การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

TRE® Tension & Trauma Releasing Exercises
ผ่อนกาย คลายใจ ด้วยTRE®

✘ การอบรมนี้ไม่มีประกาศนียบัตร

นวัตกรรมเพื่อการปลดปล่อยความเครียดและแผลใจ ที่ฝังลึกในร่างกาย-ระบบประสาทอัตโนมัติอย่างมีพลังและปลอดภัย ฝึกครั้งเดียว ใช้ได้ตลอดชีวิต

TRE® สามารถเรียนรู้ได้ง่าย นำไปใช้ได้ทันที และสามารถใช้ร่วมกับการดูแลร่างกายจิตใจในรูปแบบอื่นๆ ได้

TRE® เป็นการทำงานกับระบบร่างกายโดยตรง จึงไม่จำเป็นต้องมีการพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเครียดหรือบาดแผลใจในอดีต

กำหนดการปี2567

วันที่ 27-28 มกราคม 2567 (เต็ม)

เนื้อหาการเรียนรู้

TRE® คิดค้นโดย ดร.เดวิด เบอร์เซลลี (David Berceli) วิธีคลายความเครียดอย่างง่ายๆ นี้ใช้กายบริหาร 7 ท่า ช่วยให้ร่างกายเกิดการสั่นตามธรรมชาติ เพื่อปลดปล่อยความเครียดที่ฝังอยู่ในส่วนลึกของร่างกาย กล้ามเนื้อ และระบบประสาท ช่วยให้ร่างกายคืนสู่ภาวะสมดุล ผ่อนคลายและจิตใจสงบ นอนหลับดีขึ้น มีความยืดหยุ่นและมองโลกในแง่ดีขึ้น กลับคืนสู่ความมีชีวิตชีวาอีกครั้ง

กระบวนการเรียนรู้

✓ การบรรยาย
✓ กิจกรรมผ่านประสบการณ์
✓ การแลกเปลี่ยน/อภิปราย

การเรียนรู้นี้เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่มีความเครียดสะสม จนส่งผลกระทบต่อการพักผ่อนและการใช้ชีวิตประจำวัน
 • ผู้ต้องการการผ่อนคลายร่างกายให้กลับคืนสู่สมดุลและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง
 • ผู้ที่สนใจหรือกำลังค้นหาทางเลือกในการคลายเครียดในรูปแบบใหม่ๆ ที่ไม่ต้องพบแพทย์หรือพึ่งการรับประทานยา

ตารางกิจกรรม

วันแรก
เวลา กิจกรรม
12.00-13.00 น. ลงทะเบียน
13.00-14.00 น. ทำความรู้จักกับ TRE
14.00-15.30 น. ฝึก TRE
15.30-16.00 น. สรุปการเรียนรู้จากการฝึก และเพิ่มเติมองค์ความรู้เกี่ยวกับสมองและการคลายความเครียด
วันสุดท้าย
เวลา กิจกรรม
13.00-13.30 น. การ Grounding เพื่อสร้างความมั่นคงและผ่อนคลาย
13.30-15.00 น. ฝึก TRE
15.00-16.00 น. องค์ความรู้เรื่องระบบประสาทอัตโนมัติ กับการทำงานของ TRE

หมายเหตุ

 • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ (คลิกดูข้อมูลการเดินทาง)
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เลขที่ 666 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองนะคะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ

หมายเหตุ

 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

ประเภท จำนวน บริจาคเพื่อลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป 18 ท่านละ 3,500 บาท
นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย 2 ท่านละ 3,000 บาท

หมายเหตุ

 • สามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  1. เสมฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
  2. ไม่จำกัดจำนวนเงินต่องวดขั้นต่ำ และไม่จำกัดจำนวนงวดชำระ โดยการชำระงวดสุดท้ายอย่างช้าที่สุดคือก่อนเข้าร่วมอบรมในวันแรก
  3. ท่านจะได้รับใบเสร็จหลังจากชำระครบถ้วนแล้ว
 • ค่าลงทะเบียนนี้มีบริการอาหารว่างเช้าและบ่าย แต่ไม่มีบริการอาหารกลางวัน เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงมีร้านอาหารให้เลือกรับประทานได้ตามความสะดวกของแต่ละบุคคล
 • หากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึง 8 ท่าน ทางเสมสิกขาลัยจะขอยกเลิกการจัดกิจกรรมนี้ เนื่องจากจำนวนคนมีผลต่อการจัดกิจกรรม โดยเสมสิกขาลัยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 เดือน 
 • ใบเสร็จจากการร่วมกิจกรรมจะออกเป็น “รายการเงินบริจาคเพื่อกิจกรรม…” ไม่สามารถออกใบเสร็จเป็นค่าลงทะเบียนได้ เนื่องจากเป็นองค์กรสาธารณกุศล
 • กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัครก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok