ช่องทางการโอนเงิน

1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ประเภท ออมทรัพย์ สาขา เจริญนคร บัญชีเลขที่ 024 – 2 52441 – 2

2. เช็ค

สั่งจ่าย มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

ก่อนโอนเงินเพื่อร่วมกิจกรรมกับเสมฯ
กรุณาตรวจสอบที่ว่างกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง

โทร. 086-305-3011, 099-453-8836 หรือ Email: semsikkha_ram@yahoo.com, Line: @semsikkha, Facebook: semsikkha

# เนื่องจากการโอนเงินคืนในทุกกรณี เสมฯจำเป็นต้องหักเงินจำนวน 500 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ #

*** ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ***
โดยจะออกเป็นรายการเงินบริจาคเพื่อกิจกรรมการอบรมครั้งนั้น ๆ

หมายเหตุ สำหรับท่านที่ต้องการยกเลิกเข้าอบรม คลิกที่นี่
Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok