ช่องทางการโอนเงิน

ก่อนโอนเงินเพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆ กับเสมสิกขาลัย
กรุณาตรวจสอบที่ว่างกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง 

โทร. 086-305-3011, 099-453-8836 หรือ Email: semsikkha_ram@yahoo.com, Line: @semsikkha, Facebook: semsikkha

# เนื่องจากการโอนเงินคืนในทุกกรณี เสมฯจำเป็นต้องหักเงินจำนวน 500 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ #

1. โอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเจริญนคร
ประเภทออมทรัพย์
บัญชีเลขที่ 024 252 441 2

2. เช็ค

สั่งจ่าย
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

3. ธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน

สั่งจ่ายในนาม
น.ส.จงรักษ์ แซ่ตั้ง
สั่งจ่าย ปณ.หัวหมาก 10243

ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

Copyright © 2021 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes