ตารางการอบรม public

ตารางการอบรม

public

การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป สามารถเลือกเรียนรู้ได้อย่างอิสระตามความสนใจ

คลิกที่หัวข้อการอบรมเพื่ออ่านรายละเอียด
*อยู่ระหว่างการประสานงาน
กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

 

ปี 2564

วันที่ หัวข้อการอบรม สถานะ
มกราคม
16-17 (ส.-อ.) Transformation Game เต็ม
มีนาคม
26-28 (ศ.-อ.) ฝึกทักษะดำเนินการประชุม ว่าง
เมษายน
23-25 (ศ.-อ.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน เต็ม
พฤษภาคม
27-29 (พฤ.-ส.) กระบวนกร ปี2564 (ครั้งที่ 1) เต็ม
มิถุนายน
12-13 (ส.-อา.) Transformation Game ว่าง
กรกฎาคม
29-31 (พฤ.-ส.) กระบวนกร ปี2564 (ครั้งที่ 1) ว่าง
พฤศจิกายน
4-6 (พฤ.-ส.) กระบวนกร ปี2564 (ครั้งที่ 2) ว่าง
5-7 (ศ.-อา.) ซาเทียร์ฯ ขั้นต่อเนื่อง ว่าง
12-14 (ศ.-อา.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน ว่าง
19-21 (ศ.-อา.) ฝึกทักษะดำเนินการประชุม ว่าง
27-28 (ส.-อา.) Transformation Game ว่าง

ปี 2565

วันที่ หัวข้อการอบรม สถานะ
มกราคม
กุมภาพันธ์
3-6 (พฤ.-อา.) กระบวนกร ปี2564 (ครั้งที่ 4) ว่าง
มีนาคม
3-6 (พฤ.-อา.) กระบวนกร ปี2564 (ครั้งที่ 5) ว่าง
เมษายน
23-25 (ศ.-อ.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน เต็ม
พฤษภาคม
27-29 (พฤ.-ส.) กระบวนกร ปี2564 (ครั้งที่ 1) เต็ม
มิถุนายน
12-13 (ส.-อา.) Transformation Game ว่าง
กรกฎาคม
29-31 (พฤ.-ส.) กระบวนกร ปี2564 (ครั้งที่ 1) ว่าง
กันยายน
10-12 (ศ.-อา.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน ว่าง
11-12 (ส.-อา.) Transformation Game ว่าง
25-26 (ส.-อา.) การสื่อสารอย่างสันติ ขั้นพื้นฐาน ว่าง
พฤศจิกายน
4-6 (พฤ.-ส.) กระบวนกร ปี2564 (ครั้งที่ 2) ว่าง
5-7 (ศ.-อา.) ซาเทียร์ฯ ขั้นต่อเนื่อง ว่าง
19-21 (ศ.-อา.) ฝึกทักษะดำเนินการประชุม ว่าง
27-28 (ส.-อา.) Transformation Game ว่าง

หมายเหตุ
กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

สอบถามเพิ่มเติม 086-305-3011   
line: @semsikkha   
facebook: semsikkha

Copyright © 2021 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes