หลักสูตรการอบรมสำหรับ Public

เป็นมิตรกับความตาย

Public ☎︎ 086-305-3011

ทุกชีวิต ล้วนมีปลายทางเดียวกันคือ ความตาย ซึ่งเป็นธรรมชาติที่แต่ละชีวิตต่างรับรู้ร่วมกันหากแตกต่างด้วยท่าทีและความหมาย

แล้วสำหรับคุณล่ะ “ความตาย” เป็นมิตร คนแปลกหน้า หรือศัตรู?

และความหมายเหล่านี้ส่งผลต่อการมีชีวิตอยู่ของคุณอย่างไร?

เนื้อหา

  • ร่วมค้นหาความหมาย แบ่งปันประสบการณ์ ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ของเราและคนทั่วไปในสังคมที่มีต่อ “ความตาย”
  • ฝึกเตรียมความพร้อมทั้งกายและใจที่จะรับมือกับความตายที่ไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไร
  • สร้างความเป็นเพื่อนระหว่างผู้ร่วมเรียนรู้ เพื่อให้คอยเกื้อหนุนทางจิตใจแก่กันและกัน

ผู้เข้าร่วมอบรม

จำนวน 100 คน

สถานที่

ห้องโปร่งโล่งกว้างไม่มีสิ่งกีดขวาง เงียบสงบไม่มีเสียงรบกวน 

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

ตารางการอบรม

8.30 – 9.00 น.ลงทะเบียน
9.00 – 11.55 น.กิจกรรมช่วงเช้า
 เริ่มกิจกรรมด้วย การภาวนา
 ที่มาและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมวันนี้
 แนะนำทีมงานกระบวนกร พุทธิกาและเสมสิกขาลัย
 ตารางเวลา ข้อตกลงร่วมกัน
 ธรรมบรรยาย ทำไมต้องเป็นมิตรกับความตาย โดยพระไพศาล วิสาโล
 กิจกรรม รู้จักกันก่อน เพื่อนเก่า-เพื่อนใหม่
 กิจกรรม สำรวจทัศนคติคนทั่วไปที่มีต่อความตาย
11.45 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 น.กิจกรรมช่วงบ่าย
 กิจกรรม การเตรียมใจของเราเพื่อความตายอย่างสงบ
 กิจกรรม พินัยกรรมชีวิต
 กิจกรรม มรณสติ ฝึกฝนการเตรียมตัวตายอย่างสงบ
 สรุปปิดกิจกรรม
 ธรรมและพร โดย พระไพศาล วิสาโล

*อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาและกิจกรรมเพื่อความเหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มผู้เข้าร่วม

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes