ฟังได้ศัพท์ จับได้ความ สื่อสารเข้าใจถึงแก่นจุดประสงค์ความต้องการอย่างชัดเจนเป็นยังไง

Review ฝึกทักษะการจับประเด็น วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2566 — กระบวนการตลอดสองวันถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน ทำให้ผู้เข้าร่วมเข้าถึงแก่นของทฤษฎีที่เป็นนามธรรมด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมได้ชัดเจนมากๆ เราเรียนแล้วรู้สึกสนุกและเข้าใจในบทเรียนง่ายมากๆ … Continue readingฟังได้ศัพท์ จับได้ความ สื่อสารเข้าใจถึงแก่นจุดประสงค์ความต้องการอย่างชัดเจนเป็นยังไง

การสื่อสารเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ เพราะความสัมพันธ์ที่ดีเกิดจากความเข้าอกเข้าใจกัน

Review การสื่อสารอย่างสันติ วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566 — กระบวนการตลอดสองวันเต็มในคอร์สถูกจัดเรียงมาเป็น step by step อย่างสอดคล้องต่อเนื่องกัน ตั้งแต่ความสำคัญของการสื่อสาร วิธีการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ตัวอย่างการสื่อสารแต่ละแบบ ทำให้เราเข้าใจถึงวิธีการที่ส่งผลต่อความรู้สึกของคู่สนทนาจริงๆ … Continue readingการสื่อสารเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ เพราะความสัมพันธ์ที่ดีเกิดจากความเข้าอกเข้าใจกัน

‘สันติวิธี’ วิถีเพื่อคืนความเป็นมนุษย์

บาทหลวงแลปสลีย์คือหนึ่งในเหยื่อของการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมแอฟริกาใต้ ในปี 1990 ท่านสูญเสียมือทั้งสองข้าง ดวงตาหนึ่งข้าง และร่างกายถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงจากระเบิดที่ถูกส่งมาทางไปรษณีย์ … Continue reading‘สันติวิธี’ วิถีเพื่อคืนความเป็นมนุษย์

ทำไมความกลัวและความเจ็บปวดควรได้ร้องไห้

เพื่อจะจัดการกับความไม่เป็นธรรมทางประวัติศาสตร์ เราจำเป็นต้องทำอะไรบางอย่างเชิงโครงสร้างและนโยบาย จำเป็นต้องมีการยืนยันสิทธิประโยชน์ (affirmative action) ของคนบางกลุ่มเพื่อให้เขาได้ลืมตาอ้าปาก … Continue readingทำไมความกลัวและความเจ็บปวดควรได้ร้องไห้