ความขัดแย้งมีหลายระดับตั้งแต่ภายในตนเอง ระหว่างบุคคล รวมไปถึงกลุ่มคน

Posted on

ผู้เขียน รชต แซ่ตั้น

ก่อนที่จะเรียนเรามองความขัดแย้งเป็นเหมือนปมเชือกที่เราจะต้องเข้าไปแก้ไขให้คลี่คลาย

แต่เมื่อเข้าไปเรียนกลับพบบทเรียนที่สำคัญว่าเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งและการคลี่คลายที่แท้จริงต้องเริ่มจากการตระหนักรู้ถึงสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในใจเราเอง

กระบวนการได้ชวนเรามาทำความรู้จักกับความจริง 3 ระดับ คือ ความจริงเห็นพ้อง ความจริงเหมือนฝัน และ ความจริงแก่นแท้ 

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบนชั้นความจริงเห็นพ้องมักจะทำให้เกิดความขัดแย้งในเชิงทำลาย แต่กระบวนการได้พาเรามาสำรวจลึกลงไปในชั้นความจริงเหมือนฝันที่เปิดพื้นที่ให้ความขัดแย้งได้ส่งสัญญาณมาบอกเราว่าแก่นสำคัญที่แท้จริงคืออะไร และเมื่อเราเข้าใจสัญญาณนี้ในชั้นความจริงเหมือนฝัน เราจะเข้าสู่ความจริงแก่นแท้ที่เป็นเหมือนขุมทรัพย์ที่พบได้ภายในใจเราและภายในความขัดแย้ง และความขัดแย้งเชิงทำลายจะแปรเปลี่ยนเป็นความสร้างสรรค์ที่ทรงพลัง มุมมองที่สำคัญนี้คือพื้นฐานที่เรานำมาคลี่คลายความขัดแย้งในระดับบุคคล รวมไปถึงกลุ่มคนอีกด้วย

ความสงบสุขอาจพบได้ภายในใจกลางพายุ หรือ กลางเปลวไฟที่ร้อนรุ่ม เพียงถ้าเราเปิดใจให้กับความขัดแย้ง เราอาจพบสันติสุขที่แท้ท่ามกลางพายุที่โหมกระหน่ำ หรือ ท่ามกลางเปลวไฟที่ร้อนรุ่ม