หลักสูตรการอบรมสำหรับ In-house

กลับทุกข์กลับสุข

(กิจกรรมนี้ เกิดจากความร่วมมือกันของเครือข่ายพุทธิกาและเสมสิกขาลัย)

In-house ☎︎ 086-327-7792

ชีวิตที่ดำเนินอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน เต็มไปด้วยสุขๆ ทุกข์ๆ ปะปนกัน บางคราทุกข์จนหัวใจปิดตาย มองหาไม่เห็นแม้แต่ความสุขเพียงน้อยนิด บางครั้งสุขราวกับหัวใจติดปีกล่องลอย น่าหลงใหลจนลืมไปว่าความทุกข์อาจมาเยือนในสักวัน แล้วเรามักจะติดกับดักแห่งความทุกข์-ความสุขเกิดขึ้นนี้ จนทำให้ลืมมองไปว่า หากแปรเปลี่ยนความทุกข์ก็อาจจะพบเจอกับความสุข และเหนือความสุขที่น่าหลงใหล อาจมีความสุขที่สงบเย็นยิ่งกว่าก็เป็นได้

เนื้อหาและกระบวนการ

  • แบ่งปันความสุข-ทุกข์ที่ผ่านมา ทบทวนชีวิตที่ผ่านมา
  • ร่วมกันหาหนทางในการคลี่คลายความทุกข์
  • เรียนรู้ถึงความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกู ที่เป็นเหตุให้ทุกข์
  • สร้างความเป็นเพื่อนเพื่อให้คอยเกื้อหนุนทางจิตใจแก่กันและกัน

ผู้เข้าร่วมอบรม

จำนวน 30-50 คน

วิทยากร

ทีมกระบวนกรเสมสิกขาลัย

สถานที่

ห้องโปร่งโล่งกว้างไม่มีสิ่งกีดขวาง เงียบสงบไม่มีเสียงรบกวน

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน

ตารางการอบรม

8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 – 10.30 น. แนะนำตัว /กิจกรรมกราฟชีวิต
10.30 – 12.00 น. ● แบ่งปันทุกข์-สุขในชีวิต
● ค้นหาต้นเหตุแห่งทุกข์
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. ร่วมกันค้นหาว่า “จะอยู่กับสุข-ทุกข์ที่เกิดขึ้นอย่างไร”
14.00 – 15.00 น. รับฟังธรรมะจากพระไพศาล วิสาโล
15.00 – 16.00 น. เรียนรู้เรื่องการ ยึดมั่นถือมั่น
16.00 – 17.00 น. ฝึก “เมตตาภาวนา” ร่วมกัน
17.00 – 17.30 น. ● สรุปบทเรียน/ปิดวง
● รับพรจากพระไพศาล วิสาโล ก่อนกลับบ้าน

*อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาและกิจกรรมเพื่อความเหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มผู้เข้าร่วม

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes