การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต
ขั้นพื้นฐาน (online)

Life Coaching (online)

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ในความเป็นมนุษย์ พวกเราทุกคนล้วนมีครูภายใน จิตที่มีสภาวะรู้ ผ่อนคลาย ประกอบด้วยความรักและไมตรี คือครูของเรา ครูภายในของเรานี่แหละที่จะนำทางเราในการดำเนินชีวิต เมื่อต้องตัดสินใจครั้งสำคัญ เมื่อต้องตอบสนองต่อเสียงเรียก ความท้าทาย หรือปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต เมื่อสิ้นไร้พลังในการก้าวเดิน ในการทำงาน ก็ครูภายในนี่แหละที่จะชวนเรามาครุ่นคิดใคร่ครวญ ว่าจะไปต่ออย่างไร ในความเป็นมนุษย์นี้ เรามีศักยภาพที่จะค้นพบขุมพลังและครูภายในนี้กันทุกคน ในความเป็นมนุษย์สามัญที่สุมไปด้วยปัญหาทุกวี่วันนี่เอง เมื่ออนุญาตให้ตัวเอง สืบค้นอย่างใส่ใจ เราจะได้ยิน ได้ค้นพบความเข้าใจ และนำไปสู่ทางออกได้เสมอ

กำหนดการปี2566

15-17 กันยายน 2566

เนื้อหา

การโค้ชขั้นพื้นฐาน : รากฐานสำคัญของการโค้ช (ภาค 1 & 2)

 1. การโค้ชคือกระบวนการสนทนาแบบหนึ่งต่อหนึ่ง เพื่อช่วยให้ผู้รับการโค้ชสามารถสำรวจ สืบค้น และสร้างความตระหนักรู้ภายในตน การตระหนักรู้อย่างลึกซึ้ง จะนำไปสู่ความเข้าใจ การเปลี่ยนแปลงจากภายใน และสามารถตอบรับกับโจทย์ชีวิตอย่างอิสระมีพลัง
 2. การโค้ชนำเสนอตัวเองในกรอบคิดที่ศรัทธาในความเป็นมนุษย์ และความสัมพันธ์เยี่ยงกัลยาณมิตรระหว่างโค้ชและผู้รับการโค้ช โดยมีพื้นฐานสำคัญอยู่ที่การฟัง การสืบค้นด้วยคำถาม และการสร้างความตระหนักรู้ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

วันแรก
13.00-17.00 น.
 • เช็คอิน / อะไรที่ทำให้เราสนใจการโค้ช
 • ความฝัน
 • สาธิตการโค้ช
 • การฟัง 4 ระดับ
 • ฝึกโค้ช / ถอดบทเรียน
วันที่สอง
13.00-17.00 น.
 • หลักการ / วิธีคิดเบื้องหลังการโค้ช
 • ทักษะพื้นฐาน
 • ฝึกโค้ชแบบอ่างปลา / ถอดบทเรียน
 • แนวคิด being & doing
วันสุดท้าย
13.00-17.00 น.
 • ญาณทัศนะ / intuition
 • กิจกรรมฝึกญาณทัศนะ 1-3 แบบ
 • ฝึกโค้ชด้วยการใช้ญาณทัศนะ
 • ช่วงชีวิตที่ดี/มีชีวิตชีวา
 • ฝึกโค้ชแบบดึงพลัง/คุณค่าในเรื่องเล่า
 • เช็คเอ้าท์
วันแรก
13.00-16.00 น.
 • การฟังเสียงตัวเอง (internal listening)
 • การถอดรื้อแนวคิดความสัมพันธ์แบบเหนือกว่า-ด้อยกว่า
 • การสานสร้างความสัมพันธ์ที่เกื้อกูล และ ให้ความรู้สึกที่ปลอดภัย
 • การได้เห็น สาธิตการโค้ช
วันที่สอง
13.00-16.00 น.
 • การฟังในฐานะโค้ช (awareness of spaces of listening)
 • ฝึกคำถามทรงพลัง (Powerful Question)
 • การนำพาให้ผู้รับการโค้ชเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของตนเอง (Concept of being and doing)
 • ฝึกโค้ช
วันที่สาม
13.00-16.00 น.
 • หลักการใหญ่ ทัศนคติ และองค์ประกอบสำคัญในการโค้ช
 • ญาณทัศนะและการประยุกต์ใช้ (lntuition & sensing the field)
 • ฝึกโค้ชแบบรับรู้สนามพลัง
วันสุดท้าย
13.00-16.00 น.
 • การทำงานกับวาระของผู้รับการโค้ช
 • ทักษะการสะท้อนความเห็น การแทรกแซง การอุปมาอุปไมย การร้องขอ ท้าทาย และอื่นๆ
 • การโค้ชกับบริบททางสังคม
 • การเสริมพลัง & การเชื่อมโยงกับครูภายใน

หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การเตรียมตัวอบรม

 • กิจกรรมอบรมผ่านระบบโปรแกรม Zoom ผู้เข้าอบรมควรดาวน์โหลดโปรแกรมและเรียนรู้การใช้งาน Zoom ก่อนเข้าร่วมอบรม
 • ขณะอบรมแนะนำให้ใช้ห้องส่วนตัวที่เงียบ ที่ไม่มีการรบกวนต่อตัวผู้เรียนและกระบวนการกลุ่ม
 • เตรียมสมุด+ปากกา สำหรับจด
 • กิจกรรมกรรมจะเน้นการแลกเปลี่ยนและมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมอบรมเป็นหลัก

สถานที่

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารไทยซิน พระโขนง กรุงเทพฯ (เข้าทาง Akiyoshi(อะคิโยชิ) เยื้อง BTS พระโขนง)
สถานที่นี้มีที่จอดรถ

หมายเหตุ

 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

(อยู่ระหว่างการประสานงาน)

บริจาคเข้าร่วมอบรม

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

บุคคลทั่วไป (24 ท่าน)

ท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

ขอรับทุน (6 ท่าน)

นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย
ท่านละ 2,000 บาท จำนวน 4 ท่าน (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน
ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 รูป

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

กรอกข้อมูลสมัครเข้าอบรม

  ก่อนโอนเงินกรุณาตรวจสอบที่ว่างกับเจ้าหน้าที่ โทร. 086-305-3011, 099-453-8836 หรือ Email: semsikkha_ram@yahoo.com, Line: @semsikkha, Facebook: semsikkha
  # เนื่องจากการโอนเงินคืนในทุกกรณี เสมฯจำเป็นต้องหักเงินจำนวน 500 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ #
  กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่เสมสิกขาลัยจะทำการติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
  ➌ การสมัครนี้ไม่ถือเป็นการจองหรือการสมัครที่ยืนยันสิทธิ์ได้ (จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่)
  ➍ ท่านจะได้รับสิทธิ์โดยสมบูรณ์เมื่อท่านได้ส่งหลักฐานการโอนเงินและได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น
  ช่องทาง1 >> แนบหลักฐานมาพร้อมกับใบสมัครนี้(ปุ่มแนบไฟล์อยู่ด้านล่างหน้านี้)
  ช่องทาง2 >> ส่งหลักฐานมายัง Email: semsikkha_ram@yahoo.com
  ช่องทาง3 >> ส่งหลักฐานมายัง Facebook: sem semsikkha
  ช่องทาง4 >> ส่งหลักฐานมายัง Line ID: @semsikkha

  ➎ เจ้าหน้าที่จะทำการตอบกลับทางอีเมล์ภายใน 3-5 วันทำการ หากท่านไม่ได้รับการตอบกลับทางอีเมล์จากเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อกลับมายัง เสมสิกขาลัย โทร.086 305 3011 หรือไลน์ @semsikkha เนื่องจากอาจมีข้อผิดพลาดในการรับ-ส่งข้อมูลได้

  1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

  ชื่อบัญชี มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ประเภท ออมทรัพย์ สาขา เจริญนคร บัญชีเลขที่ 024 – 2 52441 – 2

  2. เช็ค – สั่งจ่ายมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

  3. ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน – สั่งจ่ายในนาม น.ส.จงรักษ์ แซ่ตั้ง สั่งจ่าย ปณ.หัวหมาก 10243

  *** ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ***

  • ท่านสามารถแจ้งขอยกเลิกเข้าร่วมอบรมได้ทุกช่องทาง ได้แก่ ทางโทรศัพท์ , Email , Facebook และ Line
  • แจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมกับแจ้งหัวข้อการอบรมที่ท่านสมัครไว้
  • หากท่านยังไม่ได้โอนเงิน เจ้าหน้าที่จะยกเลิกให้ทันที สำหรับท่านที่โอนเงินแล้ว ท่านจะได้รับเงินคืนตามเงื่อนไขด้านล่างนี้

  เงื่อนไขการคืนเงินเมื่อยกเลิกเข้าร่วมอบรม

  1. หากแจ้งล่วงหน้า ก่อนการอบรมตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป

  ท่านจะได้รับเงินค่าสมัครคืนเต็มจำนวน(หักค่าธรรมเนียมการยกเลิก 500 บาท และหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามจริง) หรือ เลื่อนเข้าอบรมครั้งต่อไปได้ 1 ครั้ง

  2. หากแจ้งล่วงหน้า ก่อนการอบรมตั้งแต่ 15-29 วัน

  ท่านจะได้รับเงินค่าสมัครคืนครึ่งจำนวน(หักค่าธรรมเนียมการยกเลิก 500 บาท และหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามจริง)

  3. หากแจ้งล่วงหน้า ก่อนการอบรมน้อยกว่า 15 วัน

  เสมสิกขาลัยจะถือว่าเงินค่าสมัครของท่านเป็นเงินบริจาคเพื่อการจัดกิจกรรม


  ข้อมูลส่วนบุคคล

  พุทธคริสต์อิสลามอื่นๆ

   


  ข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม


  Copyright © 2023 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
  YouTube
  FbMessenger
  Tiktok