หลักสูตรการอบรมสำหรับ In-house

ชีวิตในอุดมคติ

In-house ☎︎ 086-327-7792

สิ่งที่มีค่าที่สุดบนโลกนี้  คือสิ่งมีชีวิต  เป็น ชีวิตที่แสนธรรมดาดูคล้ายกับสรรพสิ่งทั้งหลายในธรรมชาติ แต่ในอีกมุมหนึ่งชีวิตนั้นเป็นสิ่งลึกลับซับซ้อนยากแก่การรู้จักและเข้าใจ เมื่อคนเกิดมาแล้วก็ย่อมมีหลายบทบาทหน้าที่ในชั่วชีวิตหนึ่ง แต่ที่สำคัญเราทุกคนมีหน้าที่ต่อตนเองที่จะทำให้เราอยู่บนโลกอย่างมีความหมาย และทำหน้าที่อื่นๆ อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

บน โลกแห่งวัตถุและชีวิตท่ามกลางความสะดวกสบาย และความสับสนวุ่นวายของสังคมยุคปัจจุบัน ทำให้การให้คุณค่าและการพัฒนาคุณภาพของการดำรงชีวิตนั้น ถูกลดทอนลงจนเกือบจะเป็นศูนย์ สังคมหันไปให้คุณค่ากับความสำเร็จภายนอกอันฉาบฉวย เราจึงมีชีวิตที่แปลกแยกกับตนเอง จนไม่อาจหาความหมายที่แท้จริงให้กับชีวิตได้

ความจริงมีเพียงหนึ่ง  เมื่อมนุษย์ไม่สามารถหนีพ้นจากเรื่องการกิน  การนอน การสืบพันธุ์  และความมั่นคงปลอดภัยจากภยันตรายต่างๆ  จึงมักมีการตั้งคำถามว่า “คน เราเกิดมาทำไม ชีวิตมนุษย์มีความหมายหรือไม่ อะไรคือคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตมนุษย์ ทำอย่างไรเราจึงจะดำรงชีวิตอย่างมีความหมายและสมศักดิ์ศรีที่เกิดมาเป็นมนุษย์

นอก จากนั้นการมีกัลยาณมิตรที่จะช่วยให้เรารู้จักตัวเอง ไม่ให้หลงออกนอกทางจะเป็นการเกื้อกูลในการแสวงหาความหมายที่แท้จริงของชีวิต ทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันของเราเป็นไปในทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เข้า สู่ความเป็นมนุษย์ยิ่งๆ ขึ้นไป เสมสิกขาลัยจึงขอเชิญชวนท่านมาร่วมค้นหาความหมายของการดำรงชีวิต

เนื้อหา

เรียนรู้ถึงการเชื่อมโยงของสรรพสิ่งในธรรมชาติที่ส่งผลกระทบในปัจจุบัน  รวมทั้งการหาความสมดุลที่เกิดจากสิ่งรอบข้างและข้อควรในการปฏิบัติที่จะค้นหาความหมายที่แท้จริงของชีวิตเพื่อไปให้ถึงชีวิตในอุดมคติ  ผ่านการฝึกฝนสมาธิภาวนา  เพื่อจิตใจที่เป็นอิสระ สงบ เบิกบานและเกิดปัญญา

กระบวนการ

  1. พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง
  2. กิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง บทบาทสมมติ กลุ่มย่อย

ผู้เข้าร่วมอบรม

จำนวน 30 คน

วิทยากร

ทีมกระบวนกรเสมสิกขาลัย

สถานที่

ห้องโปร่งโล่งกว้างไม่มีสิ่งกีดขวาง เงียบสงบไม่มีเสียงรบกวน และเหมาะสำหรับทำกิจกรรมเคลื่อนไหว

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน 2 คืน

ตารางการอบรม

วันแรก  
09.00 – 11.30 น. แนะนำตัวเองและทำความรู้จักกัน / ทบทวนสุขทุกข์ในชีวิต
11.30 – 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 – 13.45 น. นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์
14.00 – 17.00 น. ค้นหาสาเหตุแห่งสุขและทุกข์
17.00 – 19.00 น.  อาหารเย็น
19.00 – 21.00 น.   สุขอย่างยั่งยืนและทุกข์ให้น้อยลงได้อย่างไร / เจริญสติสมาธิภาวนา
วันที่สอง  
07.00 – 08.00 น. สมาธิภาวนา
08.00 – 09.00 น. อาหารเช้า
09.00 – 11.30 น. เรียนรู้เรื่องการยึดมั่นถือมั่น
11.30 – 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 – 13.45 น. นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์
14.00 – 17.00 น. เรียนรู้เรื่องการปล่อยวาง
17.00 – 19.00 น.  อาหารเย็น
19.00 – 21.00 น.   สมาธิภาวนา / โอบกอดเจ้าตัวน้อย / การเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณ
วันแรก  
07.00 – 08.00 น. สมาธิภาวนา
08.00 – 09.00 น. อาหารเช้า
09.00 – 11.30 น. กิจกรรม “จ่ายตลาด” เรียนรู้เรื่องความสมดุลแห่งการใช้ชีวิต
11.30 – 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. จุดมุ่งหมายของชีวิตที่อยู่บนโลกอย่างมีความหมาย และทำหน้าที่อื่นๆ อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

สรุปการอบรม

*อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาและกิจกรรมเพื่อความเหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มผู้เข้าร่วม

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes