การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

เยียวยาใจด้วยธรรมชาติ

✘ การอบรมนี้ไม่มีประกาศนียบัตร

ในยุคสมัยของเรานี้เต็มไปด้วยความวุ่นวาย สับสน และภาระหน้าที่มากมาย ส่งผลให้พลังภายในของเรามีความเหนื่อยล้า ไม่มีพลัง  

ถึงเวลาที่เราจะกลับมาดูแลตัวเองด้วยการหาพื้นที่สงบ ผ่อนคลาย เพื่อเราจะได้ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของเรา รวบรวมตัวเองเพื่อให้พร้อมสำหรับรับมือกับสิ่งต่าง ๆ

เราจะได้กลับมาพักกาย&พักใจ เชื่อมโยงกับตัวเอง สำรวจโลกภายในของเราและได้รับความเข้าใจที่เกี่ยวกับตัวเองเพิ่มขึ้น ดูแลตัวเองโดยผ่านเครื่องมือจากธรรมชาติที่ช่วยเติมชีวิตชีวา ความสดชื่นและผ่อนคลายจากสิ่งที่ต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน

Workshop นี้เราจะได้ดูแลตัวเองด้วยการปั้นดิน, คริสตัลบำบัด, และ Flower Essence นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมจะได้แบ่งปันเรื่องราว ความเข้าใจ และประสบการณ์ในพื้นที่ปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการเยียวยา การเติบโตและสร้างความเชื่อมใจ

กำหนดการปี2567

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567
เวลาอบรม 9.00-16.00 (ลงทะเบียน 8.30 น.)

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

 • ได้รู้จักกับแนวทางและเครื่องมือการดูแลร่างกายจิตใจแบบ holistic
 • ได้ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ
 • สัมพันธ์/เชื่อมโยงที่ลึกซึ้งขึ้นกับโลกธรรมชาติและพลังการเยียวยาแห่งโลก

เนื้อหากิจกรรม

การทำงานกับคริสตัล
มนุษย์เรียนรู้การทำงานกับคริสตัลมาตั้งแต่อดีต คือของขวัญจากโลกที่
 • ช่วยการปรับสมดุลด้วยรูปแบบพลังงานที่มีความมั่นคง
 • ช่วยให้เรารู้สึกสงบ และรับรู้พลังบวก
 • เชื่อมโยงกับโลกภายในของเราเพื่อนำไปสู่การเชื่อมโยงกับโลกภายนอก
Flower Essence
ชวนมารู้จักกับยาพลังงานจากดอกไม้ที่จะช่วยดูแลสภาวะอารมณ์ การรับรู้ความรู้สึกอารมณ์ของเรา และตัวช่วยจากธรรมชาตินี้ จะช่วยให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเราเอง คืนความสมดุลให้กับดวงจิต จิตใจและร่างกาย ซึ่งช่วยให้เกิดสุขภาวะที่ดี

กระบวนการเรียนรู้

✓ การบรรยาย
✓ การแลกเปลี่ยน/ถาม-ตอบ
✓ กิจกรรมผ่านประสบการณ์

วิทยากร

สถานที่

C2 Community at Phayathai เอเวอร์กรีนแมนชั่น ซอย เพชรบุรี 7 พญาไท, เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ 

หมายเหตุ

 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าอบรม

ประเภท จำนวน บริจาคเพื่อลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป 20 ท่านละ 3,000 บาท
นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย 2 ท่านละ 2,600 บาท

หมายเหตุ

 • สามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  1. เสมฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
  2. ไม่จำกัดจำนวนเงินต่องวดขั้นต่ำ และไม่จำกัดจำนวนงวดชำระ โดยการชำระงวดสุดท้ายอย่างช้าที่สุดคือก่อนเข้าร่วมอบรมในวันแรก
  3. ท่านจะได้รับใบเสร็จหลังจากชำระครบถ้วนแล้ว
 • ค่าลงทะเบียนนี้มีบริการอาหารว่างเช้าและบ่าย แต่ไม่มีบริการอาหารกลางวัน เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงมีร้านอาหารให้เลือกรับประทานได้ตามความสะดวกของแต่ละบุคคล
 • หากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึง 10 ท่าน ทางเสมสิกขาลัยจะขอยกเลิกการจัดกิจกรรมนี้ เนื่องจากจำนวนคนมีผลต่อการจัดกิจกรรม โดยเสมสิกขาลัยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 เดือน 
 • ใบเสร็จจากการร่วมกิจกรรมจะออกเป็น “รายการเงินบริจาคเพื่อกิจกรรม…” ไม่สามารถออกใบเสร็จเป็นค่าลงทะเบียนได้ เนื่องจากเป็นองค์กรสาธารณกุศล
 • กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัครก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok