ตารางการอบรม public

ตารางการอบรม

public

การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป สามารถเลือกเรียนรู้ได้อย่างอิสระตามความสนใจ

คลิกที่หัวข้อการอบรมเพื่ออ่านรายละเอียด

วันที่หัวข้อการอบรมสถานะ
กันยายน 
13-15 (ศ.-อา.)สัมพันธ์โลกภายในด้วย IFSเต็ม
20-22 (ศ.-อา.)ฝึกทักษะดำเนินการประชุม
(Meeting Facilitator)
เต็ม
ตุลาคม 
5-6 (ส.-อา.)การสื่อสารอย่างสันติ ขั้นต้นเต็ม
18-20 (ศ.-อา.)การพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่มว่าง
26-27 (ส.-อา.) เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความเข้าใจว่าง
พฤศจิกายน 
2-3 (ส.-อา.)Transformation Gameเต็ม
8-10 (ศ.-อา.)ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐานเต็ม
22-24 (ศ.-อา.)เผชิญความตายอย่างสงบว่าง
29พ.ย.-1ธ.ค. (ศ.-อา.)สมดุลธาตุ สมดุลชีวิตว่าง
ธันวาคม 
13-15 (ศ.-อา.)ซาเทียร์ฯ ขั้นต่อเนื่องเต็ม
20-22 (ศ.-อา.)การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิตว่าง

หมายเหตุ
กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

สอบถามเพิ่มเติม 086-305-3011   
line: @semsikkha   
facebook: semsikkha

Copyright © 2019 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes