จุรี พิพัฒนรังคะ

จบการศึกษาสาขาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มศว เคยทำงานด้านสื่อสารมวลชน ในตำแหน่งเขียนบท รวมทั้งเป็นโปรดิวเซอร์ผลิตสารคดีโทรทัศน์ด้านการศึกษาทางเลือกและการสร้างสุขภาวะแบบองค์รวม เคยตะลุยออกเรียนรู้โลกกว้างใช้ชีวิตในต่างแดนอยู่ปีครึ่ง ก่อนจะกลับมาใช้ชีวิตตามฝันแบบอินดี้นานเกือบ 10 ปี

การเดินตาม Calling ในช่วงวัยสามสิบ ทำให้ชีวิตพลิกผัน เกิดความเครียดสะสมไม่รู้ตัว จนมีภาวะซึมเศร้า ตกร่องความทุกข์ซ้ำๆ อยู่นานหลายปี กระทั่งได้เข้าคอร์สภาวนา Understanding Our Mind กับหมู่บ้านพลัม นำโดยหลวงปู่ติช นัท ฮันห์

จากวันนั้นชีวิตพลิกเปลี่ยนเกิดแรงบันดาลใจที่จะฝึกสติอย่างจริงจัง เริ่มศึกษางานเขียนและคำสอนของหลวงปู่ผ่านสื่อต่างๆ แล้วต่อยอดด้วยการฝึกวิปัสสนา กระทั่งสนใจการปฏิบัติที่หลากหลายทั้งพุทธเถรวาท มหายาน และวัชรยาน  

วิถีของสติปัฏฐาน 4 ที่เชื่อมโยงเข้ากับการฝึกสติในชีวิตประจำวันช่วยให้เกิดความเข้าใจตัวเอง ทำงานกับใจตัวเอง เห็นปมปัญหาในวัยเด็ก เห็นความอึดอัดคับข้องใจบางอย่าง กระทั่งคลี่คลายออก

บวกการศึกษาธรรมะในส่วนของพระอภิธรรมปิฎก ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญที่มาช่วยเชื่อมโยงกระบวนการทำงานของจิตในทางพุทธสู่ความรู้ด้านจิตวิทยาบำบัดในหลากหลายแขนง

โดยเฉพาะการทำงานกับตัวตนด้านที่เรากดเก็บ ปิดกั้นมันไว้ เราย่อมต้องการพื้นที่โอบอุ้ม การตระหนักรู้ ความเข้าใจที่ข้ามพ้นขอบเขตของตัวตน ปัญญาที่กว้างใหญ่กว่าแค่รับความรู้จากเพียงภายนอก

การทำงานกับตัวเอง หรือ Inner Work ผ่าน Shadow-เงามืด, Inner Child-เด็กน้อยในตัวเอง, Self-Love-ความรักในตัวเอง จึงกลายเป็นการบรรจบพบกันระหว่างวิถีปฏิบัติแนวพุทธและศาสตร์ความรู้ทางตะวันตกโดยมิได้นัดหมาย ชีวิตได้ก้าวมาถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้ง เมื่อมีโอกาสนำความรู้เหล่านั้นมาสอนนักศึกษา เปิดเป็นคอร์สอบรมเพื่อการเข้าใจตนเองและผู้อื่น

การอบรม

 • Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH), สถาบันโค้ชไทย
 • Dept Coaching with a Client: A Process Work Training for Working with Individuals, สถาบัน Deep Democracy
 • DDI Annual 8 Days Leadership Intensive, Deep Democracy Institute International
 • Pedagogy for Transformation and Evolution, Victoria Subirana
 • Living and Dying with Dignity, Victoria Subirana
 • Inner Child, วัชรสิทธา
 • The Power of The Living Myths, วัชรสิทธา

ประสบการณ์การทำงาน

 • กระบวนกรนำเกม Awake to Oneness (A2O)
 • ทีม AN Alfa ออนไลน์คอร์ส Awakening Base Camp โดย Awakening Navigator(AN) Team Thailand
 • ทีมกระบวนกร We Oneness โครงการ Wake Up One, มูลนิธิสหธรรมิกชน
 • นักเขียนหนังสือ แสงหนึ่งเดียวกัน: Light of Oneness ในหัวข้อความรัก, We Oneness มูลนิธิสหธรรมิกชน
 • วิทยากรคอร์ส Negativity Coaching / Inner Work Coaching, สถาบันโค้ชไทย
 • กระบวนกรคอร์ส Embrace Negativity / Inner Self Listening, Urbinner
 • กระบวนกรคอร์สภาวนาเพื่อผลิบาน / หนึ่งวันกับความว่าง, The Soil Project Thailand
 • อาจารย์พิเศษวิชา พุทธศาสนามหายาน / ปรัชญาในวรรณกรรม / การเขียนสื่อสร้างสรรค์ทางปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มศว.

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok