การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

ทักษะออกแบบเครื่องมือ
เพื่อการสำรวจโลกภายใน

✓ การอบรมนี้มีประกาศนียบัตรมอบให้ (สำหรับผู้ที่เข้าอบรมครบทุกวัน)

ในทุกวันเราเจอกับเรื่องราวมากมาย เราเรียนรู้ และเติบโตจากภายในสู่ภายนอก หรือจากภายนอกสู่ภายใน ล้วนแล้วกลับมาทำงานอยู่ที่ใจและภายในของเราเอง

เราต่างมีประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต บางครั้งเราก็พบเจอเรื่องราวที่มีความสุข แต่หลายคราวเราก็พบกับความทุกข์ เราแปรเปลี่ยนเรื่องราวเหล่านั้นเป็นประสบการณ์เฉพาะ ที่เป็นเนื้อเป็นตัวเรา หรือหลายคนเรียกว่า “ปัญญา (Wisdom)”

จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถเปลี่ยนประสบการณ์จากการเข้าใจตัวเองให้สามารถกลายมาเป็นเครื่องมือที่ใช้สื่อสาร ส่งต่อประสบการณ์ภายในเหล่านั้นให้กับคนอื่นๆ จากการได้ผ่านประสบการณ์ตรงของตนเองเช่นเดียวกับเรา เพื่อต่อยอดปัญญาร่วมกัน เพราะเราทุกคนต่างเป็น “นักเรียนรู้” และ “นักออกแบบ”

เพียงแค่เราเข้าใจเส้นทางที่พา ประสบการณ์ภายใน ออกมาพบกับ กระบวนการออกแบบ และความสร้างสรรค์ หล่อมรวมทั้งสองจนกลายเป็น “เครื่องมือ”

เครื่องมือ ที่เราใช้พาตัวเรากลับมาเข้าใจตัวเองมากขึ้น
เครื่องมือ ที่เราใช้สร้างพื้นที่ให้ผู้คนได้กลับมาสำรวจตัวเอง
เครื่องมือ ที่ส่งผลต่อหัวใจทั้งผู้สร้างและผู้เล่น เพราะ “เราจะพาใจ มาออกแบบเครื่องมือ”

กำหนดการปี2567

วันที่ 26-27 ตุลาคม 2567

เนื้อหาการเรียนรู้

 • ทำความเข้าใจทรัพยากรภายในที่สามารถใช้ในการออกแบบเครื่องมือ
 • ภูเขาน้ำแข็งของเครื่องมือ
 • การใช้เครื่องมือเพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้และการเข้าใจตัวเอง
 • โมเดลสำหรับการออกแบบเครื่องมือ
 • การทำงานของเครื่องมือแต่ละรูปแบบที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และเข้าใจตัวเอง

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

กระบวนการเรียนรู้

✓ การบรรยาย
✓ การแลกเปลี่ยน/อภิปราย
✓ กิจกรรมผ่านประสบการณ์
✓ เกม/อุปกรณ์

การเรียนรู้นี้เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่ต้องการสร้างห้องการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
 • ผู้ที่กำลังหาแนวทางการสร้างการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
 • นักจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่ต้องการเครื่องมือไปพัฒนาบุคคล สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้คนเเละสังคม หรือ นำเครื่องมือนี้ไปประยุกต์ใช้สร้างการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับประเด็นต่างๆ ในองค์กร หรือ พื้นที่เรียนรู้ของตน เช่น Facilitators Coach คุณครู นักพัฒนาสังคม HRD เป็นต้น

ตารางกิจกรรม

วันแรก : นักออกแบบเครื่องมือ

เวลากิจกรรม
08.30-09.00 น.ลงทะเบียน
09.00-11.30 น.
 • ทำความรู้จักกับ “ทรัพยากรภายใน” เพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องมือ
 • ทำความรู้จักกับ ความเป็นนักออกแบบเครื่องมือ และความเป็นนักออกแบบประสบการณ์
 • วงจรการออกแบบเครื่องมือ
11.30-13.00 น.พักทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.
 • โมเดลสำหรับการออกแบบเครื่องมือ
 • การใช้แม่แบบ(Template)ลักษณะต่าง ๆ ที่ทำให้เครื่องมือทรงพลังมากขึ้น
 • สาธิตการทำเครื่องมือ

วันสุดท้าย : นักออกแบบประสบการณ์

เวลากิจกรรม
09.00-11.30 น.
 • ภูเขาน้ำแข็งของเครื่องมือ
 • การทำงานของเครื่องมือแต่ละรูปแบบที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และเข้าใจตัวเองของผู้คน
11.30-13.00 น.พักทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.
 • การวางลำดับขั้นเพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้
 • Section การปฏิบัติกลุ่ม (ออกแบบเครื่องมือ&ออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้)

หมายเหตุ

 • มีช่วงเวลาเบรคเช้าและบ่ายประมาณ 15 นาที และช่วงเวลาพักเที่ยงประมาณ 1 ชั่วโมง
 • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ (คลิกดูข้อมูลการเดินทาง)
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เลขที่ 666 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองนะคะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ

หมายเหตุ

 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

ประเภทจำนวนบริจาคเพื่อลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป21ท่านละ 4,000 บาท
นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย2ท่านละ 3,500 บาท
นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน1ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

 • สามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  1. เสมฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
  2. ไม่จำกัดจำนวนเงินต่องวดขั้นต่ำ และไม่จำกัดจำนวนงวดชำระ โดยการชำระงวดสุดท้ายอย่างช้าที่สุดคือก่อนเข้าร่วมอบรมในวันแรก
  3. ท่านจะได้รับใบเสร็จหลังจากชำระครบถ้วนแล้ว
 • ค่าลงทะเบียนนี้มีบริการอาหารว่างเช้าและบ่าย แต่ไม่มีบริการอาหารกลางวัน เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงมีร้านอาหารให้เลือกรับประทานได้ตามความสะดวกของแต่ละบุคคล
 • หากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึง 10 ท่าน ทางเสมสิกขาลัยจะขอยกเลิกการจัดกิจกรรมนี้ เนื่องจากจำนวนคนมีผลต่อการจัดกิจกรรม โดยเสมสิกขาลัยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 เดือน 
 • ใบเสร็จจากการร่วมกิจกรรมจะออกเป็น “รายการเงินบริจาคเพื่อกิจกรรม…” ไม่สามารถออกใบเสร็จเป็นค่าลงทะเบียนได้ เนื่องจากเป็นองค์กรสาธารณกุศล
 • กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัครก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok