การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

ฟังให้ถึงใจ เข้าใจให้ถึงแก่น

ทุกปัญหาคาใจคลี่คลายได้ด้วยการฟัง

✓ การอบรมนี้มีประกาศนียบัตรมอบให้ (สำหรับผู้ที่เข้าอบรมครบทุกวัน)

หลายคนอาจเคยเจอกับปัญหาความสัมพันธ์ที่หาทางออกได้ยาก แม้ว่าจะเลือกใช้วิธีการสื่อสารมากมายที่คิดว่าดีที่สุดแล้วมาเป็นตัวช่วย แต่ก็ยังไม่เวิร์ค มันไม่ช่วยแก้ปัญหาในระยะยาว

และหลายต่อหลายครั้งก็มักพบว่า การสื่อสารออกไปอาจไม่ตอบโจทย์หรือไม่สามารถทำได้กับทุกสถานการณ์ 

เพราะแท้จริงแล้ว การคลี่คลายปัญหาที่ได้ผลอย่างยั่งยืนนั้นต้องเริ่มต้นจากภายในตัวเราเอง

คอร์สนี้จึงอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้เทคนิคในการคลี่คลายปัญหาที่เป็นไปได้จริงจากตัวเราเอง ด้วยการ “ฟัง” ที่ให้เรามากกว่าแค่ฟัง

หลายคนอาจเกิดข้อสงสัยว่า การฟังเพียงอย่างเดียว ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ ถ้าเข้าใจคนอื่นแต่สื่อสารไม่ได้ เพียงแค่ฟังก็อาจไม่ช่วยอะไร ปัญหาก็ยังคงอยู่

เชื่อหรือไม่ว่า? เพียงแค่เรา “ฟังให้เป็น” มันจะเป็นทั้งจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของทุกการแก้ปัญหา 

เพราะจริง ๆ แล้วมีวิธีการฟังหลากหลายรูปแบบที่หากเราเลือกใช้ได้เหมาะกับบริบทหรือสถานการณ์ จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน

กิจกรรมนี้จะพาเราทุกคนมาฝึกฟัง เสียงภายในใจของตนเอง และ เลือกเทคนิคการฟัง เพื่อให้เกิดการคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆ และ เกิดความชัดเจนในตัวเราเอง

กำหนดการปี2567

วันที่ 20-21 เมษายน 2567 (เวลาอบรม 9.00 – 16.30 น.)

เนื้อหาการเรียนรู้

คอร์สนี้จะชวนเรากลับมาฟังเป้าประสงค์ของตัวเราเองก่อนที่จะหยิบจับเทคนิคการฟังต่าง ๆ ไปใช้ เพื่อให้เราทุกคนกลับมา ‘ฟัง’ ให้ ‘ถึงใจ’ (ของตนเองและคนอื่นๆ) และเข้าใจให้ถึงแก่นของการฟังที่เรียบง่าย แต่ทรงพลังและนำไปใช้ได้จริง

เรียนรู้การฟัง 4 ระดับ 5 เทคนิค เพื่อคลี่คลายปัญหาอย่างยั่งยืน

 1. เข้าใจพื้นฐานการฟัง 4 ระดับ
 2. เรียนรู้และฝึกฝน 5 เทคนิคการฟังเพื่อประยุกต์ใช้คลี่คลายปัญหาในชีวิตประจำวัน

(1) เทคนิคการฟัง Active Listening การฟังเพื่อจับประเด็นสำคัญ
เหมาะกับการนำไปใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า เร่งด่วน หรือต้องการระดมวิธีแก้ไขให้ตรงจุด

(2) เทคนิคการฟัง Deep Listening การฟังอย่างไม่ตัดสิน
เหมาะกับการเปิดพื้นที่ทางความคิดเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ

(3) เทคนิคการฟัง Empathic Listening การฟังเพื่อเข้าถึงอารมณ์ความรู้ของคนตรงหน้า
เหมาะกับการคลี่คลายปัญหาความสัมพันธ์ หรือการให้คำปรึกษา

(4) เทคนิคการฟัง Unfolding Listening การฟังเพื่อคลี่คลายจากภายใน
เหมาะกับการพัฒนาตนเอง ลดอคติ ปรับความเชื่อ รับรู้และเข้าใจอุปสรรคต่างๆ ที่ฉุดรั้งการเติบโตภายใน

(5) เทคนิคการฟัง Awareness Listening การฟังเพื่อให้ผู้ฟังและผู้พูดเกิดความตระหนักรู้มากขึ้น
เหมาะกับการพัฒนาตนเองด้านใน เข้าใจโลกภายในอย่างลงลึก เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

หมายเหตุ ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ และ กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กระบวนการเรียนรู้

✓ การบรรยาย
✓ กิจกรรมผ่านประสบการณ์
✓ การแลกเปลี่ยน/อภิปราย

การเรียนรู้นี้เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่ต้องการเข้าถึงแก่นแท้ของการฟัง
 • ผู้ที่ต้องการนำทักษะการฟังไปใช้เพื่อคลี่คลายปัญหาในชีวิตประจำวัน
 • ผู้ที่ต้องการสร้างสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น และมีความหมายมากยิ่งขึ้น
 • ผู้ที่นำการฟังไปใช้ เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นองค์รวม

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ (คลิกดูข้อมูลการเดินทาง)
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เลขที่ 666 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองนะคะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ

บริจาคเข้าร่วมอบรม

ประเภทจำนวนบริจาคเพื่อลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป22ท่านละ 4,000 บาท
นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย3ท่านละ 3,500 บาท
นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน1ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

 • สามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  1. เสมฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
  2. ไม่จำกัดจำนวนเงินต่องวดขั้นต่ำ และไม่จำกัดจำนวนงวดชำระ โดยการชำระงวดสุดท้ายอย่างช้าที่สุดคือก่อนเข้าร่วมอบรมในวันแรก
  3. ท่านจะได้รับใบเสร็จหลังจากชำระครบถ้วนแล้ว
 • ค่าลงทะเบียนนี้มีบริการอาหารว่างเช้าและบ่าย แต่ไม่มีบริการอาหารกลางวัน เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงมีร้านอาหารให้เลือกรับประทานได้ตามความสะดวกของแต่ละบุคคล
 • หากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึง 10 ท่าน ทางเสมสิกขาลัยจะขอยกเลิกการจัดกิจกรรมนี้ เนื่องจากจำนวนคนมีผลต่อการจัดกิจกรรม โดยเสมสิกขาลัยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 เดือน 
 • ใบเสร็จจากการร่วมกิจกรรมจะออกเป็น “รายการเงินบริจาคเพื่อกิจกรรม…” ไม่สามารถออกใบเสร็จเป็นค่าลงทะเบียนได้ เนื่องจากเป็นองค์กรสาธารณกุศล
 • กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัครก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok