การขอเลื่อนเข้าอบรม

หากท่านมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถมาเข้าอบรมได้ ท่านสามารถแจ้งขอเลื่อนเข้าร่วมอบรม โดยแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมกับหัวข้อการอบรมที่ท่านสมัครไว้ ได้ทุกช่องทาง ได้แก่ โทร. 086-305-3011, 099-453-8836 หรือ Email: semsikkha_ram@yahoo.com หรือ Line: @semsikkha, Facebook: semsikkha 
สามารถเลื่อนเข้าอบรมได้เพียง 1 ครั้ง และจะต้องเป็นการอบรมภายในปีเดียวกันเท่านั้น
หากการอบรมนั้นมีเพียงหนึ่งครั้งต่อปี ท่านสามารถขอยกเลิกได้(คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเงื่อนไขการขอยกเลิก) หรือ เลือกเข้าอบรมหัวข้ออื่น(ภายในปีเดียวกัน)แทนได้

หากท่านเลือกเข้าอบรมหัวข้ออื่นแทน ซึ่งค่าลงทะเบียนมีส่วนต่าง

  • ส่วนต่างที่มากกว่า เสมฯขอความกรุณาท่านโอนเงินเพิ่มเติมตามส่วนต่างนั้น
  • ส่วนต่างที่น้อยกว่า เสมฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในส่วนต่างนั้น เพื่อนำไปสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมครั้งนั้น
Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok