การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

เป็นมิตรกับความตาย

(รับเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมเผชิญความตายอย่างสงบมาก่อนเท่านั้น) 

องค์กรร่วมจัด เสมสิกขาลัย ร่วมกับ เครือข่ายพุทธิกา และ ศูนย์ชีวาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

budnet-sem
1694564154679

และขอขอบคุณ คุณจิรยง อนุมานราชธน ผู้สนับสนุนทุนในการจัดอบรมครั้งนี้

✘ การอบรมนี้ไม่มีประกาศนียบัตร

ทุกชีวิตล้วนมีปลายทางเดียวกันคือ ความตาย ซึ่งเป็นธรรมชาติที่แต่ละชีวิตต่างรับรู้ร่วมกันหากแตกต่างด้วยท่าทีและความหมาย 

แล้วสำหรับคุณล่ะ “ความตาย” เป็นมิตร คนแปลกหน้า หรือศัตรู? 

และความหมายเหล่านี้ส่งผลต่อการมีชีวิตอยู่ของคุณอย่างไร? 

เราอาจเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจและน้อมใจยอมรับความตายว่าเป็นความจริงของชีวิตอย่างกล้าหาญ  ปรับทัศนคติในการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท  ฝึกฝนจิตให้ตั้งมั่นในความตระหนักรู้อยู่เสมอทุกลมหายใจ  พร้อมๆ กับการสร้างบรรยากาศของความสงบ และปล่อยวางจากภาระที่คั่งค้างใจ  เพื่อให้ความตายที่จะมาถึง  ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไป  แต่กลับเป็นโอกาสทองในการพัฒนาทางจิตวิญญาณให้คลายความยึดมั่นทั้งปวง

กำหนดการปี2567

30 มิถุนายน 2567

เนื้อหาการเรียนรู้

 • ความเข้าใจเรื่องความตาย ภาวะใกล้ตาย
 • การดำรงชีวิตอยู่ให้เป็น รู้เท่าทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต ฝึกปล่อยวางสิ่งที่ยึดติด
 • ฝึกเตรียมความพร้อมทั้งกายและใจที่จะรับมือกับความตายที่ไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไร
 • สร้างความเป็นเพื่อนระหว่างผู้ร่วมเรียนรู้ เพื่อให้คอยเกื้อหนุนทางจิตใจแก่กันและกัน

กระบวนการเรียนรู้

 1. พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง
 2. กิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง  บทบาทสมมติ  กลุ่มย่อย

ตารางกิจกรรม

8.30-9.00 น. ลงทะเบียน
9.00-11.45 น.
 • เริ่มกิจกรรมด้วย การภาวนา
 • ที่มาและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ตารางเวลา ข้อตกลงร่วมกัน
 • บรรยายธรรม “เพราะอะไรต้องเป็นมิตรกับความตาย” โดย พระไพศาล วิสาโล
 • กิจกรรม รู้จักกันก่อน
 • กิจกรรม สำรวจตัวเองว่าพร้อมรับความตายเพียงใด “ไพ่ ไขชีวิต”
11.45-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-17.00 น.
 • กิจกรรม “สำรวจทัศนคติที่มีต่อความตาย”
 • บรรยาย “ความเข้าใจเรื่องความตาย ภาวะใกล้ตาย”
 • กิจกรรม เตรียมตัวให้พร้อมไม่ประมาทกับการดำเนินชีวิตเพื่อความตายอย่างสงบ
 • “พินัยกรรมชีวิตและสมุดเบาใจ”
 • กิจกรรม มรณะสติ ฝึกฝนการเตรียมตัวตายอย่างสงบ
 • สรุปปิดกิจกรรม
 • ธรรมและพร โดย พระไพศาล วิสาโล

หมายเหตุ

 • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • มีช่วงพักรับประทานอาหารว่างระหว่างวัน (เชิญชวนรวมนำอาหารว่างทานร่วมกัน)
 • การแต่งกายสบายๆ สะดวกทำกิจกรรมนั่งเบาะกับพื้น และนอนมรณะสติ

สถานที่

ห้องประชุมใหญ่ (ห้องประชุม สดศรี วงศ์ถ้วยทอง) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อาคาร ภปร. ชั้น 18

บริจาคเข้าร่วมอบรม

บริจาคตามกำลังทรัพย์ รับจำนวน 100 ท่าน
กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

มีทุนสนับสนุนโครงการ รับจำนวน 60 ท่าน

ขอขอบคุณ คุณจิรยง อนุมานราชธน ผู้สนับสนุนทุนในการจัดอบรมครั้งนี้

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha


Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok