เสมสิกขาลัย

Spirit in Education Movement S E M

20 Years of SEM

20 ปี แห่งกระบวนการเรียนรู้และเติบโตอย่างมีจิตวิญญาณ

ร่วมเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง
และสังคมด้วยกันกับเรา

20 Years of SEM

20 ปี แห่งกระบวนการเรียนรู้และเติบโต
อย่างมีจิตวิญญาณ

ร่วมเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมด้วยกันกับเรา

Public Course

นำผู้เรียนไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างลงลึก
หลากด้านหลายมิติเป็นองค์รวม
ทั้งพฤติกรรม จิตใจ สติปัญญา และทักษะต่างๆ

กรกฎาคม สิงหาคม
12-14 (ศ.-อา.) เผชิญความตายอย่างสงบ เต็ม 3-4 (ส.-อา.) Transformation Game เต็ม
19-21 (ศ.-อา.) งาน พลังกลุ่ม และความสุข เต็ม 17-18 (ส.-อา.) โอบอุ้มความเปราะบาง เต็ม
30ส.ค.-1ก.ย. (ศ.-อา.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน เต็ม
กันยายน ตุลาคม
13-15 (ศ.-อา.) สัมพันธ์โลกภายในด้วย IFS เต็ม 5-6 (ส.-อา.) การสื่อสารอย่างสันติ ขั้นต้น ว่าง
20-22 (ศ.-อา.) ฝึกทักษะดำเนินการประชุม (Meeting Facilitator) เต็ม 18-20 (ศ.-อา.) การพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม ว่าง
26-27 (ส.-อา.)  เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความเข้าใจ ว่าง
พฤศจิกายน ธันวาคม
2-3 (ส.-อา.) Transformation Game เต็ม 13-15 (ศ.-อา.) ซาเทียร์ฯ ขั้นต่อเนื่อง เต็ม
8-10 (ศ.-อา.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน เต็ม 20-22 (ศ.-อา.) การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต ว่าง
22-24 (ศ.-อา.) เผชิญความตายอย่างสงบ ว่าง
29พ.ย.-1ธ.ค. (ศ.-อา.) สมดุลธาตุ สมดุลชีวิต ว่าง
วันที่ หัวข้อการอบรม สถานะ
สิงหาคม
3-4 (ส.-อา.) Transformation Game เต็ม
17-18 (ส.-อา.) โอบอุ้มความเปราะบาง เต็ม
30ส.ค.-1ก.ย. (ศ.-อา.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน เต็ม
กันยายน
13-15 (ศ.-อา.) สัมพันธ์โลกภายในด้วย IFS เต็ม
20-22 (ศ.-อา.) ฝึกทักษะดำเนินการประชุม (Meeting Facilitator) เต็ม
ตุลาคม
5-6 (ส.-อา.) การสื่อสารอย่างสันติ ขั้นต้น ว่าง
18-20 (ศ.-อา.) การพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม ว่าง
26-27 (ส.-อา.)  เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความเข้าใจ ว่าง
พฤศจิกายน
2-3 (ส.-อา.) Transformation Game เต็ม
8-10 (ศ.-อา.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน เต็ม
22-24 (ศ.-อา.) เผชิญความตายอย่างสงบ ว่าง
29พ.ย.-1ธ.ค. (ศ.-อา.) สมดุลธาตุ สมดุลชีวิต ว่าง
ธันวาคม
13-15 (ศ.-อา.) ซาเทียร์ฯ ขั้นต่อเนื่อง เต็ม
20-22 (ศ.-อา.) การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต ว่าง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจงรักษ์ แซ่ตั้ง 
โทร. 086-305-3011

In-house Training

ออกแบบกระบวนเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์
เฉพาะกลุ่มหรือองค์กร

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพูลฉวี เรืองวิชาธร
โทร 086-327-7792

special scoop

ปาฐกถาเสมพริ้งพวงแก้ว ครั้งที่ 25 ❝สุขแท้❞ เปลี่ยนโลก โดย กยับกอน ปักซกริมโปเช จากมูลนิธิชกยูร์ ลิงปะ ประเทศเนปาล วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

ปาฐกถาเสมพริ้งพวงแก้ว ครั้งที่ 25
❝สุขแท้❞ เปลี่ยนโลก
โดย กยับกอน ปักซกริมโปเช จากมูลนิธิชกยูร์ ลิงปะ ประเทศเนปาล
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
ณ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

ปาฐกถาเสมพริ้งพวงแก้ว ครั้งที่ 24
“จากนักสู้เพื่อปลดแอกสู่นักเยียวยาสังคม”

โดย บาทหลวงไมเคิล ลาป์สลีย์
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมจิ๊ด เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Detoxifying our political past

“Pain is pain is pain, no matter where in the world,” Laspley told me, in reference to address the old wounds of the past . . .

ทำไมความกลัวและความเจ็บปวดควรได้ร้องไห้

เมื่อเกิดสิ่งเลวร้ายขึ้นกับเรา จะมีเส้นทางสองเส้นทางที่เรามักจะเดินต่อไป เส้นทางหนึ่งผมเรียกว่า เหยื่อ-ผู้รอด-ผู้ชนะ อีกเส้นทางคือ . . .

‘สันติวิธี’ วิถีเพื่อคืนความเป็นมนุษย์

บางครั้งความรุนแรงก็ไม่ได้เป็นความรุนแรงทางตรง แต่เป็นความรุนแรงในระบบ เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นเพราะโครงสร้างที่อยุติธรรม . . .

empathy poker

ไพ่ความรู้สึก ความต้องการ

ราคาชุดละ 200 บาท

 (ค่าจัดส่ง 50 บาทต่อชุด)

order now
line:@semsikkha fb:semsikkha

empathy poker

ไพ่ความรู้สึก ความต้องการ

ราคาชุดละ 200 บาท

 (ค่าจัดส่ง 50 บาทต่อชุด)

order now
line:@semsikkha fb:semsikkha
Copyright © 2019 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes