เสมสิกขาลัย

Spirit in Education Movement S E M

20 Years of SEM

20 ปี แห่งกระบวนการเรียนรู้และเติบโตอย่างมีจิตวิญญาณ

ร่วมเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง
และสังคมด้วยกันกับเรา

20 Years of SEM

20 ปี แห่งกระบวนการเรียนรู้และเติบโต
อย่างมีจิตวิญญาณ

ร่วมเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมด้วยกันกับเรา

Public Course

นำผู้เรียนไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างลงลึก
หลากด้านหลายมิติเป็นองค์รวม
ทั้งพฤติกรรม จิตใจ สติปัญญา และทักษะต่างๆ

ปี 2562

พฤศจิกายน ธันวาคม
2-3 (ส.-อา.) Transformation Game เต็ม 13-15 (ศ.-อา.) ซาเทียร์ฯ ขั้นต่อเนื่อง เต็ม
8-10 (ศ.-อา.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน เต็ม 20-22 (ศ.-อา.) การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต ว่าง
22-24 (ศ.-อา.) เผชิญความตายอย่างสงบ เต็ม
29พ.ย.-1ธ.ค. (ศ.-อา.) สมดุลธาตุ สมดุลชีวิต ว่าง

ปี 2563

กรกฎาคม
10-12 (ศ.-อ.) สัมพันธ์โลกภายในด้วย IFS ว่าง
15-18 (พ.-ส.) กระบวนกร 2563 (ครั้งที่4 TOT2)
25-26 (ส.-อ.) Transformation Game ว่าง
31 ก.ค.-2 ส.ค. (ศ.-อ.) งาน พลังกลุ่ม และความสุข ว่าง
สิงหาคม
8-9 (ส.-อ.) จับประเด็นขึ้นกระดาน ว่าง
22-23 (ส.-อ.) TRE ว่าง
28-30 (ศ.-อ.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน ว่าง
กันยายน
2-5 (พ.-ส.) กระบวนกร 2563 (ครั้งที่5 TOT3)
19-20 (ส.-อ.) รู้ลักษณ์ รู้ตน ว่าง
26-27 (ส.-อ.) Transformation Game ว่าง
ธันวาคม
11-13 (ศ.-อ.) เป็นมิตรกับตัวเอง ว่าง
25-27 (ศ.-อ.) เผชิญความตายอย่างสงบ ว่าง

*อยู่ระหว่างการประสานงาน

ปี 2562

วันที่หัวข้อการอบรมสถานะ
พฤศจิกายน 
8-10 (ศ.-อา.)ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐานเต็ม
22-24 (ศ.-อา.)เผชิญความตายอย่างสงบเต็ม
29พ.ย.-1ธ.ค. (ศ.-อา.)สมดุลธาตุ สมดุลชีวิตว่าง
ธันวาคม 
13-15 (ศ.-อา.)ซาเทียร์ฯ ขั้นต่อเนื่องเต็ม
20-22 (ศ.-อา.)การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิตว่าง

ปี 2563

วันที่ หัวข้อการอบรม สถานะ
มกราคม
11-12 (ส.-อ.) Transformation Game เต็ม
17-19 (ศ.-อ.) ฝึกทักษะดำเนินการประชุม ว่าง
24-26 (ศ.-อ.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน เต็ม
มีนาคม
13-15 (ศ.-อ.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน ว่าง
21-22 (ส.-อ.) จับประเด็นขึ้นกระดาน ว่าง
28-29 (ส.-อ.) ปลุกมนุษย์พ่อแม่ ว่าง
กรกฎาคม
10-12 (ศ.-อ.) สัมพันธ์โลกภายในด้วย IFS ว่าง
15-18 (พ.-ส.) กระบวนกร 2563 (ครั้งที่4 TOT2)
25-26 (ส.-อ.) Transformation Game ว่าง
31 ก.ค.-2 ส.ค. (ศ.-อ.) งาน พลังกลุ่ม และความสุข ว่าง
สิงหาคม
8-9 (ส.-อ.) จับประเด็นขึ้นกระดาน ว่าง
22-23 (ส.-อ.) TRE ว่าง
28-30 (ศ.-อ.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน ว่าง
กันยายน
2-5 (พ.-ส.) กระบวนกร 2563 (ครั้งที่5 TOT3)
19-20 (ส.-อ.) รู้ลักษณ์ รู้ตน ว่าง
26-27 (ส.-อ.) Transformation Game ว่าง
ธันวาคม
11-13 (ศ.-อ.) เป็นมิตรกับตัวเอง ว่าง
25-27 (ศ.-อ.) เผชิญความตายอย่างสงบ ว่าง
*อยู่ระหว่างการประสานงาน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจงรักษ์ แซ่ตั้ง 
โทร. 086-305-3011

In-house Training

ออกแบบกระบวนเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์
เฉพาะกลุ่มหรือองค์กร

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพูลฉวี เรืองวิชาธร
โทร 086-327-7792

special scoop

ปาฐกถาเสมพริ้งพวงแก้ว ครั้งที่ 25 ❝สุขแท้❞ เปลี่ยนโลก โดย กยับกอน ปักซกริมโปเช จากมูลนิธิชกยูร์ ลิงปะ ประเทศเนปาล วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

ปาฐกถาเสมพริ้งพวงแก้ว ครั้งที่ 25
❝สุขแท้❞ เปลี่ยนโลก
โดย กยับกอน ปักซกริมโปเช จากมูลนิธิชกยูร์ ลิงปะ ประเทศเนปาล
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
ณ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

ปาฐกถาเสมพริ้งพวงแก้ว ครั้งที่ 24
“จากนักสู้เพื่อปลดแอกสู่นักเยียวยาสังคม”

โดย บาทหลวงไมเคิล ลาป์สลีย์
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมจิ๊ด เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Detoxifying our political past

“Pain is pain is pain, no matter where in the world,” Laspley told me, in reference to address the old wounds of the past . . .

ทำไมความกลัวและความเจ็บปวดควรได้ร้องไห้

เมื่อเกิดสิ่งเลวร้ายขึ้นกับเรา จะมีเส้นทางสองเส้นทางที่เรามักจะเดินต่อไป เส้นทางหนึ่งผมเรียกว่า เหยื่อ-ผู้รอด-ผู้ชนะ อีกเส้นทางคือ . . .

‘สันติวิธี’ วิถีเพื่อคืนความเป็นมนุษย์

บางครั้งความรุนแรงก็ไม่ได้เป็นความรุนแรงทางตรง แต่เป็นความรุนแรงในระบบ เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นเพราะโครงสร้างที่อยุติธรรม . . .

empathy poker

ไพ่ความรู้สึก ความต้องการ

ราคาชุดละ 200 บาท

 (ค่าจัดส่ง 50 บาทต่อชุด)

order now
line:@semsikkha fb:semsikkha

empathy poker

ไพ่ความรู้สึก ความต้องการ

ราคาชุดละ 200 บาท

 (ค่าจัดส่ง 50 บาทต่อชุด)

order now
line:@semsikkha fb:semsikkha
Copyright © 2019 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes