การขอยกเลิกเข้าอบรม

ท่านสามารถแจ้งขอยกเลิกเข้าร่วมอบรมได้ทุกช่องทาง ได้แก่
โทร. 086-305-3011, 099-453-8836 หรือ Email: semsikkha_ram@yahoo.com, Line: @semsikkha, Facebook: semsikkha โดยแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมกับหัวข้อการอบรมที่ท่านสมัครไว้ หากท่านยังไม่ได้โอนเงิน เจ้าหน้าที่จะยกเลิกให้ทันที สำหรับท่านที่โอนเงินแล้ว ท่านจะได้รับเงินคืนตามเงื่อนไขด้านล่างนี้
ท่านสามารถแจ้งขอยกเลิกเข้าร่วมอบรมได้ทุกช่องทาง ได้แก่ โทร. 086-305-3011, 099-453-8836 หรือ Email: semsikkha_ram@yahoo.com, Line: @semsikkha, Facebook: semsikkha
โดยแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมกับหัวข้อการอบรมที่ท่านสมัครไว้ หากท่านยังไม่ได้โอนเงิน เจ้าหน้าที่จะยกเลิกให้ทันที สำหรับท่านที่โอนเงินแล้ว ท่านจะได้รับเงินคืนตามเงื่อนไขด้านล่างนี้

เงื่อนไขการคืนเงินเมื่อยกเลิกเข้าร่วมอบรม

เงื่อนไขการคืนเงิน
เมื่อยกเลิกเข้าร่วมอบรม

1. หากแจ้งล่วงหน้าก่อนการอบรม  มากกว่า 30 วันขึ้นไป  ท่านจะได้รับเงินค่าสมัครคืนเต็มจำนวน (หักค่าธรรมเนียมการยกเลิก 500 บาท และหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามจริง) หรือ เลื่อนเข้าอบรมครั้งต่อไปได้ 1 ครั้งเท่านั้น (คลิกที่นี่ เพื่อดูเงื่อนไขการเลื่อนเข้าอบรม)

2. หากแจ้งล่วงหน้าก่อนการอบรม  ตั้งแต่ 15-30 วัน  ท่านจะได้รับเงินค่าสมัครคืนครึ่งจำนวน (หักค่าธรรมเนียมการยกเลิก 500 บาท และหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามจริง)

3. หากแจ้งล่วงหน้าก่อนการอบรม  น้อยกว่า 15 วัน  เสมสิกขาลัยจะถือว่าเงินค่าสมัคร(เต็มจำนวน)ของท่านเป็นเงินบริจาคเพื่อการจัดกิจกรรม

หมายเหตุ ระยะเวลาในการคืนเงิน (ข้อ1-2)

  1. กรณีแจ้งยกเลิกอบรมภายในวันที่ 14 ของทุกเดือน ท่านจะได้รับการโอนเงินคืนภายในสิ้นเดือนนั้น
  2. กรณีแจ้งยกเลิกการอบรมหลังวันที่ 14 ของทุกเดือน ท่านจะได้รับการโอนเงินคืนในเดือนถัดไป

ฝ่ายการเงินจะโทรแจ้งให้ท่านทราบเมื่อโอนเงินคืนเรียบร้อยแล้ว

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok