สนับสนุนSEM

สนับสนุนSEM

ช่องทางสนับสนุน

  1. สำหรับบุคคลสามารถเข้าร่วมการอบรมสำหรับบุคคลทั่วไปของเสมสิกขาลัย (Public Course) ได้ตามความสนใจ
  2. สำหรับกลุ่มบุคคลหรือองค์กรสามารถแจ้งความประสงค์ให้เสมสิกขาลัยได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้โดยเฉพาะ (In-house)
  3. สนับสนุนทุนในการดำเนินงานต่างๆ ของเสมสิกขาลัย เช่น
    • สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรม
    • สนับสนุนทุนสำหรับผู้เข้าอบรมที่มีทุนทรัพย์น้อย
    • สนับสนุนสถานที่จัดการอบรม

วิธีการโอนเงิน

ท่านสามารถโอนเงินมายังเสมสิกขาลัยได้หลายช่องทาง ดังนี้

1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ สาขาเจริญนคร 
บัญชีเลขที่ 024 – 2 52441 – 2

2. เช็ค – สั่งจ่ายมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

3. ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน – สั่งจ่ายในนาม น.ส.จงรักษ์ แซ่ตั้ง สั่งจ่าย ปณ.หัวหมาก 10243

หลังจากโอนเงิน รบกวนท่านแจ้งพร้อมส่งหลักฐานมายัง อีเมล semsikkha_ram@yahoo.com หรือโทรศัพท์ 086 305 3011

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok