รู้จักและเข้าใจคนผ่าน MBTI หรือ 16 personalities

Review เท่าทันตัวตนคนในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ (MBTI) วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2566 — คอร์สนี้เหมาะกับคนที่อยากเข้าใจตัวเอง และเข้าใจฟังก์ชั่นการใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆ จะรู้จักตัวเองมากขึ้น รู้ว่าอะไรที่เราถนัด รู้ว่าควรทำตัวแบบไหนเพื่อให้ได้รับพลังงานสูงที่สุด รู้ว่าจะรับมือกับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตอย่างไร รู้ว่าเรามักจะเลือกตัดสินใจแบบไหน รู้ว่าตัวจัดการกับโลกรอบตัวอย่างไร และเข้าใจคนรอบตัวมากขึ้นด้วย … Continue readingรู้จักและเข้าใจคนผ่าน MBTI หรือ 16 personalities

TRANSFORMATIVE EDUCATION FOR SOCIAL JUSTICE จุดยืนทางการศึกษาเพื่อความเป็นธรรม

ปาฐกถาเสมพริ้งพวงแก้ว ครั้งที่ 28 หัวข้อเรื่องการศึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงให้เกิดความยุติธรรมในสังคม เป็นเรื่องที่ท้าทายทีเดียว เพราะว่าโลกทุกวันนี้ ซับซ้อนมากขึ้น มันเป็นโลกที่สังคมแตกร้าวลึก แล้วก็มีการแบ่งแยกในทุกแขนง ทั้งด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ จิตวิญญาณ และสิ่งแวดล้อม  … Continue readingTRANSFORMATIVE EDUCATION FOR SOCIAL JUSTICE จุดยืนทางการศึกษาเพื่อความเป็นธรรม

ความขัดแย้งมีหลายระดับตั้งแต่ภายในตนเอง ระหว่างบุคคล รวมไปถึงกลุ่มคน

Review คลี่คลายความขัดแย้ง แปลงเปลี่ยนพลังกลุ่ม วันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2566 — ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบนชั้นความจริงเห็นพ้องมักจะทำให้เกิดความขัดแย้งในเชิงทำลาย แต่กระบวนการได้พาเรามาสำรวจลึกลงไปในชั้นความจริงเหมือนฝันที่เปิดพื้นที่ให้ความขัดแย้งได้ส่งสัญญาณมาบอกเราว่าแก่นสำคัญที่แท้จริงคืออะไร … Continue readingความขัดแย้งมีหลายระดับตั้งแต่ภายในตนเอง ระหว่างบุคคล รวมไปถึงกลุ่มคน

ฟังได้ศัพท์ จับได้ความ สื่อสารเข้าใจถึงแก่นจุดประสงค์ความต้องการอย่างชัดเจนเป็นยังไง

Review ฝึกทักษะการจับประเด็น วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2566 — กระบวนการตลอดสองวันถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน ทำให้ผู้เข้าร่วมเข้าถึงแก่นของทฤษฎีที่เป็นนามธรรมด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมได้ชัดเจนมากๆ เราเรียนแล้วรู้สึกสนุกและเข้าใจในบทเรียนง่ายมากๆ … Continue readingฟังได้ศัพท์ จับได้ความ สื่อสารเข้าใจถึงแก่นจุดประสงค์ความต้องการอย่างชัดเจนเป็นยังไง

การสื่อสารเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ เพราะความสัมพันธ์ที่ดีเกิดจากความเข้าอกเข้าใจกัน

Review การสื่อสารอย่างสันติ วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566 — กระบวนการตลอดสองวันเต็มในคอร์สถูกจัดเรียงมาเป็น step by step อย่างสอดคล้องต่อเนื่องกัน ตั้งแต่ความสำคัญของการสื่อสาร วิธีการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ตัวอย่างการสื่อสารแต่ละแบบ ทำให้เราเข้าใจถึงวิธีการที่ส่งผลต่อความรู้สึกของคู่สนทนาจริงๆ … Continue readingการสื่อสารเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ เพราะความสัมพันธ์ที่ดีเกิดจากความเข้าอกเข้าใจกัน

‘สันติวิธี’ วิถีเพื่อคืนความเป็นมนุษย์

บาทหลวงแลปสลีย์คือหนึ่งในเหยื่อของการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมแอฟริกาใต้ ในปี 1990 ท่านสูญเสียมือทั้งสองข้าง ดวงตาหนึ่งข้าง และร่างกายถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงจากระเบิดที่ถูกส่งมาทางไปรษณีย์ … Continue reading‘สันติวิธี’ วิถีเพื่อคืนความเป็นมนุษย์

ทำไมความกลัวและความเจ็บปวดควรได้ร้องไห้

เพื่อจะจัดการกับความไม่เป็นธรรมทางประวัติศาสตร์ เราจำเป็นต้องทำอะไรบางอย่างเชิงโครงสร้างและนโยบาย จำเป็นต้องมีการยืนยันสิทธิประโยชน์ (affirmative action) ของคนบางกลุ่มเพื่อให้เขาได้ลืมตาอ้าปาก … Continue readingทำไมความกลัวและความเจ็บปวดควรได้ร้องไห้