื่อง ว่าง
19-21 (ศ.-อ.) ฝึกทักษะดำเนินการประชุม ว่าง
27-28 (ส.-อ.) Transformation Game ว่าง
ธันวาคม
4-6 (ศ.-อ.) เป็นมิตรกับตัวเอง ว่าง
24-26 (ศ.-อ.) เผชิญความตายอย่างสงบ ว่าง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจงรักษ์ แซ่ตั้ง 
โทร. 086-305-3011

In-house Training

ออกแบบกระบวนเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์
เฉพาะกลุ่มหรือองค์กร

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพูลฉวี เรืองวิชาธร
โทร 086-327-7792

special scoop

การรู้จักประวัติศาสตร์ เป็นส่วนสำคัญสำหรับการก้าวไปข้างหน้าอย่างรู้เท่าทัน เพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นั้นมันคลี่คลายมาจากเหตุปัจจัยอะไรบ้าง #อภิวัฒน์๒๔๗๕ เป็นความจริงสำคัญในทางประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ที่มีชนชั้นนำปฏิกิริยาพยายามปิดบัง บิดเบือน แม้กระทั่งใส่ร้ายป้ายสี มาโดยตลอด 

ในโอกาสครบรอบ ๘๘ ปีของเหตุการณ์สำคัญนั้น เราได้สัมภาษณ์ อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ที่ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด ท่านมองเห็นทั้งข้อดีข้อเสีย จุดอ่อน จุดแข็ง ของการเปลี่่ยนแปลงการปกครองครั้งนี้ และเล่าให้เราฟังอย่างมีชีวิตชีวา รวม ๑๕ ตอน เราเริ่มสัมภาษณ์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี ๒๕๖๒ เสร็จสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ และทะยอยนำขึ้นเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ ๑๘มีนาคม ๒๕๖๓ และสิ้นสุดครั้งสุดท้ายเมื่อ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

บัดนี้เราได้รวบรวมทั้ง ๑๕ ตอนมาอยู่ในที่นี้ เพื่อสะดวกแก่การค้นคว้า ศึกษา สำหรับท่านที่สนใจ หากมีข้อบกพร่องใดๆ เรายินดีรับฟังและปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้วิดีทัศน์ชุดนี้สมบูรณ์ที่สุด เท่าที่กำลังและสติปัญญาอันจำกัดของพวกเราจะทำได้ หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม เรายินดีรับไว้ และนำไป ถามอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ เพื่อจัดทำเป็นตอนพิเศษ ตอบคำถามต่างๆต่อไป พวกเราขอขอบคุณกำลังใจที่ได้รับจากทุกท่านที่ติชมและในคำแนะนำเข้ามา และช่วยกันเผยแพร่ต่อๆกันไป

ด้วยจิตคารวะ

ประชา หุตานุวัตร
ณพัฒน์ พัฒนพีระเดช
อันวยา แก้วพิทักษ์
คณะทัศนาธิการ

20 Years of SEM

20 ปี แห่งกระบวนการเรียนรู้และเติบโตอย่างมีจิตวิญญาณ

ร่วมเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง
และสังคมด้วยกันกับเรา

20 Years of SEM

20 ปี แห่งกระบวนการเรียนรู้และเติบโต
อย่างมีจิตวิญญาณ

ร่วมเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมด้วยกันกับเรา

FACEBOOK SEM

เสียงหนึ่งเสียง หรือหลายหลายเสียงที่ไม่อาจละเลยได้ ด้วยความเป็นครูที่มีใจรักและอยากช่วยเหลือเด็กนักเรียน และความเป็นโค้ชที่มีอยู่ในตัว จึงสร้างให้ครูคนนี้ได้เติมเต็มศักยภาพของการเป็นผู้ให้

โพสต์โดย Sem Semsikkha เมื่อ วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2020
FACEBOOK SEM

special scoop

ปาฐกถาเสมพริ้งพวงแก้ว ครั้งที่ 25 ❝สุขแท้❞ เปลี่ยนโลก โดย กยับกอน ปักซกริมโปเช จากมูลนิธิชกยูร์ ลิงปะ ประเทศเนปาล วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

Detoxifying our political past

“Pain is pain is pain, no matter where in the world,” Laspley told me, in reference to address the old wounds of the past . . .

ทำไมความกลัวและความเจ็บปวดควรได้ร้องไห้

เมื่อเกิดสิ่งเลวร้ายขึ้นกับเรา จะมีเส้นทางสองเส้นทางที่เรามักจะเดินต่อไป เส้นทางหนึ่งผมเรียกว่า เหยื่อ-ผู้รอด-ผู้ชนะ อีกเส้นทางคือ . . .

‘สันติวิธี’ วิถีเพื่อคืนความเป็นมนุษย์

บางครั้งความรุนแรงก็ไม่ได้เป็นความรุนแรงทางตรง แต่เป็นความรุนแรงในระบบ เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นเพราะโครงสร้างที่อยุติธรรม . . .

empathy poker

ไพ่ความรู้สึก ความต้องการ

ราคาชุดละ 200 บาท

 (ค่าจัดส่ง 50 บาทต่อชุด)

order now
จงดี 094-929-8105
เขม 086-993-6695
ตื้น 085-178-1014
facebook : ร้านของเรา

empathy poker

ไพ่ความรู้สึก ความต้องการ

ราคาชุดละ 200 บาท

 (ค่าจัดส่ง 50 บาทต่อชุด)

order now
จงดี 094-929-8105
เขม 086-993-6695
ตื้น 085-178-1014

facebook : ร้านของเรา
Copyright © 2020 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes