นรินทร์ เตโชติอัศนีย์ (หนู)

หนูสนใจและศึกษาด้านการพัฒนาตัวเองด้วยเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันทำงานจัดกระบวนการเรียนรู้และดูแลสุขภาวะแบบองค์รวม และการพัฒนาภายในด้วยเครื่องมือแตกต่างหลากหลายรวมถึงเครื่องมือศิลปะด้วย ควบคู่ไปกับการเป็นล่ามแปลการอบรมด้านการพัฒนาตนเอง การบำบัด และการศึกษา รวมถึงประกอบธุรกิจส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

 • BS – Hotel, Restaurant, Tourism Administration, University of South Carolina
 • EMBA – Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
 • บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

Professional Training/Qualification

 • Accredited Transformation Game Facilitator, Innerlinks UK
 • Framework Coaching Process, Innerlinks UK
 • Professional Certified Coach (PCC), by ICF
 • Coaching for Transformation, by Leadership that works
 • Long time learner and practitioner of Non violent communication and Resonant language
 • Bach Flower Remedies, Level 1-2
 • Neuroscience Satir Sandtray Therapy
 • Anthroposophical Art Therapy Training (6 years curriculum, graduating in October 2022)

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2023 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok