การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

โอบกอดความเศร้าอย่างเข้าใจ
เรียนรู้ อยู่กับความเศร้าโศกสูญเสีย อย่างเข้าใจ

ความเศร้าโศกเป็นกระบวนการตอบสนองตามธรรมชาติของมนุษย์เมื่อต้องเผชิญกับความสูญเสีย โดยเฉพาะการสูญเสียครั้งสำคัญของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก สูญเสียหน้าที่การงาน สูญเสียความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด สูญเสียความสามารถในการพึ่งพาตนเอง สูญเสียอัตลักษณ์และอื่นๆ

ความเศร้าโศกจากการสูญเสียจึงเป็นประสบการณ์เฉพาะตัว บางคนใช้เวลาสั้น บางคนอาจใช้เวลายาวนานกว่านั้น ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่าง จึงไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว และไม่สามารถบังคับหรือเร่งรีบได้ และถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกคน แต่หากเก็บกดเอาไว้ ไม่มีที่ระบายออก หรือไม่มีคนรอบข้างที่เข้าใจ ให้เวลา และรู้วิธีดูแลที่ถูกต้อง ก็อาจส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วยและส่งผลกระทบต่อความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ พฤติกรรมและการใช้ชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจ เรียนรู้ และมีวิธีรับมือเบื้องต้นเพื่อที่เราจะได้ช่วยเหลือตนเอง คนในครอบครัว หรือช่วยเหลือผู้อื่นที่มีภาวะเศร้าโศกจากการสูญเสียอย่างเข้าใจ

กำหนดการปี2566

วันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566 เวลาอบรม 9.00-17.00 น.

เป้าหมายการเรียนรู้

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจธรรมชาติของความเศร้า ยอมรับ ให้เวลาและรู้วิธีอยู่กับความเศร้าอย่างเข้าใจ
 2. เรียนรู้กระบวนการคลี่คลายความเศร้าและแนวทางในการช่วยเหลือดูแลใจผู้สูญเสีย

เนื้อหาการอบรม

 1. ธรรมชาติของความเศร้าและปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อเผชิญความพลัดพรากสูญเสีย
 2. กระบวนการเปลี่ยนแปลงโลกภายในอย่างเป็นระบบจากภาวะสูญเสียและการปรับตัว
 3. ขั้นตอนและกระบวนการก้าวผ่านความเศร้าโศกจากการสูญเสีย
 4. วิธีรับมือกับความเศร้าและการช่วยเหลือเยียวยาผู้สูญเสีย

——————————-

หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กระบวนการอบรม

🗹 การบรรยาย
🗹 การแลกเปลี่ยน/อภิปราย
🗹 กิจกรรมผ่านประสบการณ์
🗹 สมาธิ/ภาวนา
🗹 กระบวนการศิลปะ

หมายเหตุ ควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สามารถลุกนั่ง เคลื่อนไหวได้สะดวก และไม่จำเป็นต้องเล่าเรื่องส่วนตัวถ้าไม่สะดวกใจ

การอบรมนี้เหมาะกับใคร

 1. เหมาะกับผู้สูญเสียที่เริ่มฟื้นตัวจากความมึนชาและเปิดใจยอมรับว่าบุคคลอันเป็นที่รักได้จากไปแล้ว และกำลังมองหาหนทางที่จะฟื้นคืนกลับมามีชีวิตที่เป็นปกติ
 2. ผู้มีภาวะเศร้าโศกจากการสูญเสียอื่นๆ เช่น หน้าที่การงาน ความสัมพันธ์ สถานภาพ ฯลฯ และยังทำใจยอมรับได้ยาก
 3. เหมาะกับบุคคลากรสุขภาพที่ต้องทำงานกับผู้ป่วยระยะท้าย ใกล้เสียชีวิต หรือญาติที่ผ่านการสูญเสีย
 4. นักบำบัด ผู้ให้คำปรึกษา นักสังคมสงเคราะห์ โค้ช ที่ต้องรับมือกับผู้มีภาวะเศร้าโศกจากการสูญเสีย
 5. ครู อาจารย์ นักการศึกษา ที่มีนักเรียนหรือนักศึกษาที่เผชิญภาวะสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
หมายเหตุ กิจกรรมนี้ไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า/ไบโพล่าที่ยังรับการรักษาหรือทานยาจิตเวชอยู่

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองนะคะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ

หมายเหตุ

 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

(อยู่ระหว่างการประสานงาน)

บริจาคเข้าร่วมอบรม

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

บุคคลทั่วไป (18 ท่าน)

ท่านละ 4,000 บาท (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

ขอรับทุน (12 ท่าน)

นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย
ผู้ศูนย์เสีย(ที่ไม่มีรายได้หรือรายได้น้อย)
ท่านละ 3,000 บาท จำนวน 10 ท่าน (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน
ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 รูป

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

กรอกข้อมูลสมัครเข้าอบรม

  ก่อนโอนเงินกรุณาตรวจสอบที่ว่างกับเจ้าหน้าที่ โทร. 086-305-3011, 099-453-8836 หรือ Email: semsikkha_ram@yahoo.com, Line: @semsikkha, Facebook: semsikkha
  # เนื่องจากการโอนเงินคืนในทุกกรณี เสมฯจำเป็นต้องหักเงินจำนวน 500 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ #
  กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่เสมสิกขาลัยจะทำการติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
  ➌ การสมัครนี้ไม่ถือเป็นการจองหรือการสมัครที่ยืนยันสิทธิ์ได้ (จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่)
  ➍ ท่านจะได้รับสิทธิ์โดยสมบูรณ์เมื่อท่านได้ส่งหลักฐานการโอนเงินและได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น
  ช่องทาง1 >> แนบหลักฐานมาพร้อมกับใบสมัครนี้(ปุ่มแนบไฟล์อยู่ด้านล่างหน้านี้)
  ช่องทาง2 >> ส่งหลักฐานมายัง Email: semsikkha_ram@yahoo.com
  ช่องทาง3 >> ส่งหลักฐานมายัง Facebook: sem semsikkha
  ช่องทาง4 >> ส่งหลักฐานมายัง Line ID: @semsikkha

  ➎ เจ้าหน้าที่จะทำการตอบกลับทางอีเมล์ภายใน 3-5 วันทำการ หากท่านไม่ได้รับการตอบกลับทางอีเมล์จากเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อกลับมายัง เสมสิกขาลัย โทร.086 305 3011 หรือไลน์ @semsikkha เนื่องจากอาจมีข้อผิดพลาดในการรับ-ส่งข้อมูลได้

  1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

  ชื่อบัญชี มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ประเภท ออมทรัพย์ สาขา เจริญนคร บัญชีเลขที่ 024 – 2 52441 – 2

  2. เช็ค – สั่งจ่ายมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

  3. ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน – สั่งจ่ายในนาม น.ส.จงรักษ์ แซ่ตั้ง สั่งจ่าย ปณ.หัวหมาก 10243

  *** ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ***

  • ท่านสามารถแจ้งขอยกเลิกเข้าร่วมอบรมได้ทุกช่องทาง ได้แก่ ทางโทรศัพท์ , Email , Facebook และ Line
  • แจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมกับแจ้งหัวข้อการอบรมที่ท่านสมัครไว้
  • หากท่านยังไม่ได้โอนเงิน เจ้าหน้าที่จะยกเลิกให้ทันที สำหรับท่านที่โอนเงินแล้ว ท่านจะได้รับเงินคืนตามเงื่อนไขด้านล่างนี้

  เงื่อนไขการคืนเงินเมื่อยกเลิกเข้าร่วมอบรม

  1. หากแจ้งล่วงหน้า ก่อนการอบรมตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป

  ท่านจะได้รับเงินค่าสมัครคืนเต็มจำนวน(หักค่าธรรมเนียมการยกเลิก 500 บาท และหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามจริง) หรือ เลื่อนเข้าอบรมครั้งต่อไปได้ 1 ครั้ง

  2. หากแจ้งล่วงหน้า ก่อนการอบรมตั้งแต่ 15-29 วัน

  ท่านจะได้รับเงินค่าสมัครคืนครึ่งจำนวน(หักค่าธรรมเนียมการยกเลิก 500 บาท และหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามจริง)

  3. หากแจ้งล่วงหน้า ก่อนการอบรมน้อยกว่า 15 วัน

  เสมสิกขาลัยจะถือว่าเงินค่าสมัครของท่านเป็นเงินบริจาคเพื่อการจัดกิจกรรม


  ข้อมูลส่วนบุคคล

  พุทธคริสต์อิสลามอื่นๆ

   


  ข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม


  Copyright © 2023 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
  YouTube
  FbMessenger
  Tiktok