ญาดา เอี่ยมทอง

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน : วิทยากรอิสระที่ทำงานอบรมเกี่ยวกับ จิตวิทยาเชิงลึก จิตวิทยาตัวตน /งานที่ปรึกษาทั่วไป /งานเขียนบทความเกี่ยวกับจิตวิทยาครอบครัว และอื่นๆ

ปี 2563-ปัจจุบัน จัดอบรมจิตวิทยาครอบครัวภายใน Internal Family System(IFS)หัวข้อ “เยียวยาปมเพื่ออิสระภายภายใน” โครงการผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ จำนวน 3 รุ่น

ปี 2562-ปัจจุบัน จัดอบรมกระบวนการ หลักการ จิตวิทยาครอบครัวภายใน Internal Family System(IFS) ให้บุคคลทั่วไป จำนวน 10 รุ่น 

ปี 2561

 • จัดอบรม “พัฒนาศักยภาพสำหรับนักศึกษาแพทย์ที่จะเติบโตไปสู่การเป็นบุคลากรทางการแพทย์มีความเชี่ยวชาญทั้งศาสตร์และศิลป์โดยมีทักษะในเชิงมิติสังคม” คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 6 รุ่น
 • จัดอบรมให้คณะอาจารย์ทั่วไปในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฟ้า จำนวน 2 รุ่น

ปี 2560 กระบวนกรของมูลนิธิสังคมวิวัฒน์ จัดอบรมให้แก่ องค์กรและหน่วยงานต่างๆ และร่วมทำงานกับ อ.วิศิษฐ์ วังวิญญู ซึ่งเป็นครูทางจิตวิญญาณ ผู้มอบพื้นที่แห่งการเรียนรู้จากภายใน ซึ่งได้ผ่านการทำกระบวนการกับภาครัฐและเอกชน อันได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์ , คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ศูนย์เยาวชนและครอบครัวจ.ขอนแก่น , มูลนิธิบ้านลูกรัก , รพ.รัตนเวช , รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก , บริษัท เอสซีจี จำกัด (มหาชน) , บริษัทในเครือสหพัฒน์ , บริษัท มารีนโกลด์ จำกัด , รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ , รพ.ลำพูน เป็นต้น

ปี 2554-ปัจจุบัน จัดอบรม “ดูแลผู้หล่อเลี้ยง” (อิสระในความสัมพันธ์) ให้กับ บริษัทต่างๆ และบุคคลทั่วไป ซึ่งจัดร่วมกับนักจิตวิทยาคลินิกพัฒนาการ 

ปี 2551

 • จัดอบรม ศิลปะประยุกต์เชิงบำบัดให้กับนิสิต และบุคคลทั่วไป เป็นจำนวน 10 รุ่น
 • เข้าร่วมโครงการ “สุขแท้ด้วยปัญญา” ในเครือข่ายพุทธิกา (สสส.) โดยใช้ชื่อโครงการอบรมนี้ว่า “ฤดูกาลแห่งชีวิต ค้นหาหนทางการผ่านเปลี่ยนอย่างมีสติ”

ปี 2550 จัดอบรมโครงการ “ครอบครัวอบอุ่น” ของสถานพินิจจังหวัด นครสวรรค์ ฯลฯ

ปี 2548 หลังจากได้ทำงานในภาคธุรกิจมาระยะหนึ่ง จึงเริ่มหันเหมาสนใจงานด้านพัฒนาศักยภาพด้านในของมนุษย์ โดยเริ่มฝึกฝนการทำงานเป็นวิทยากรกระบวนการซึ่งเป็นผลให้เกิดการขยายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ องค์กร ครอบครัว เยาวชน สุขภาพบำบัด และการศึกษา โดยมีครู วิศิษฐ์ วังวิญญู ผู้ซึ้งให้การสนับสนุนการเรียนรู้งานด้านนี้ให้เข้าไปสู่วิถีปฎิบัติในชีวิตประจำวัน

ปี 2547 เจ้าหน้าที่การตลาด ไอซีซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดมหาชน (บริษัทเครือสหพัฒน์พิบูลย์) กทม.

ปี 2542 เริ่มการทำงานด้านการเงินในธนาคารซิตี้แบงค์ กทม.

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการตลาด
 • ทักษะวิทยาการ /และสนใจศึกษาศาสตร์ต่างๆ
  • ศึกษาวิทยาศาสตร์กระบวนทัศน์ใหม่ที่โยงใยกับเรื่องจิตวิทยา
  • ศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ จิตไร้สำนึก NLP – Neuro-Linguistic Programming การโปรแกรมสมองผ่านภาษาใหม่
  • ศึกษาแง่มุมศิลปะบำบัดแนว “มนุษย์ปรัชญา”
  • ศึกษาหลักการจิตวิทยาสาย Carl Jung (จิตสำนึก – จิตไร้สำนึก)
  • ศึกษาจิตวิทยาตัวตน Voice Dialogue “สนทนากับเสียงภายในตัวตน”
  • ศึกษาจิตวิทยาตัวตนหลักและย่อย Internal Family System
  • อบรม ผู้นำกับปัจจุบันขณะ Leadership in Presence โดย Gill Emslie
  • กายกรุณา Somatic Consensus โดย David Weinstock

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok