รชต แซ่ตั้น

จบการศึกษาสาขาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มศว ตอนปี1รู้สึกสนใจพระพุทธศาสนา(เถรวาท มหายาน วัชรญาณ)ที่นำมาปรับใช้กับตัวเองและผู้อื่นจึงศึกษาองค์ความรู้ต่างๆ ฝึกการภาวนารวมไปถึงการกลับไปสำรวจโลกภายในจิตใจของตัวเอง

ตอนปี 4 ได้มีโอกาสไปเรียนหลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่(เป็นการเรียนรู้ด้านกระบวนกรและการศึกษาอย่างเป็นองค์รวม)เป็นระยะเวลา 10 เดือน

จึงได้นำองค์ความรู้ที่เรียนรู้มาผสมผสานกับเรื่องจิตใจที่ตัวเองชอบมาทำธีสิสออกแบบเครื่องมือ(เกม)เพื่อให้คนกลับมาสำรวจจิตใจและโลกภายในของตัวเอง

หลังจากเรียนจบได้มีโอกาสตกผลึกมากขึ้นทั้งเรื่ององค์ความรู้ด้านจิตใจหรือจิตวิญญาณรวมไปถึงทักษะกระบวนการในการนำพาผู้คนให้กลับมาสำรวจตนเอง จึงมาทำงานเป็น Tools&Experience designer for self-understanding(นักออกแบบเครื่องมือและประสบการณ์เพื่อการเข้าใจตัวเอง)

การอบรม

  • คอร์สผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่รุ่นที่ 1
  • วิถีกระบวนกร 21
  • Nvc(Non-Violent Communication)
  • IFS(Internal Family System)

ประสบการณ์การทำงาน

  • ผู้ร่วมออกแบบเกม Awake to Oneness (A2O)
  • กระบวนกรนำเกม Awake to Oneness (A2O)
  • ทีม AN Alfa ออนไลน์คอร์ส Awakening Base Camp โดย Awakening Navigator(AN) Team Thailand
  • ผู้ช่วยกระบวนกรคอร์ส Embrace Negativity / Inner Self Listening, Urbinner
  • ผู้ช่วยกระบวนกรคอร์สภาวนาเพื่อผลิบาน / หนึ่งวันกับความว่าง, The Soil Project Thaila
  • เจ้าของเพจ คุยกับตัวเอง self-talk และเจ้าของเครื่องมือให้คนกลับมาเข้าใจตัวเอง Mind of Mine

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2023 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok