กำหนดการอบรม public

กำหนดการอบรม

public

การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป สามารถเลือกเรียนรู้ได้อย่างอิสระตามความสนใจ

คลิกที่หัวข้อการอบรมเพื่ออ่านรายละเอียด
*อยู่ระหว่างการประสานงาน
กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

 

ปี 2565

วันที่ หัวข้อการอบรม สถานะ
กุมภาพันธ์
26-27 (ส.-อา.) จังหวะชีวิตที่ออกแบบได้ (online) ว่าง
เมษายน  
23-24 เม.ย. & 30เม.ย.-1พ.ค. (ส.-อา.)การโค้ชฯ ขั้นพื้นฐาน (online)ว่าง
พฤษภาคม
21-22 (ส.-อา.) รู้ลักษณ์ รู้ตน เต็ม
27-29 (ศ.-อา.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน (online) เต็ม
มิถุนายน
18-19 (ส.-อา.) การสื่อสารอย่างสันติ ขั้นพื้นฐาน ว่าง
25-26 (ส.-อา.) ปลุกมนุษย์พ่อแม่ ว่าง
สิงหาคม
6-7 (ส.-อา.) การสื่อสารฯ ขั้นพื้นฐาน (online) ว่าง
6-7 (ส.-อา.) Transformation Game ว่าง
20-21 (ส.-อา.) ศิลปะบำบัด (online) ว่าง
27-28 (ส.-อา.) โอบอุ้มความเปราะบาง ว่าง
พฤศจิกายน
5-6 & 12-13 (ส.-อา.) การโค้ชฯ ขั้นพื้นฐาน (online) ว่าง
18-20 (ศ.-อา.) กระบวนกร ปี2565 รุ่น7 (ครั้งที่ 2) ว่าง
25-27 (ศ.-อา.) เผชิญความตายอย่างสงบ ว่าง
ธันวาคม
10-12 (ส.-จ.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน (online) ว่าง
17-18 (ส.-อา.) Transformation Game ว่าง
22-25 (พฤ.-อา.) กระบวนกร ปี2565 รุ่น7 (ครั้งที่ 3) ว่าง

ปี 2566

วันที่ หัวข้อการอบรม สถานะ
มกราคม
26-29 (พฤ.-อา.) กระบวนกร ปี2565 รุ่น7 (ครั้งที่ 4) ว่าง
กุมภาพันธ์
3-5 (พฤ.-ส.) กระบวนกร ปี2565 (ครั้งที่ 1) เต็ม
11-13 (ศ.-อา.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน ว่าง
12-13 (ส.-อา.) Transformation Game ว่าง
26-27 (ส.-อา.) จังหวะชีวิตที่ออกแบบได้ (online) ว่าง
มีนาคม
2-5 (พฤ.-อา.) กระบวนกร ปี2565 รุ่น7 (ครั้งที่ 5) ว่าง
เมษายน  
1-3 (ศ.-อา.)เผชิญความตายอย่างสงบว่าง
2-3 (ส.-อา.)Transformation Gameว่าง
7-10 (พฤ.-อา.)กระบวนกร ปี2565 (ครั้งที่ 3)เต็ม
23-24 & 30เม.ย.-1พ.ค. (ส.-อา.)การโค้ชฯ ขั้นพื้นฐาน (online)ว่าง
พฤษภาคม
5-8 (พฤ.-อา.) กระบวนกร ปี2565 (ครั้งที่ 4) เต็ม
21-22 (ส.-อา.) รู้ลักษณ์ รู้ตน ว่าง
27-29 (ศ.-อา.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน (online) ว่าง
มิถุนายน
4-5 (ส.-อา.) เป็นมิตรกับความตาย ว่าง
9-12 (พฤ.-อา.) กระบวนกร ปี2565 (ครั้งที่ 5) เต็ม
11-12 (ส.-อา.) Transformation Game ว่าง
18-19 (ส.-อา.) การสื่อสารอย่างสันติ ขั้นพื้นฐาน ว่าง
24-26 (ศ.-อา.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน ว่าง
กรกฎาคม
8-10 (ศ.-อา.) เผชิญความตายอย่างสงบ ว่าง
22-24 (ศ.-อา.) ฝึกทักษะดำเนินการประชุม ว่าง
สิงหาคม
6-7 (ส.-อา.) การสื่อสารฯ ขั้นพื้นฐาน (online) ว่าง
6-7 (ส.-อา.) Transformation Game ว่าง
20-21 (ส.-อา.) ศิลปะบำบัด (online) ว่าง
27-28 (ส.-อา.) โอบอุ้มความเปราะบาง ว่าง
ตุลาคม
1-2 (ส.-อา.) Transformation Game ว่าง
8-9 (ส.-อา.) การสื่อสารอย่างสันติ ขั้นพื้นฐาน ว่าง
29-30 (ส.-อา.) แปรเปลี่ยนโลกภายใน (online) ว่าง
พฤศจิกายน
5-6 & 12-13 (ส.-อา.) การโค้ชฯ ขั้นพื้นฐาน (online) ว่าง
25-27 (ศ.-อา.) เผชิญความตายอย่างสงบ ว่าง
ธันวาคม
10-12 (ส.-จ.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน (online) ว่าง
16-18 (ศ.-อา.) ดีท็อกซ์ชีวิต ว่าง
17-18 (ส.-อา.) Transformation Game ว่าง

ปี 2564

วันที่ หัวข้อการอบรม สถานะ
มกราคม
16-17 (ส.-อ.) Transformation Game เต็ม
มีนาคม
26-28 (ศ.-อ.) ฝึกทักษะดำเนินการประชุม ว่าง
เมษายน
23-25 (ศ.-อ.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน เต็ม
พฤษภาคม
27-29 (พฤ.-ส.) กระบวนกร ปี2564 (ครั้งที่ 1) เต็ม
มิถุนายน
12-13 (ส.-อา.) Transformation Game ว่าง
กรกฎาคม
29-31 (พฤ.-ส.) กระบวนกร ปี2564 (ครั้งที่ 1) ว่าง
กันยายน
25-26 (ส.-อา.) แปรเปลี่ยนโลกภายใน (online) เต็ม
ตุลาคม
30-31 (ส.-อา.) พาใจออกแบบเครื่องมือ (online) ว่าง
พฤศจิกายน
12-14 (ศ.-อา.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน ว่าง
20-21 (ส.-อา.) พลังแห่งการรักตัวเอง (online) ว่าง
26-28 (ศ.-อา.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน (online) ว่าง
27-28 (ส.-อา.) Transformation Game ว่าง
ธันวาคม
24-26 (ศ.-อา.) เผชิญความตายอย่างสงบ ปิดรับ

หมายเหตุ
กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

สอบถามเพิ่มเติม 086-305-3011   
line: @semsikkha   
facebook: semsikkha

Copyright © 2022 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes