พทป.วิพุธ สันติวาณิช

แพทย์แผนไทยประยุกต์ วิพุธ สันติวาณิช

หัวหน้าศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสมดุลชีวิต ณ สมดุล  ผู้บูรณาการศาสตร์การแพทย์แบบผสมผสาน ร่วมกับการโค้ชสมดุลชีวิตและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในการดูแลรักษาปรับสมดุลธาตุปัจจุบันเฉพาะรายแบบองค์รวม ควบคู่กับกระบวนการศึกษา เพื่อพัฒนาสมดุลชีวิตในทุกๆ มิติ

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2023 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok