หลักสูตรการอบรมสำหรับ Public

ภาวนาเพื่อรับใช้สังคม

Public ☎︎ 086-305-3011

น้อมใจรับใช้ผืนดิน” จะนำเสนอแนวทางการปฏิบัติ และความเข้าใจในเรื่องของพุทธศาสนาเพื่อการรับใช้สังคม (Engaged Buddhism) เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความเข้าใจไปใช้ในการทำงานเพื่อสังคม โดยไม่ขยาดพุทธศาสนาว่าเป็นหนทางแห่งการหนี หรือ แยกขาดจากเรื่องของผู้คน ชุมชน สังคม และวัฒนธรรมที่ตนอ าศัยอยู่ ตรงกันข้ามกลับเป็นเส้นทางการฝึกตนที่จะทำให้เราสามารถเปิดใจทะลุทะลวงอคติ ภายใน และความขัดแย้งภายนอก เข้าไปรับรู้เหตุปัจจัยของปัญหาด้วยสติปัญญาที่มีอยู่ในเนื้อในตัวอย่างเต็ม เปี่ยมและอ่อนโยน

กระบวนการ

ตลอดการอบรม วิทยากรจะนำฝึกภาวนาบนพื้นฐานของโยคะด้านในของทิเบต บนพื้นฐานของหลักสติปัฏฐานสี่  ด้วยภาษาที่ใช้สื่อสารกันในชีวิตประจำวันที่เข้าใจได้ง่าย ปราศจากศัพท์แสงสันสกฤตพิสดาร สลับกับการแลกเปลี่ยนพูดคุยระหว่างผู้เข้าร่วม และการถ่ายทอดความเข้าใจและประสบการณ์ตรงบนเส้นทางการฝึกตนของวิทยากร

ผู้เข้าร่วมอบรม

จำนวน 30 คน

สถานที่

ห้องโปร่งโล่งกว้างไม่มีสิ่งกีดขวาง เงียบสงบไม่มีเสียงรบกวน เหมาะสำหรับทำกิจกรรมเคลื่อนไหว

ระยะเวลาการอบรม

6 วัน 5 คืน

ตารางการอบรม

(อยู่ระหว่างการปรับปรุง)

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes