เสมสิกขาลัย

Spirit in Education Movement S E M

20 Years of SEM

20 ปี แห่งกระบวนการเรียนรู้และเติบโต
อย่างมีจิตวิญญาณ

ร่วมเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง
และสังคมด้วยกันกับเรา

Public Course

นำผู้เรียนไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างลงลึก
หลากด้านหลายมิติเป็นองค์รวม
ทั้งพฤติกรรม จิตใจ สติปัญญา และทักษะต่างๆ

วันที่ หัวข้อการอบรม สถานะ
11-13 (ศ.-อา.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน เต็ม
19-20 (ส.-อา.) Transformation Game เต็ม
26-27 (ส.-อา.) การสื่อสารอย่างสันติ ขั้นต้น เต็ม
วันที่หัวข้อการอบรมสถานะ
16-17 (ส.-อา.)Transformation Gameเต็ม
22-24 (ศ.-อา.)การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิตว่าง
วันที่หัวข้อการอบรมสถานะ
1-3 (ศ.-อา.)Capture Insight Outว่าง
8-10 (ศ.-อา.)ฝึกทักษะการจับประเด็น ขั้นต้นว่าง
21-23 (ศ.-อา.)เผชิญความตายอย่างสงบ(ปิดรับ)
วันที่หัวข้อการอบรมสถานะ
6-7 (ส.-อา.)จับประเด็นขึ้นกระดานว่าง
19-21 (ศ.-อา.)ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐานเต็ม
27-28 (ส.-อา.)Transformation Gameเต็ม
วันที่หัวข้อการอบรมสถานะ
11-12 (ส.-อา.)เป็นมิตรกับความตายว่าง
18-19 (ส.-อา.)Transformation Gameเต็ม
25-26 (ส.-อา.)การสื่อสารอย่างสันติ ขั้นต้นว่าง
วันที่หัวข้อการอบรมสถานะ
14-16 (ศ.-อา.)การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิตว่าง
20-22 (พฤ.-ส.)ฉันคือการเปลี่ยนแปลงว่าง
วันที่หัวข้อการอบรมสถานะ
12-14 (ศ.-อา.)เผชิญความตายอย่างสงบว่าง
19-21 (ศ.-อา.)งาน พลังกลุ่ม และความสุขว่าง
วันที่หัวข้อการอบรมสถานะ
3-4 (ส.-อา.)Transformation Gameเต็ม
17-18 (ส.-อา.)โอบอุ้มความเปราะบางว่าง
30ส.ค.-1ก.ย. (ศ.-อา.)ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐานว่าง
วันที่หัวข้อการอบรมสถานะ
13-15 (ศ.-อา.)สัมพันธ์โลกภายในด้วย IFSเต็ม
20-22 (ศ.-อา.)ฝึกทักษะดำเนินการประชุม
(Meeting Facilitator)
ว่าง
วันที่หัวข้อการอบรมสถานะ
2-3 (ส.-อา.)Transformation Gameเต็ม
8-10 (ศ.-อา.)ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐานว่าง
22-24 (ศ.-อา.)เผชิญความตายอย่างสงบว่าง
29พ.ย.-1ธ.ค. (ศ.-อา.)สมดุลธาตุ สมดุลชีวิตว่าง
วันที่หัวข้อการอบรมสถานะ
13-15 (ศ.-อา.)ซาเทียร์ฯ ขั้นต่อเนื่องว่าง
20-22 (ศ.-อา.)การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิตว่าง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจงรักษ์ แซ่ตั้ง 
โทร. 086-305-3011

In-house Training

ออกแบบกระบวนเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์
เฉพาะกลุ่มหรือองค์กร

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพูลฉวี เรืองวิชาธร
โทร 086-327-7792

special scoop

ปาฐกถาเสมพริ้งพวงแก้ว ครั้งที่ 24
“จากนักสู้เพื่อปลดแอกสู่นักเยียวยาสังคม”

โดย บาทหลวงไมเคิล ลาป์สลีย์
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมจิ๊ด เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Detoxifying our political past

“Pain is pain is pain, no matter where in the world,” Laspley told me, in reference to address the old wounds of the past . . .

ทำไมความกลัวและความเจ็บปวดควรได้ร้องไห้

เมื่อเกิดสิ่งเลวร้ายขึ้นกับเรา จะมีเส้นทางสองเส้นทางที่เรามักจะเดินต่อไป เส้นทางหนึ่งผมเรียกว่า เหยื่อ-ผู้รอด-ผู้ชนะ อีกเส้นทางคือ . . .

‘สันติวิธี’ วิถีเพื่อคืนความเป็นมนุษย์

บางครั้งความรุนแรงก็ไม่ได้เป็นความรุนแรงทางตรง แต่เป็นความรุนแรงในระบบ เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นเพราะโครงสร้างที่อยุติธรรม . . .

sympathy card

ไพ่ความรู้สึก ความต้องการ

ราคาชุดละ 200 บาท

 (ค่าจัดส่ง 50 บาทต่อชุด)

order now
line:@semsikkha fb:semsikkha
Copyright © 2019 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes