ปรีดี วิทยานนท์

เริ่มเส้นทางการเรียนรู้และเข้าใจตัวเองด้วยวิถีการดำเนินชีวิตตามแบบหมู่บ้านพลัมตั้งแต่อายุ 11 ปี และเติบโตขึ้นพร้อมกับวงสุนทรียสนทนา(Dialogue) และการฟังอย่างลึกซึ้ง(Deep listening)

มีช่วงว่างระหว่าง ม.6 และ ปี 1 ได้เข้าร่วมเป็นอาสาเพื่อการพัฒนาสังคมด้วยการเข้าไปรับฟังและช่วยจัดศิลปะบำบัดให้กับเยาวชนชายในบ้านเมตตาและบ้านกาญจนาฯ  ทำให้พบกับความหมายและเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้น

หลังจบการศึกษาจากวิทยาลัยดุสิตธานีมีโอกาสได้เข้าร่วมค่าย Asian Youth Empowerment ครั้งที่ 1 ทำให้เราเข้าใจและเพิ่มความมั่นใจในการเดินทางสายนี้ยิ่งขึ้น ไม่นานหลังจากนั้นได้เข้าร่วมเป็น AN Alfa กระบวนกรนำเกม Awake to Oneness (A2O) และเป็นกระบวนกรอิสระเต็มตัว

การอบรม

  • NVC (Non-Violent Communication)
  • Asian Youth Empowerment ครั้งที่ 1
  • กำลังศึกษาการให้คำปรึกษาจากสถาบัน iStrong

ประสบการณ์การทำงาน

  • กระบวนกรนำเกม Awake to Oneness (A2O)
  • ทีม AN Alfa ออนไลน์คอร์ส Awakening Base Camp โดย Awakening Navigator(AN) Team Thailand
  • เจ้าของเพจ คุยกับตัวเอง self-talk และเจ้าของเครื่องมือให้คนกลับมาเข้าใจตัวเอง Mind of Mine
  • เป็นนักฟังประจำโครงการ Well Life Listener

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok