ทีมงานSEM

ทีมงานSEM

ด้วยพลังใจอันมั่นคง คือแรงผลักดันให้เราก้าวเดินไปพร้อมกันอย่างมีจุดมุ่งหมาย

พูลฉวี เรืองวิชาธร

In-house Coordinator
Trainer & Facilitator

ปรีดา เรืองวิชาธร

Trainer & Facilitator

จงรักษ์ แซ่ตั้ง

public course coordinator

กนธิชา หมื่นบุญมี

public course officer
Trainer & Facilitator

พิมพ์พิศา รัตนพัลลภ

Finance Officer

ธนภูมิ ดวงแก้ว

Trainer & Facilitator

Copyright © 2021 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes