ธีระพงษ์ สีทาโส

เป็นนักถ่ายภาพ Street & Documentary Photography ผลิต video content รวมทั้งทำงานด้านการเรียนรู้(มูลนิธิสื่อชาวบ้านมะขามป้อม) ให้กับเยาวชน คนรุ่นใหม่ และผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยกระบวนการทางศิลปะ เช่น ละคร ภาพถ่าย ภาพยนตร์ ที่นอกจะใช้เพื่อการสื่อสารแล้ว แต่ที่มากกว่านั้นคือการนำพาให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ตัวเอง(ภายในและภายนอก) ทำความเข้าใจผู้คนที่แตกต่างหลากหลายและบริบทสังคม ผ่านกระบวนการเหล่านี้ด้วยการเรียนรู้แบบลงมือทำ

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok