การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

IFS Internal Family System
จิตวิทยาตัวตนเพื่อการเยียวยา (เบื้องต้น)

✘ การอบรมนี้ไม่มีประกาศนียบัตร

Internal Family System (IFS.) หรือ “ระบบครอบครัวภายใน” ศาสตร์แห่งการสร้างความกลมเกลียวภายในจิตใจ ด้วยการทำความรู้จักตัวเองในเชิงลึก

ฝึกทักษะการมองตนเองอย่างเป็นกลาง โดยการศึกษากลไกทางจิตวิทยาที่ดำเนินอย่างเป็นอัตโนมัติ และเปิดใจมองกลไกด้านต่างๆ เมื่อเราเข้าใจมันแล้วก็ไม่มีกลไกใดที่ไร้ประโยชน์ (No bad part) ทุกสิ่งย่อมเกิดขึ้นเพื่อรักษาสมดุลในใจ

เปิดใจกว้างเพื่อเรียนรู้เสี้ยวส่วนต่างๆ ที่อาจรอให้คุณได้ทำความรู้จัก ให้คำถามที่เราสงสัยเกี่ยวกับ “ความไม่รู้” ของตัวเรา จะค่อยๆเผยคำไขแก่คุณ

กำหนดการปี2567

วันที่ 5-6 ตุลาคม 2567

เนื้อหา

 • เรียนรู้การเข้าถึงโลกภายใน ระบุและแยกแยะแต่ละด้านของบุคลิกภาพหลัก/ย่อย และเข้าถึงการเยียวยาจิตใจเบื้องต้น
 • ทำความรู้จัก บทบาทตัวตนด้านผู้พิทักษ์ Part of Protector
 • เข้าใจภารกิจ และกลไกการปกป้อง-ดูแล
 • คุณลักษณะพื้นฐานของจิตใจที่สมดุล The Self 8C.
 • สร้างความเห็นอกเห็นใจ และลดภาระทางจิตใจของตนเอง

การเรียนรู้นี้เหมาะกับใคร

 • บุคคลทั่วไปผู้ที่สนใจทำความรู้จักตนเอง

ตารางกิจกรรม

วันแรก
12.00 น. ลงทะเบียน
13.00 – 14.00 น. ทำความรู้จักกับ TRE
14.00 – 15.30 น. ฝึก TRE
15.30 – 16.00 น. สรุปการเรียนรู้จากการฝึก และเพิ่มเติมองค์ความรู้เกี่ยวกับสมองและการคลายความเครียด
วันสุดท้าย
13.00 – 13.30 น. การ Grounding เพื่อสร้างความมั่นคงและผ่อนคลาย
13.30 – 15.00 น. ฝึก TRE
15.00 – 16.00 น. องค์ความรู้เรื่องระบบประสาทอัตโนมัติ กับการทำงานของ TRE

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ (คลิกดูข้อมูลการเดินทาง)
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เลขที่ 666 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองนะคะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ

หมายเหตุ

 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมกิจกรรม

ประเภท จำนวน บริจาคเพื่อลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป 14 ท่านละ 5,000 บาท
นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย 2 ท่านละ 4,000 บาท

หมายเหตุ

 • สามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนได้ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าสมัครอบรม)
 • ค่าลงทะเบียนนี้มีบริการอาหารว่างเช้าและบ่าย แต่ไม่มีบริการอาหารกลางวัน เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงมีร้านอาหารให้เลือกรับประทานได้ตามความสะดวกของแต่ละบุคคล
 • หากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึง 10 ท่าน ทางเสมสิกขาลัยจะขอยกเลิกการจัดกิจกรรมนี้ เนื่องจากจำนวนคนมีผลต่อการจัดกิจกรรม โดยเสมสิกขาลัยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 เดือน 
 • ใบเสร็จจากการร่วมกิจกรรมจะออกเป็น “รายการเงินบริจาคเพื่อกิจกรรม…” ไม่สามารถออกใบเสร็จเป็นค่าลงทะเบียนได้ เนื่องจากเป็นองค์กรสาธารณกุศล
 • กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัครก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok