จันทร์ทิพย์ ปิยะวรธรรม

จันทร์ทิพย์ ปิยะวรธรรม (ครูเหล่น) ผู้ก่อตั้ง ‘บ้านขวัญเอย’ เพื่อเป็นห้องเรียนที่ใช้กระบวนการศิลปะสร้างสรรค์เพื่อการเข้าใจตนเอง และยังมีการทำบำบัด จัดอบรมให้กับเด็กๆ พ่อแม่ และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าใจตนเองผ่านงานศิลปะสร้างสรรค์อีกด้วย

ลาออกจากอาชีพครูในระบบ กลับมาเรียนรู้ชีวิตผ่านการภาวนาและเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเอง จิตวิทยา และจิตวิญญาณ

❝ ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกความคิด แต่ความคิดแบบไหนที่ทำให้มีพลังชีวิต ความคิดความทรงจำไหนที่ทำให้เรามีพลังเดินต่อไปข้างหน้าด้วยความรักและกรุณาทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ร่างกายของเรามีชุดข้อมูลอยู่มากมายที่เราเอามาใช้เป็นพลังในชีวิตได้ พลังของจินตนาการอาจถูกให้คุณค่าและมูลค่าน้อยไปหน่อยในโลกสมัยใหม่ ดูจับต้องได้ยาก แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีอยู่ไม่อย่างนั้นเราจะมีความฝันยามค่ำไปเพื่ออะไร หากไม่ใช่เพื่อการสร้างความสมดุลให้จิตใจ บางครั้งฝันยังเป็นข้อมูลและกระบวนการที่นำไปสู่ปัญญาที่ลึกซึ้ง คนสมัยโบราณวาดภาพเขียนในถ้ำเพื่อบอกบางอย่างภายในความคิดจิตใจที่คำพูดอาจไปไม่ถึง หรือบางช่วงเราต้องการเคลื่อนไหวในลีลาบางอย่างราวกับอยากปลดปล่อยความรู้สึกอะไรลึกๆ ไปจากตัว พลังของศิลปะ จินตนาการ การเคลื่อนไหวมีคุณค่ามีความหมายมากทีเดียวกับความเป็นมนุษย์ หากเราเรียนรู้ที่จะใช้อย่างสร้างสรรค์และเราก็ควรใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อการเข้าใจตัวเอง พาไปสู่การรักตัวเองและผู้อื่น ในฐานะที่เป็นพลังธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ที่เราได้มา ❞

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok