การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

TRE® Tension & Trauma Releasing Exercises

ผ่อนกาย คลายใจ ด้วยTRE®

นวัตกรรมเพื่อการปลดปล่อยความเครียดและแผลใจ ที่ฝังลึกในร่างกาย-ระบบประสาทอัตโนมัติอย่างมีพลังและปลอดภัย ฝึกครั้งเดียว ใช้ได้ตลอดชีวิต

 

TRE® สามารถเรียนรู้ได้ง่าย นำไปใช้ได้ทันที และสามารถใช้ร่วมกับการดูแลร่างกายจิตใจในรูปแบบอื่นๆ ได้

 

TRE® เป็นการทำงานกับระบบร่างกายโดยตรง จึงไม่จำเป็นต้องมีการพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเครียดหรือบาดแผลใจในอดีต

วันที่อบรม

22-23 สิงหาคม 2563 (เวลา 13.00-16.00 น.)

เนื้อหา

TRE® คิดค้นโดย ดร.เดวิด เบอร์เซลลี (David Berceli) วิธีคลายความเครียดอย่างง่ายๆ นี้ใช้กายบริหาร 7 ท่า ช่วยให้ร่างกายเกิดการสั่นตามธรรมชาติ เพื่อปลดปล่อยความเครียดที่ฝังอยู่ในส่วนลึกของร่างกาย กล้ามเนื้อ และระบบประสาท ช่วยให้ร่างกายคืนสู่ภาวะสมดุล ผ่อนคลายและจิตใจสงบ นอนหลับดีขึ้น มีความยืดหยุ่นและมองโลกในแง่ดีขึ้น กลับคืนสู่ความมีชีวิตชีวาอีกครั้ง

ตารางกิจกรรม

วันแรก
12.00 น. ลงทะเบียน
13.00 – 14.00 น. ทำความรู้จักกับ TRE
14.00 – 15.30 น. ฝึก TRE
15.30 – 16.00 น. สรุปการเรียนรู้จากการฝึก และเพิ่มเติมองค์ความรู้เกี่ยวกับสมองและการคลายความเครียด
14.45 – 16.00 น. สื่อสารอย่างจริงใจกับคู่กรณี
วันสุดท้าย
13.00 – 13.30 น. การ Grounding เพื่อสร้างความมั่นคงและผ่อนคลาย
13.30 – 15.00 น. ฝึก TRE
15.00 – 16.00 น. องค์ความรู้เรื่องระบบประสาทอัตโนมัติ กับการทำงานของ TRE

หมายเหตุ

 • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถออกกำลังกายเบาๆ ได้ เช่น แพทย์สั่งห้าม เพิ่งผ่าตัดหรือมีอาการบาดเจ็บด้านร่างกาย และสตรีมีครรภ์ อีกทั้งไม่เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังใช้ยาด้านจิตเวชอยู่
 • ใช้เพื่อการดูแลตนเองเท่านั้น

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ 

 • สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองค่ะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ 
 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

บุคคลทั่วไป (18 ท่าน)

ท่านละ 2,600 บาท (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

ขอรับทุน (4 ท่าน)

นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย
ท่านละ 2,300 บาท (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

เงื่อนไขการขอรับทุน

1) นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย(รับทุนบางส่วน)

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 1. มีรายได้ต่ำกว่า 20,000 บาท ต่อเดือน
 2. ทำงานพัฒนาสังคมหรือสังกัดองค์กรที่ทำงานด้านพัฒนาสังคม เช่น
  • องค์กรภาครัฐ
  • องค์กรสาธารณประโยชน์
  • องค์กรพัฒนาเอกชน(NGO)ภายในประเทศ
  • องค์กรด้านการศึกษา
  • หรือเป็นผู้นำชุมชน เป็นต้น
 3. ไม่สามารถเบิกค่าเข้าร่วมกิจกรรมจากองค์กรต้นสังกัดได้

ขั้นตอนในการขอรับทุน

 1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครออนไลน์ สมัครรายบุคคล / สมัครเป็นกลุ่มคณะ
 2. แนบหลักฐานสำหรับการขอทุนมาพร้อมกับการสมัครออนไลน์ ได้แก่หลักฐานดังนี้
  • หลักฐานยืนยันสังกัดองค์กร
  • หนังสือรับรองรายได้
  • เอกสารตอบคำถามหัวข้อดังนี้
   1. อธิบายบทบาทงานที่กำลังทำอยู่ และบทบาทนั้นเอื้อประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร?
   2. ท่านจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปช่วยสังคมอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไรบ้าง?
   3. ระบุสิ่งที่ท่านจะสามารถช่วยเหลือในระหว่างการอบรมครั้งนี้ มีอะไรบ้าง?
    • ดูแลโต๊ะลงทะเบียนหน้างาน
    • จัดเตรียมสถานที่จัดอบรมแต่ละช่วง
    • ดูแลการจัดเตรียมอาหาร อาหารว่าง หรือเครื่องดื่ม
    • อื่นๆ (โปรดระบุ)

2) นักบวชหญิง-ชาย(รับทุนเต็มจำนวน)

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 • ทำงานด้านพัฒนาสังคม ชุมชน หรือเยาวชน อย่างเป็นรูปธรรม

ขั้นตอนในการขอรับทุน

 1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครออนไลน์
 2. แนบเอกสารอธิบายขอบเขตและลักษณะงานด้านพัฒนาสังคมที่ทำอยู่ มาพร้อมกับการสมัครออนไลน์

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2019 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes