หลักสูตรการอบรมสำหรับ Public และ In-house

เป็นมิตรกับตัวเอง

Public ☎︎ 086-305-3011
In-house ☎︎ 086-327-7792

มนุษย์เราล้วนแต่รักตัวเอง ทั้งๆ ที่เรารักตัวเอง แต่บ่อยครั้ง…เรากลับทะเลาะกับตัวเอง อึดอัดใจกับการตัดสินใจของตัวเอง และบางครั้งก็ไม่สามารถยอมรับในสิ่งที่เราเป็นได้ แล้วเราก็เริ่มเบื่อตัวเองเข้าไปทุกที

ภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบทั้งการงานและครอบครัวอาจทำให้เราต้องดิ้นรนไขว่ขว้า ไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยหรือหยุดพักได้ และที่มากกว่านั้นคือเรา “พักไม่เป็น” ไม่อาจผ่อนคลายตัวเอง จึงทำให้เกิดความเหนื่อยล้าภายในจนไม่อาจจะเป็นมิตรกับตัวเองได้

ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ที่ดูเหมือนว่าจะทำให้เรามีความสะดวกสบายในทางวัตถุมากขึ้น มีงานที่ต้องทำ      มีครอบครัวตามที่สังคมยอมรับ แต่หากหันกลับมาดูความสุขทางด้านจิตใจแล้ว กลับพบว่า เราเข้าถึงความสุขทางจิตใจได้น้อยลงทุกที กลายเป็นความทุกข์ทางใจมาแทนที่มากขึ้น

การอบรม “เป็นมิตรกับตัวเอง” เป็นการเปิดพื้นที่ให้เราได้หวนกลับมาทบทวนถึงสิ่งที่เราคาดหวังและยึดมั่นอย่างแน่นเหนียว ทั้งในด้านสุขและด้านทุกข์ของชีวิต จนสั่งสมเป็น “อัตตาในแบบเรา” ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว และ “อัตตา” นี่เองที่ได้กัดกร่อนจิตใจของเราให้อ่อนแอ บ่อนทำลายความสุข ความสัมพันธ์ ความไว้วางใจ หรือแม้กระทั่งความรักที่เรามีต่อตนเองและผู้อื่น และ “เรากำลังต่อสู้กับอัตตาของเราเอง” จนไม่อาจะจะกลับมาเป็นมิตรกับตัวเองได้

กิจกรรมหลากหลายรูปแบบในการอบรม “เป็นมิตรกับตัวเอง” จะช่วยให้ผ่อนจังหวะชีวิตของเราให้ช้าลง บรรเทาความเหนื่อยล้าทางร่างกาย แปรเปลี่ยนจิตใจที่เป็นทุกข์และเศร้าหมองให้กลับเป็นชีวิตที่สดใส เบิกบาน และงดงาม รวมทั้งคลี่คลายเงื่อนปมภายในใจเพื่อให้เรากลับมาเป็นมิตรกับตัวเองอีกครั้ง และเตรียมสติเพื่อเผชิญกับความไม่แน่นอนของชีวิตในอนาคตต่อไป

เนื้อหาและกระบวนการอบรม

  • ฝึกฝนการทำสมาธิภาวนาการกลับมาใคร่ครวญภายในจิตใจ เพื่อการผ่อนคลายของร่างกายอย่างสมบูรณ์ และความสงบ มั่นคงของจิตใจ
  • มีกิจกรรมที่ช่วยทำให้ได้พักกาย ผ่อนใจ อันเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความเบิกบานและดีงามให้เจริญงอกงามยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมผ่านประสบการณ์ทางด้านศิลปะมาพิจารณาถึงแง่งามตามความเป็นจริงของชีวิต เพื่อให้เราลดคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนทั้งการวาดรูปและการจัดดอกไม้มาช่วยในการผ่อนคลายจิตใจและร่างกาย การจัดดอกไม้ อยู่กับธรรมชาติทำให้ความงามของธรรมชาติได้เข้ามาช่วยยกระดับจิตวิญญาณของเราอีกทั้งมีกิจกรรมที่จะช่วยสะท้อนให้เห็นมุมด้านน่ารักและน่าชังของตัวเรา และทำให้เรากลับมาทบทวน สำรวจความเป็นตัวเราและยอมรับตัวเองอย่างที่เราเป็นได้มากขึ้น
  • มีการแลกเปลี่ยนภายในกลุ่มเพื่อแสวงหาปัจจัยในการแปรเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์แห่งความทุกข์ เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความเบิกบานและงดงาม แบ่งปันเรื่องวิสัยทัศน์แห่งชีวิต และการแสวงหาดุลยภาพแห่งชีวิต พร้อมทั้งเรียนรู้ประสบการณ์สุข – ทุกข์ของชีวิตที่ผ่านมา และร่วมกันแสวงหาทางออกที่เป็นรูปธรรม
  • มีพิธีกรรมเล็กๆ เพื่อให้เป็นสักขีพยานและเฉลิมฉลองให้กับความรู้สึกดีๆ ที่เกิดขึ้น
  • การอบรมชุดนี้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเรียนรู้ท่ามกลางบรรยากาศของความเป็นกัลยาณมิตรภายในกลุ่มที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลปัญญาและความรักซึ่งกันและกัน

ผู้เข้าร่วมอบรม

จำนวน 30 คน

วิทยากร

ทีมกระบวนกรเสมสิกขาลัย

สถานที่

ห้องโปร่งโล่งกว้างไม่มีสิ่งกีดขวาง เงียบสงบไม่มีเสียงรบกวน และเหมาะสำหรับทำกิจกรรมเคลื่อนไหว

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

ตารางการอบรม

วันแรก 
8.30 น.ลงทะเบียน
09.00 – 12.15 น.● รู้จักกันก่อน
● กิจกรรม “จุดพักพิงของชีวิต”
12.15 – 13.15 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.00 น.ผ่อนพักตระหนักรู้ (นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์)
14.00 – 17.00 น.กิจกรรม “วาดรูป : แง่งามความจริงของชีวิตผ่านศิลปะ”
วันที่สอง
09.00 – 12.15 น.กิจกรรม “ของรัก”
12.15 – 13.15 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.00 น.ผ่อนพักตระหนักรู้ (นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์)
14.00 – 17.00 น.กิจกรรม “พลิกไพ่ สะท้อนชีวิต”
17.00 – 19.00 น.พักรับประทานอาหารเย็น
19.00 – 21.30 น.กิจกรรม “โอบกอดเจ้าตัวน้อย”
วันสุดท้าย
09.00 – 12.15 น.
กิจกรรม “จัดดอกไม้ ดอกไม้จัดใจ”
12.15 – 13.15 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.00 น.ผ่อนพักตระหนักรู้ (นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์)
14.00 – 16.00 น.● สมดุลของชีวิต
● สรุปการอบรม

*อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาและกิจกรรมเพื่อความเหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มผู้เข้าร่วม

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes