หลักสูตรการอบรมสำหรับ Public

ปาฏิหาริย์แห่งการฟัง

ฟังคนไร้บ้าน (Bearing Witness)

Public ☎︎ 086-305-3011

พวกเราส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในชุมชน องค์กร หรือสังคมของเรา แต่หลายๆ ครั้ง การพยายามเปลี่ยนแปลงภายนอกกลับนำมาซึ่งความสับสนภายใน และความเป็นศัตรูกับผู้ที่ขัดขวางการเปลี่ยนแปลงนั้น ความท้ายทายอยู่ที่เบื้องหน้าเราก็คือ เราจะแปรเปลี่ยนผู้ที่เป็น “คนอื่น” หรือ “ศัตรู” ให้กลายเป็นมิตรได้อย่างไร เพื่อเราจะได้ร่วมกันสร้างอนาคตอันสันติสุขสำหรับทุกคน

การเป็นสักขีพยาน (Bearing Witness) เป็นวิถีหนึ่งของการใช้ชีวิตและสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก โดยเน้นทักษะ เช่น การฟังอย่างลึกซึ้ง การถามคำถามอย่างใส่ใจ การบอกเล่าเรื่องราวของเราด้วยความจริงใจ และขันติธรรม การฝึกปฏิบัตินี้จะค่อยๆ ช่วยให้เราคลายจากความหวาดกลัวจาก “สิ่งที่เราไม่รู้” ไปทีละน้อย เมื่อเราเรียนรู้ที่จะต้อนรับและให้เกียรติผู้คนที่ต่างจากเราทั้งท่าทาง ความคิด และความรู้สึก เมื่อนั้นปาฏิหาริย์ก็จะเกิดขึ้นได้

หลักพื้นฐาน

  1. เผชิญหน้ากับ “คนอื่น” ที่ปรากฎตัวขึ้น และก้าวเข้าสู่ “ความไม่รู้” นั้น
  2. ถามคำถามด้วยความใส่ใจที่จะเปิดหัวใจของ “คนอื่น”
  3. ฟังอย่างลึกซึ้ง ปล่อยวางการตัดสินลง
  4. เข้าใจเทคนิคของการวางความคิดเห็นและความเชื่อของเรา
  5. เรียนรู้ความแตกต่างของ “การแก้ไข” “การช่วยเหลือ” และ “การรับใช้”
  6. เห็นหนทางที่จะช่วยให้ “ความเป็นองค์รวม” เกิดขึ้นได้
  7. รับรู้ได้ว่าอะไรคืองานของคุณ และเมื่อไรจึงพร้อมกระทำการ

กระบวนการ

ให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้ามาค้นพบศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเอง โดยฝึกฝนเรียนรู้ทั้งด้านทัศนคติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ จิตใจและพฤติกรรม ดังนั้น กระบวนการเรียนรู้จึงประกอบไปด้วย การแลกเปลี่ยนแบ่งปันภายในกลุ่ม การทำกิจกรรมผ่านประสบการณ์ การระดมความคิดเห็น การฝึกฝนการรับฟังอย่างลึกซึ้ง

ผู้เข้าร่วมอบรม

จำนวน 30 คน

สถานที่

ห้องโปร่งโล่งกว้างไม่มีสิ่งกีดขวาง เงียบสงบไม่มีเสียงรบกวน เหมาะสำหรับทำกิจกรรมเคลื่อนไหว

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

ตารางการอบรม

วันแรก 
08.30 – 09.00 น.ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น.กิจกรรมสร้างความคุ้นเคยระหว่างกัน/ความคาดหวัง / วัตถุประสงค์การเรียนรู้
10.30 – 12.20 น.Workshop1 หลักการพื้นฐานการเป็นสักขีพยาน
12.20 – 13.20 น.รับประทานกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
13.20 – 14.00 น.นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์
14.00 – 17.00 น.เดินทางไปศูนย์คนไร้บ้าน (บางขุนนนท์) รับฟังเรื่องราวของคนไร้บ้านที่ศูนย์ฯ
17.00 – 18.30 น.เตรียมตัวออกไปเดินกาแฟ / รับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย)
18.30 – 20.30 น.เรียนรู้การเป็นสักขีพยานผ่านการฟัง “กิจกรรม เดินกาแฟ รับฟังคนไร้บ้าน” (สนามหลวง/บางลำพู/ถนนราชดำเนิน/คลองหลอด/ปากคลองตลาด)
 เดินทางกลับที่พัก ในเวลาที่เหมาะสม
วันที่สอง 
09.00 – 09.15 น.สมาธิภาวนา
09.15 – 12.20 น.สรุปบทเรียน “กิจกรรม เดินกาแฟ รับฟังคนไร้บ้าน”
 Workshop2 หลักการพื้นฐานการเป็นสักขีพยาน
12.20 – 13.20 น.รับประทานกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
13.20 – 14.00 น.นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์
14.00 – 17.00 น.Workshop3 หลักการพื้นฐานการเป็นสักขีพยาน
17.00 – 18.30 น.เตรียมตัวออกไปรับฟังคนไร้บ้าน(จับคู่บัดดี้) / รับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย)
18.30 – 21.00 น.เรียนรู้การเป็นสักขีพยานผ่านการฟัง “กิจกรรม เดินกาแฟ รับฟังคนไร้บ้าน” (สนามหลวง/บางลำพู/ถนนราชดำเนิน/คลองหลอด/ปากคลองตลาด)
 เดินทางกลับที่พัก ในเวลาที่เหมาะสม
วันสุดท้าย 
09.00 – 09.15 น.สมาธิภาวนา
09.15 – 12.20 น.สรุปบทเรียน “กิจกรรม เดินกาแฟ รับฟังคนไร้บ้าน”
12.20 – 13.20 น.รับประทานกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
13.20 – 14.00 น.นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์
14.00 – 17.00 น.สรุปการเรียนรู้และการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
 ประเมินผล / ปิดวง

หมายเหตุ

  • การเดินกาแฟ คือ เราจะติดตามคนไร้บ้าน(ที่เข้าไปอยู่ศูนย์พักพิงแล้ว) ไปร่วมพูดคุยกับคนไร้บ้านตามสถานที่ต่างๆ
  • การรับฟังคนไร้บ้าน จะไปเป็นคู่บัดดี้ เพื่อไปพูดคุยกับคนไร้บ้านตามสถานที่ต่างๆ
  • อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาและกิจกรรมเพื่อความเหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มผู้เข้าร่วม
Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok