กำหนดการอบรม public

กำหนดการอบรม

public

การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป สามารถเลือกเรียนรู้ได้อย่างอิสระตามความสนใจ

คลิกที่หัวข้อการอบรมเพื่ออ่านรายละเอียด
*อยู่ระหว่างการประสานงาน
กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

 

วันที่ หัวข้อการอบรม สถานะ
พฤษภาคม
26-28 (ศ.-อา.) การโค้ชฯ ขั้นพื้นฐาน ว่าง
มิถุนายน
3-4 (ส.-อา.) Transformation Game เต็ม
3-5 (ส.-จ.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน เต็ม
10-11 (ส.-อา.) รู้ลักษณ์ รู้ตน ว่าง
16-18 (พฤ.-อา.) กระบวนกร รุ่น8 (ครั้งที่ 1) เต็ม
25 (อา.) Sand Tray : Back to the Childhood ว่าง
สิงหาคม
5-6 (ส.-อา.) จับประเด็นขึ้นกระดาน ว่าง
19-21 (ส.-จ.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน (online) ว่าง
19-20 (ส.-อา.) Transformation Game ว่าง
31ส.ค.-3ก.ย. (พฤ.-อา.) กระบวนกร รุ่น8 (ครั้งที่ 3) เต็ม
กันยายน
8-10 (ศ.-อา.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน ว่าง
15-17 (ศ.-อา.) การโค้ชฯ ขั้นพื้นฐาน (online) ว่าง
30ก.ย.-1ต.ค. (ส.-อา.) โอบกอดความเศร้าอย่างเข้าใจ ว่าง
ตุลาคม
5-8 (พฤ.-อา.) กระบวนกร รุ่น8 (ครั้งที่ 4) เต็ม
14-15 (ส.-อา.) Transformation Game ว่าง
27-29 (ศ.-อา.) ฝึกทักษะดำเนินการประชุม ว่าง
ธันวาคม
16-17 (ส.-อา.) Transformation Game เต็ม
22-24 (ศ.-อา.) เผชิญความตายอย่างสงบ ว่าง

ปี 2566

มกราคม
กุมภาพันธ์
26 (อา.) เยียวยาใจด้วยธรรมชาติ เต็ม
มีนาคม
เมษายน
21-23 (ศ.-อา.) เผชิญความตายอย่างสงบ เต็ม
22-23 (ส.-อา.) Transformation Game เต็ม
สิงหาคม
5-6 (ส.-อา.) จับประเด็นขึ้นกระดาน ว่าง
19-21 (ส.-จ.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน (online) ว่าง
19-20 (ส.-อา.) Transformation Game ว่าง
31ส.ค.-3ก.ย. (พฤ.-อา.) กระบวนกร รุ่น8 (ครั้งที่ 3) ว่าง
กันยายน
8-10 (ศ.-อา.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน ว่าง
15-17 (ศ.-อา.) การโค้ชฯ ขั้นพื้นฐาน (online) ว่าง
30ก.ย.-1ต.ค. (ส.-อา.) โอบกอดความเคร้าอย่างเข้าใจ ว่าง
ตุลาคม
5-8 (พฤ.-อา.) กระบวนกร รุ่น8 (ครั้งที่ 4) ว่าง
7-8 (ส.-อา.) Transformation Game ว่าง
27-29 (ศ.-อา.) ฝึกทักษะดำเนินการประชุม ว่าง
ธันวาคม
16-17 (ส.-อา.) Transformation Game ว่าง
22-24 (ศ.-อา.) เผชิญความตายอย่างสงบ ว่าง

หมายเหตุ
กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม


Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2023 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok