ช่องทางการโอนเงิน

1. โอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเจริญนคร
ประเภทออมทรัพย์
บัญชีเลขที่ 024 252 441 2

2. เช็ค

สั่งจ่าย
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

3. ธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน

สั่งจ่ายในนาม
น.ส.จงรักษ์ แซ่ตั้ง
สั่งจ่าย ปณ.หัวหมาก 10243

ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

Copyright © 2019 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes