วิจักขณ์ พานิช

นักวิชาการอิสระด้านปรัชญาศาสนา จบการศึกษาปริญญาโทด้านประวัติศาสตร์ศาสนาจากมหาวิทยาลัยนาโรปะ รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ฝึกปฏิบัติกับเรจินัลด์ เรย์ ธรรมาจารย์ชาวตะวันตก ผู้เป็นศิษย์เอกของเชอเกียม ตรุงปะ รินโปเช

จัดอบรมภาวนาให้กับเสมสิกขาลัยมาตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งปัจจุบันวิจักขณ์เป็น senior teacher และ meditation instructor ให้กับ Dharmaocean Foundation เป็นบรรณาธิการสำนักพิมพ์ปลากระโดดและผู้ก่อตั้งสถาบันวัชรสิทธา เป็นอาจารย์พิเศษด้านปรัชญาศาสนาให้กับวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, ภาคปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

ผลงานหนังสือ(เขียนและแปล) ได้แก่

 • เรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ : การศึกษาดั่งเส้นทางการแสวงหาทางจิตวิญญาณ
 • บนเส้นทางแห่งการฝึกตน : สู่สายธารพุทธธรรมในโลกสมัยใหม่
 • ทะลวงวัตถุนิยมทางจิตวิญญาณ
 • เมื่อทุกอย่างพังทลาย
 • ธรรมนัว : พุทธธรรมท่ามกลางความขัดแย้งทางสังคมและการเมือง
 • เส้นทางคือจุดหมาย
 • โจน : อิสรภาพจากความเคยชินและความกลัว | Taking the Leap : Freeing Ourselves from Old Habits and Fears
 • การศึกษาของผู้ถูกกดขี่
 • พ่อแม่เต้าเต๋อจิง : คำสอนเก่าแก่สำหรับพ่อแม่ยุคใหม่

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

 • ง่ายงามในความธรรมดา : บนเส้นทางแห่งการฝึกตน
 • ภาวนาเพื่อรับใช้สังคม
Copyright © 2020 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes