วิจิตรา เตรตระกูล

มีความชอบในศิลปะ และเรียนศิลปะเพื่อใช้ดูแลจิตใจตัวเอง ด้วยเป็นคนที่ชอบทดลอง สร้างสรรค์ศิลปะจากเทคนิคต่างๆ ประกอบกับศิลปะมีผลต่อการทำงานของ “ใจ” ได้เห็นความแตกต่างของคน และมีความสุขเวลาเห็นผู้คนค้นพบแง่มุมใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการทำงานศิลปะ เชื่อว่าความเป็นศิลปินที่อยู่ในมนุษย์ทุกคนจะช่วยเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้นได้   ประสบการณ์ทำงาน
 • ฟื้นฟูจิตใจด้วยการรับฟังและศิลปะบำบัด กว่า 600 sessions ให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ขัดแย้ง ผู้มีความหลากหลายทางเพศ เช่น ผู้ที่สูญเสียบุคคลสำคัญในชีวิต ผู้ที่มีปัญหาการจัดการอารมณ์, ผู้ที่ถูกจำกัดอิสรภาพ และผู้ป่วยจิตเวช
 • วิทยากรรับเชิญอบรมศิลปะบำบัดสำหรับนักจิตวิทยาโรงพยาบาลหาดใหญ่ 2018
 • ร่วมมือกับเพื่อนนักกิจกรรมทางสังคมกลุ่มต่างๆ จัดกระบวนศิลปะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายใน เช่น
  • “วงล้อมเมล็ดพันธุ์” ศิลปะเพื่อการมีส่วนร่วม ในงาน กลับบ้าน , BACC 2013
  • “ความหลากหลายคือความสวยงาม” การรณรงค์ผ่านศิลปะเพื่อการมีส่วนร่วม IDAHOT International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia, BACC 2015,
  • “มหาสมุดแห่งคำขอบคุณ” นิทรรศการสมุดบันทึกและศิลปะจากผู้ต้องขังหญิง, BIA 2017
  • “ว่าวถึงคนไกลที่คิดถึง” ศิลปะบนว่าวของผู้ป่วยและบุคคลากรจิตเวช, เทศกาลว่าวนานาชาติ 2018
  • “write our voices เล่าเรื่องให้(ตัว)เราฟัง” บทกวีและงานศิลปะของผู้หญิงที่มีประสบการณ์ทำแท้ง,กลุ่มทำทาง 2019
 • ถ่ายทอดบทเรียนการทำงานฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิง ตีพิมพ์ในหนังสือ “ของขวัญจากผู้หญิงหลังกำแพง”
 • รายงานกิจกรรมศิลปะบำบัดสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งวัดคำประมง ตีพิมพ์ใน Canadian Art Therapy Association Journal 2017
Education &Training
 • Diploma of Clinical Art Therapy program, Canadian International Institute of Art Therapy
 • Spiritual based feminist counselling for empowerment, International Women’s Partnership for Peace and Justice; IWP
 • Bachelor of Fine Arts, Silpakorn University

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok