ตารางการอบรม public

ตารางการอบรม

public

การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป สามารถเลือกเรียนรู้ได้อย่างอิสระตามความสนใจ

คลิกที่หัวข้อการอบรมเพื่ออ่านรายละเอียด

วันที่ หัวข้อการอบรม สถานะ
กรกฎาคม
12-14 (ศ.-อา.) เผชิญความตายอย่างสงบ ว่าง
19-21 (ศ.-อา.) งาน พลังกลุ่ม และความสุข ว่าง
สิงหาคม
3-4 (ส.-อา.) Transformation Game เต็ม
17-18 (ส.-อา.) โอบอุ้มความเปราะบาง ว่าง
30ส.ค.-1ก.ย. (ศ.-อา.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน เต็ม
กันยายน
13-15 (ศ.-อา.) สัมพันธ์โลกภายในด้วย IFS เต็ม
20-22 (ศ.-อา.) ฝึกทักษะดำเนินการประชุม (Meeting Facilitator) ว่าง
ตุลาคม
5-6 (ส.-อา.) การสื่อสารอย่างสันติ ขั้นต้น ว่าง
18-20 (ศ.-อา.) การพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม ว่าง
26-27 (ส.-อา.)  เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความเข้าใจ ว่าง
พฤศจิกายน
2-3 (ส.-อา.) Transformation Game เต็ม
8-10 (ศ.-อา.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน เต็ม
22-24 (ศ.-อา.) เผชิญความตายอย่างสงบ ว่าง
29พ.ย.-1ธ.ค. (ศ.-อา.) สมดุลธาตุ สมดุลชีวิต ว่าง
ธันวาคม
13-15 (ศ.-อา.) ซาเทียร์ฯ ขั้นต่อเนื่อง เต็ม
20-22 (ศ.-อา.) การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต ว่าง

หมายเหตุ
กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

สอบถามเพิ่มเติม 086-305-3011   
line: @semsikkha   
facebook: semsikkha

Copyright © 2019 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes