สมัครเข้าอบรม แบบบุคคล

สมัครเข้าอบรม

แบบบุคคล

(ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)

สมัครเข้าอบรม

  ก่อนโอนเงินกรุณาตรวจสอบที่ว่างกับเจ้าหน้าที่ โทร. 086-305-3011, 099-453-8836 หรือ Email: semsikkha_ram@yahoo.com, Line: @semsikkha, Facebook: semsikkha
  # เนื่องจากการโอนเงินคืนในทุกกรณี เสมฯจำเป็นต้องหักเงินจำนวน 500 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ #
  กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่เสมสิกขาลัยจะทำการติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
  ➌ การสมัครนี้ไม่ถือเป็นการจองหรือการสมัครที่ยืนยันสิทธิ์ได้ (จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่)
  ➍ ท่านจะได้รับสิทธิ์โดยสมบูรณ์เมื่อท่านได้ส่งหลักฐานการโอนเงินและได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น
  ช่องทาง1 >> แนบหลักฐานมาพร้อมกับใบสมัครนี้(ปุ่มแนบไฟล์อยู่ด้านล่างหน้านี้)
  ช่องทาง2 >> ส่งหลักฐานมายัง Email: semsikkha_ram@yahoo.com
  ช่องทาง3 >> ส่งหลักฐานมายัง Facebook: sem semsikkha
  ช่องทาง4 >> ส่งหลักฐานมายัง Line ID: @semsikkha

  ➎ เจ้าหน้าที่จะทำการตอบกลับทางอีเมล์ภายใน 1-3 วันทำการ หากท่านไม่ได้รับการตอบกลับทางอีเมล์จากเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อกลับมายัง เสมสิกขาลัย โทร.086 305 3011 หรือไลน์ @semsikkha เนื่องจากอาจมีข้อผิดพลาดในการรับ-ส่งข้อมูลได้

  1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

  ชื่อบัญชี มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
  ธนาคาร ไทยพาณิชย์
  ประเภท ออมทรัพย์
  สาขา เจริญนคร
  บัญชีเลขที่ 024 – 2 52441 – 2

  2. แบ่งชำระ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนผ่อนชำระ

  เงื่อนไขการผ่อนชำระ

  1) เสมฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี(ยกเว้นกรณีคอร์สถูกยกเลิก ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
  2) การชำระงวดแรก จำนวนเงินขั้นต่ำคือ 1,000 บาท แต่ไม่จำกัดจำนวนงวดชำระ
  3) การชำระงวดสุดท้ายอย่างช้าที่สุดคือ ก่อนถึงวันอบรม 30 วัน
  4) หากไม่มีการชำระเงินงวดสุดท้ายตามเวลาที่กำหนด(ก่อนถึงวันอบรม 30 วัน) โดยที่ท่านไม่มีการติดต่อกลับเพื่อชี้แจงและเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อท่านได้ เสมฯจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
  3) ท่านจะได้รับใบเสร็จหลังจากชำระครบถ้วนแล้ว

  2. เช็ค – สั่งจ่ายมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

  *** ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ***

  • ท่านสามารถแจ้งขอยกเลิกเข้าร่วมอบรมได้ทุกช่องทาง ได้แก่ ทางโทรศัพท์ , Email , Facebook และ Line
  • แจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมกับแจ้งหัวข้อการอบรมที่ท่านสมัครไว้
  • หากท่านยังไม่ได้โอนเงิน เจ้าหน้าที่จะยกเลิกให้ทันที สำหรับท่านที่โอนเงินแล้ว ท่านจะได้รับเงินคืนตามเงื่อนไขด้านล่างนี้

  เงื่อนไขการคืนเงินเมื่อยกเลิกเข้าร่วมอบรม

  1. หากแจ้งล่วงหน้า ก่อนการอบรมตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป

  ท่านจะได้รับเงินค่าสมัครคืนเต็มจำนวน(หักค่าธรรมเนียมการยกเลิก 500 บาท และหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามจริง) หรือ เลื่อนเข้าอบรมครั้งต่อไปได้ 1 ครั้ง

  2. หากแจ้งล่วงหน้า ก่อนการอบรมตั้งแต่ 15-29 วัน

  ท่านจะได้รับเงินค่าสมัครคืนครึ่งจำนวน(หักค่าธรรมเนียมการยกเลิก 500 บาท และหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามจริง)

  3. หากแจ้งล่วงหน้า ก่อนการอบรมน้อยกว่า 15 วัน

  เสมสิกขาลัยจะถือว่าเงินค่าสมัครของท่านเป็นเงินบริจาคเพื่อการจัดกิจกรรม

   

  ข้อมูลเบื้องต้น

   

  พุทธคริสต์อิสลามอื่นๆ

   

  ข้อมูลอบรม

   


  Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
  email: semsikkha_ram@yahoo.com
   facebook: semsikkha
  line: @semsikkha

  Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
  YouTube
  FbMessenger
  Tiktok