ช่องทางการโอนเงิน

ก่อนโอนเงินเพื่อร่วมกิจกรรมกับเสมฯ
กรุณาตรวจสอบที่ว่างกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง

โทร. 086-305-3011, 099-453-8836 หรือ Email: semsikkha_ram@yahoo.com, Line: @semsikkha, Facebook: semsikkha

# เนื่องจากการโอนเงินคืนในทุกกรณี เสมฯจำเป็นต้องหักเงินจำนวน 500 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ #

1. โอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเจริญนคร
ประเภทออมทรัพย์
บัญชีเลขที่ 024 252 441 2

2. เช็ค

สั่งจ่าย
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

3. ธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน

สั่งจ่ายในนาม
น.ส.จงรักษ์ แซ่ตั้ง
สั่งจ่าย ปณ.หัวหมาก 10243

ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งทางมูลนิธิ ฯ จะออกเป็นรายการเงินบริจาคเพื่อกิจกรรมการอบรมครั้งนั้น ๆ

หมายเหตุ สำหรับท่านที่ต้องการยกเลิกเข้าอบรม คลิกที่นี่

Copyright © 2023 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes