การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

การให้คำปรึกษาแนวซาเทียร์โมเดล
(จิตบำบัดแนวซาเทียร์)

✓ รับเฉพาะผู้ที่สนใจเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจตัวเอง (ไม่รับบุคคลที่นำไปใช้เพื่อแสวงหาผลกำไร)
✘ การอบรมนี้ไม่มีประกาศนียบัตร

เป็นการพัฒนาจิตใจตนเอง เข้าใจตัวเอง รู้จักตัวเอง และทำให้สามารถรู้จักและเข้าใจคนอื่น

สามารถมีความสุขมากขึ้นที่จะอยู่กับตัวเอง อยู่กับคนอื่น และสภาวะสิ่งต่่างๆ รอบตัวเรา

เรียนรู้กระบวนการทำงานของจิตใจ และวิธีการเยียวยาจิตใจตัวเอง เมื่อจิตใจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภายนอก

counseling

กำหนดการปี2567

วันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2567

ตารางกิจกรรม

วันแรก
เวลา กิจกรรม
07.30-8.00 น. ลงทะเบียน
08.00-9.30 น. เชื่อมสัมพันธ์ (making contact) + ตั้งเป้าหมายในการเรียรู้
9.30-10.00 น. พักทานอาหารว่าง
10.00-11.30 น. Satir model คืออะไร
11.30-13.00 น. พักทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. รู้จักภูเขาน้ำแข็ง และการทำงานภูเขาน้ำแข็งภายในตัวเรา
14.30-15.00 น. พักทานอาหารว่าง
15.00-16.30 น. การสำรวจภูเขาน้ำแข็ง
วันที่สอง
เวลา กิจกรรม
08.00-9.30 น. Check-in, กระบวนการในการให้คำปรึกษา, เป้าหมายในการให้คำปรึกษา
9.30-10.00 น. พักทานอาหารว่าง
10.00-11.30 น. สาธิตการให้คำปรึกษา
11.30-13.00 น. พักทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. วิธีการจัดการ/รับมือกับปัญหา (survival coping stance)
14.30-15.00 น. พักทานอาหารว่าง
15.00-16.30 น. การใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องระหว่างตนเอง ผู้อื่น และบริบท
วันสุดท้าย
เวลา กิจกรรม
08.00-9.30 น. Check-in, การเขียนแผนที่ครอบครัว
9.30-10.00 น. พักทานอาหารว่าง
10.00-11.30 น. การสำรวจแผนที่ครอบครัว
11.30-13.00 น. พักทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. Appreciation and closure

หมายเหตุ

 • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • กระบวนการเรียนรู้นี้มุ่งเพื่อการเติบโตของแต่ละบุคคลเท่านั้น ไม่ได้เป็นกระบวนการเพื่อการเยียวยาหรือบำบัด แบบกลุ่มหรือรายบุคคล
 • รับเฉพาะผู้ที่สนใจเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจตัวเอง (ไม่รับบุคคลที่นำไปใช้เพื่อแสวงหาผลกำไร)

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ (คลิกดูข้อมูลการเดินทาง)
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เลขที่ 666 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองนะคะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ

หมายเหตุ

 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

ประเภท จำนวน บริจาคเพื่อลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป 25 ท่านละ 5,000 บาท
นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย 4 ท่านละ 4,000 บาท
นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน 1 ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

 • สามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  1. เสมฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
  2. ไม่จำกัดจำนวนเงินต่องวดขั้นต่ำ และไม่จำกัดจำนวนงวดชำระ โดยการชำระงวดสุดท้ายอย่างช้าที่สุดคือก่อนเข้าร่วมอบรมในวันแรก
  3. ท่านจะได้รับใบเสร็จหลังจากชำระครบถ้วนแล้ว
 • ค่าลงทะเบียนนี้มีบริการอาหารว่างเช้าและบ่าย แต่ไม่มีบริการอาหารกลางวัน เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงมีร้านอาหารให้เลือกรับประทานได้ตามความสะดวกของแต่ละบุคคล
 • หากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึง 16 ท่าน ทางเสมสิกขาลัยจะขอยกเลิกการจัดกิจกรรมนี้ เนื่องจากจำนวนคนมีผลต่อการจัดกิจกรรม โดยเสมสิกขาลัยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 เดือน 
 • ใบเสร็จจากการร่วมกิจกรรมจะออกเป็น “รายการเงินบริจาคเพื่อกิจกรรม…” ไม่สามารถออกใบเสร็จเป็นค่าลงทะเบียนได้ เนื่องจากเป็นองค์กรสาธารณกุศล
 • กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัครก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok