ECO-DHARMA : Future of all beings in global boiling

The 29th Annual Sem Pringpuangkeo Public Lecture — what should we do in this dangerous situation I am reminded of two of my favorite Zen stories in the first story a student asked the master what should we do when difficult times come and the master says this is hard to show uh welcome to welcome those difficult times because our path is not about avoiding difficult times it’s about responding appropriately to them … Continue readingECO-DHARMA : Future of all beings in global boiling

ผ่อนกาย คลายใจ ด้วย TRE

Review กิจกรรม ผ่อนกาย คลายใจ ด้วย TRE (TENSION & TRAUMA RELEASING EXERCISES) วันที่ 27-28 มกราคม 2567 — ใครรู้ตัวว่าร่างกายสะสมความเครียดไว้เยอะมาทางนี้เลย TENSION & TRAUMA RELEASING EXERCISES เป็นเทคนิคการสั่นสะเทือนร่างกายให้ผ่อนคลาย ทั้งในแง่ของร่างกายและจิตใจ … Continue readingผ่อนกาย คลายใจ ด้วย TRE

ขุมทรัพย์ที่งดงามในความทุกข์คืออะไร

Review กิจกรรม ค้นพบขุมทรัพย์ในใจตน วันที่ 16 กรกฎาคม 2566 — อะไรกันที่เป็นขุมทรัพย์ของความทุกข์ มันจะจริงหรือที่ในความทุกข์ที่ดูเป็นเรื่องแง่ลบจะมีอะไรดีๆ ซ่อนอยู่ หลายคนหลีกหนีความรู้สึกทุกข์นี้ แต่จริงๆ แล้วในความทุกข์ของคนเราก็มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่เยอะเลย และถ้าจะบอกว่าเราจะเป็นเราทุกวันนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีความทุกข์นั้นปนอยู่ด้วย สิ่งที่น่าสนใจ คือ ถ้าเราไม่เป็นทุกข์กับมัน เราก็อาจจะไม่เป็นสุขกับมันเหมือนกัน … Continue readingขุมทรัพย์ที่งดงามในความทุกข์คืออะไร

โอบอุ้มความเปราะบาง : ภาวนากับการเยียวยาตัวเอง EP.1

Review การอบรม โอบอุ้มความเปราะบาง วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2566 — ในชีวิตปกติเวลาเกิดรอยแผล รอยแตก สิ่งที่ไม่ชอบปรากฏขึ้นมา เราจะรู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างกับมัน ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุ หาวิธีแก้ไข ซ่อม หาอะไรมาปิดทับ เพื่อไม่แสดงความเปราะบางนั้นออกมาให้ใครเห็น เรายอมให้ใครเห็นแง่มุมนั้นไม่ได้ และเราเองก็ไม่ชอบแง่มุมเหล่านั้นด้วย แต่สำหรับการภาวนา รอยแตกหรือรอยแยกของกำแพงไม่ใช่สิ่งน่าเกลียดน่ากลัวแบบนั้น แต่กลับเป็นแหล่งกำเนิดของ intelligent หรือสติปัญญามากมายซ่อนอยู่หากเราได้ทำงานกับมัน … Continue readingโอบอุ้มความเปราะบาง : ภาวนากับการเยียวยาตัวเอง EP.1

ทำไมฉันถึงเป็นฉัน เข้าใจตัวเองและผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง

Review การอบรม รู้ลักษณ์ รู้ตน วันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 — การได้รับรู้โลกภายในของตัวเอง ทำให้เรารู้ว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เรามีพฤติกรรมแบบนี้ บางคนมีบุคลิกท่าทางแบบเราเลย แต่เค้ามีแนวคิดมุมมองที่ต่างกัน เมื่อได้รับรู้ตัวตนที่แท้จริง จะมีบางส่วนที่เราทั้งชอบและไม่ชอบในตัวเอง ถือว่าเป็นก้าวแรกในการรับรู้และยอมรับตัวเองอย่างแท้จริง … Continue readingทำไมฉันถึงเป็นฉัน เข้าใจตัวเองและผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง

ความสุขของพลังชีวิต สร้างได้ด้วยตัวเอง

Review การอบรม ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน วันที่ 3-5 มิถุนายน 2566 — คอร์สนี้ทำให้เราเรียนรู้ว่าไม่ว่าคนเราจะมีพฤติกรรม ความรู้สึก ความคาดหวังและการรับรู้ต่างกันหลากหลายมากมายแค่ไหน ทุกคนต่างก็มีความต้องการที่แท้จริงเหมือนกันหมด ถ้าเราเข้าใจจุดนี้ เราจะเข้าใจความเป็นมนุษย์มากขึ้น เราจะเข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่น และมีความสัมพันธ์อันเป็นสุขได้ไม่ยากอีกต่อไป … Continue readingความสุขของพลังชีวิต สร้างได้ด้วยตัวเอง

สำรวจ “โลกภายใน” ของเราเองที่จะเป็นแก่นของตัวเรา

Review การออกแบบเครื่องมือเพื่อการสำรวจโลกภายใน วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 — เมื่อพูดถึงการสำรวจโลก “ภายใน” (Inner) คำว่า ภายใน นี้ไม่ได้หมายถึง เครื่องใน ตับ ไต ไส้ พุง แต่หมายถึงความคิด สภาวะอารมณ์ ความรู้สึก ตัวตนภายในของเรา โดยในหัวข้อการออกแบบเครื่องมือสำรวจโลกภายในนี้เป็น “เครื่องมือ” ที่มีหัวใจสำคัญคือ การเข้าใจตัวเองหรือการเข้าใจผู้อื่น เป็นการเปิดพื้นที่หัวใจ … Continue readingสำรวจ “โลกภายใน” ของเราเองที่จะเป็นแก่นของตัวเรา

รู้จักและเข้าใจคนผ่าน MBTI หรือ 16 personalities

Review เท่าทันตัวตนคนในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ (MBTI) วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2566 — คอร์สนี้เหมาะกับคนที่อยากเข้าใจตัวเอง และเข้าใจฟังก์ชั่นการใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆ จะรู้จักตัวเองมากขึ้น รู้ว่าอะไรที่เราถนัด รู้ว่าควรทำตัวแบบไหนเพื่อให้ได้รับพลังงานสูงที่สุด รู้ว่าจะรับมือกับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตอย่างไร รู้ว่าเรามักจะเลือกตัดสินใจแบบไหน รู้ว่าตัวจัดการกับโลกรอบตัวอย่างไร และเข้าใจคนรอบตัวมากขึ้นด้วย … Continue readingรู้จักและเข้าใจคนผ่าน MBTI หรือ 16 personalities

TRANSFORMATIVE EDUCATION FOR SOCIAL JUSTICE จุดยืนทางการศึกษาเพื่อความเป็นธรรม

ปาฐกถาเสมพริ้งพวงแก้ว ครั้งที่ 28 หัวข้อเรื่องการศึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงให้เกิดความยุติธรรมในสังคม เป็นเรื่องที่ท้าทายทีเดียว เพราะว่าโลกทุกวันนี้ ซับซ้อนมากขึ้น มันเป็นโลกที่สังคมแตกร้าวลึก แล้วก็มีการแบ่งแยกในทุกแขนง ทั้งด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ จิตวิญญาณ และสิ่งแวดล้อม  … Continue readingTRANSFORMATIVE EDUCATION FOR SOCIAL JUSTICE จุดยืนทางการศึกษาเพื่อความเป็นธรรม

ความขัดแย้งมีหลายระดับตั้งแต่ภายในตนเอง ระหว่างบุคคล รวมไปถึงกลุ่มคน

Review คลี่คลายความขัดแย้ง แปลงเปลี่ยนพลังกลุ่ม วันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2566 — ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบนชั้นความจริงเห็นพ้องมักจะทำให้เกิดความขัดแย้งในเชิงทำลาย แต่กระบวนการได้พาเรามาสำรวจลึกลงไปในชั้นความจริงเหมือนฝันที่เปิดพื้นที่ให้ความขัดแย้งได้ส่งสัญญาณมาบอกเราว่าแก่นสำคัญที่แท้จริงคืออะไร … Continue readingความขัดแย้งมีหลายระดับตั้งแต่ภายในตนเอง ระหว่างบุคคล รวมไปถึงกลุ่มคน