พูลฉวี เรืองวิชาธร

จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านการบัญชี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี 2533 หลังจากจบการศึกษาได้ทำงานในบริษัทเอกชนอยู่ 6 ปี แต่ด้วยความสนใจงานพัฒนา และการศึกษาเพื่อแปรเปลี่ยนชีวิตด้านใน จึงหันเหชีวิตออกจากบริษัทเอกชนมาทำงานองค์กรพัฒนาเอกชน

เริ่มทำงานพัฒนาที่คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา(ศพพ.) ภายใต้มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ในโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแม่ชีและอุบาสิกาไทย” ปี 2539-2545

ผ่านการฝึกฝนเป็นกระบวนกรด้านสันติวิธี จากเสมสิกขาลัย และสถาบันฝึกอบรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Training for Change Center) เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิวาเนีย สหรัฐอเมริกา

ผ่านการฝึกฝนเป็นกระบวนกรด้านบทบาทหญิงชายและสันติวิธี (An international gender-sensitive nonviolent conflict resolution Training of Trainers) จาก The International Fellowship of Reconciliation?s (IFOR) Women Peacemakers Program (WPP), ประเทศเนเธอร์แลนด์

เปลี่ยนบทบาทการทำงานจากองค์กรเดิม มาทำงานเป็นผู้ประสานงานองค์กรและกระบวนกรให้กับ เสมสิกขาลัย ภายใต้มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ปี 2546-จนถึงปัจจุบัน

ได้รับการรับรองจาก InnerLinks, Findhorn ให้เป็นคนนำ Transformation Game ได้อย่างเป็นทางการ (Certified Facilitator)

ปัจจุบันทำงานเป็นผู้ประสานงานองค์กรและกระบวนกรให้เสมสิกขาลัย โดยจัดอบรมให้กับกลุ่มผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานการศึกษา องค์กรอิสระ ตลอดจนบริษัทธุรกิจ

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok