การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

แปรเปลี่ยนโลกภายใน
(online)

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

มนุษย์มักคุ้นชินกับการวิ่งหนีด้านมืด เพื่อเข้าหาแสงสว่าง แต่ยิ่งวิ่งหนีความมืดกลับยิ่งตามหลอกหลอน หรือเราพยายามขจัดมันออก ความมืดยิ่งแผ่ขยายใหญ่ขึ้น ส่งอิทธิพลในใจเรามากขึ้น แสงสว่างที่เหมือนจะช่วยปลอบประโลม ยิ่งโหยหากลับพาให้ใจเป็นทุกข์

โลกในใจเริ่มปริแตกเป็นสองขั้วและแยกออกเป็นสองด้าน ความมืดและแสงสว่าง เกิดเป็นตัวฉันที่ “น่ารัก” และตัวฉันที่ “ไม่น่ารัก”

บางครั้งเราก็ปฏิเสธปิดกั้นตัวเองจากโลกภายนอก แต่หลายครั้งที่เราปฏิเสธปิดกั้นตัวเองจากภายใน

ความจริงแล้วเส้นที่กางกั้นอาจไม่เคยมีอยู่ เราเองเป็นผู้สร้างเส้นแบ่งนั้นแล้วเราก็ทุกข์ เมื่อไม่สามารถข้ามเส้นแบ่งไปได้ เป็นไปได้ไหมว่า โลกภายในกำลังส่งสัญญาณบางอย่างแก่เรา ตัวตนที่อยู่ในความมืดอาจกำลังต้องการแสงสว่างเพื่อให้เราได้ทำความรู้จักกับตัวเองอย่างแท้จริง

เราไม่สามารถวิ่งหนีสิ่งที่เราเป็นได้ สิ่งที่ทำได้ คือโอบกอดความมืดนั้น ฉายแสงสว่างไป ณ ที่ตรงนั้น เพื่อให้ความมืดนั้นแปรเปลี่ยนกลายเป็นส่วนหนึ่งของแสงสว่าง

กำหนดการปี2565

29-30 ตุลาคม 2565

เนื้อหาการอบรม

 • ทำความเข้าใจตนเอง เพื่อเพิ่มพื้นที่ใจให้สามารถเปิดรับผู้อื่นได้
 • สำรวจ&ทำความเข้าใจตัวเองในมุมด้านมืด (Shadow)
 • การยอมรับและการโอบกอดตัวเองได้ในทุกด้าน
 • ทำกระบวนการก้าวข้ามความมืด/ความสว่าง เพื่อสร้างคลื่นพลังใหม่
 • บ่มเพาะความรักและความเข้าใจตนเองและผู้อื่น

กิจกรรม+เวลาอบรม

วันแรกของการอบรม

9.00 – 11.30 น. (ภาคเช้า)

 • ทำความรู้จักกับปราสาทในตัวเรา
 • เรียนรู้ว่า การปิดกั้นตัวตนของเรา (Shadow-ด้านมืด) เกิดขึ้นได้อย่างไร และมันส่งผลต่อชีวิต การงาน ความสัมพันธ์ของเราอย่างไรบ้าง
 • กิจกรรม เรียนรู้การเป็นมิตรกับ shadow ของเรา

11.30 – 13.00 น. พักเที่ยง

13.00 – 17.00 น. (ภาคบ่าย)

 • เรียนรู้การทำงานภายใน (Inner Work)
 • ทำความรู้จักโลกภายในตัวเราผ่านทฤษฎีของ คาร์ล จุง (Carl Gustav Jung)
 • ทำไมเราถึงอารมณ์ขึ้นหรือสั่นไหวกับบางเหตุการณ์ได้ง่ายๆ
 • เราจะตอบโต้ด้วยความเข้าใจได้อย่างไร
 • ความสำคัญของโลกภายในที่ส่งผลต่อโลกภายนอก
 • เรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเอง และเข้าใจผู้อื่น
 • กิจกรรมสำรวจโลกภายในตัวเรา

วันที่สองของการอบรม

9.00 – 11.30 น. (ภาคเช้า)

 • กิจกรรม Reframing
 • หาความหมายใหม่ให้ประสบการณ์เก่าที่เคยวิ่งหนี
 • สัมพันธ์กับตัวเองในมุมมองใหม่

11.30 – 13.00 น. พักเที่ยง

13.00 – 17.00 น. (ภาคบ่าย)

 • หัวใจของด้านมืดและแสงสว่าง
 • เห็นคนอื่นในตัวเรา เชื่อมโยง Shadow สู่ชีวิตจริงในมิติที่หลากหลาย
 • เรากดเก็บตัวเองทั้งในด้านดี-ไม่ดี โดยที่เราไม่รู้ตัว
 • เรียนรู้วิธีเรียกคืนตัวตนของเรากลับคืนมา
 • กิจกรรม ก้าวข้าม เป็น-ไม่เป็น
 • กระบวนการภาวนาเพื่อโอบกอดตัวเอง
 • สัมผัสพลังอ่อนโยนในความเป็นมนุษย์

หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การเตรียมตัวอบรม

 • กิจกรรมอบรมผ่านระบบโปรแกรม Zoom ผู้เข้าอบรมควรดาวน์โหลดโปรแกรมและเรียนรู้การใช้งาน Zoom ก่อนเข้าร่วมอบรม
 • ขณะอบรมแนะนำให้ใช้ห้องส่วนตัวที่เงียบ ที่ไม่มีการรบกวนต่อตัวผู้เรียนและกระบวนการกลุ่ม
 • เตรียมสมุด+ปากกา สำหรับจด
 • กิจกรรมกรรมจะเน้นการแลกเปลี่ยนและมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมอบรมเป็นหลัก

สถานที่

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารไทยซิน พระโขนง กรุงเทพฯ (เข้าทาง Akiyoshi(อะคิโยชิ) เยื้อง BTS พระโขนง)
สถานที่นี้มีที่จอดรถ

หมายเหตุ

 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

(อยู่ระหว่างการประสานงาน)

บริจาคเข้าร่วมอบรม

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

บุคคลทั่วไป (22 ท่าน)

ท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

ขอรับทุน (8 ท่าน)

นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย
ท่านละ 2,000 บาท จำนวน 6 ท่าน (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน
ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 รูป

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2022 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes