ประชา หุตานุวัตร

นักเคลื่อนไหวกิจกรรมทางสังคมคนสำคัญในกลุ่มยุวชนสยาม ตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียน สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและเข้าศึกษาต่อที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ไม่ทันจบก็ลาออกเพื่อดำเนินชีวิต “ขบถ?  กับเพื่อนในกลุ่มอหิงสา ซึ่งเชื่อมั่นในทางที่ใช้สันติวิธีและไม่ยอมสยบยอมกับคำตอบสำเร็จรูปจากลัทธิที่สัญญาว่าจะให้ความหวังใหม่

เป็นนักคิดนักเขียนที่โดดเด่นคนหนึ่งของวงการองค์กรพัฒนาเอกชน นับว่าเป็นครูและผู้ทำงานด้านสังคมที่มีความพิเศษเฉพาะตัว เคยบวชเป็นพระภิกษุ มีนามว่า พระประชา ปสนฺนธมฺโม เป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ เป็นผู้สัมภาษณ์และเขียนอัตชีวประวัติของท่านพุทธทาสภิกขุ เผยแพร่เป็นหนังสือเรื่อง เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา สนใจการนำพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในสังคมเพื่อแก้ปัญหาชนิดถึงรากถึงโคน ทั้งยังสนใจในการพัฒนาแนวคิดแบบใหม่ๆทางสังคม โดยไม่ละเลยการศึกษาและแลกเปลี่ยนกับแนวความคิดกระแสอื่น หรือหลงลืมทอดทิ้งการกลับคืนสู่รากเหง้าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาของไทยเราเอง ดังที่ได้รับเลือกเป็นปาฐกแสดงปาฐกถาประจำปีของมูลนิธิโกมลคีมทอง เมื่อปี พ.ศ.2524

ได้รับเชิญไปเรียนหลักสูตรสำหรับนักฝึกอบรมจนจบขั้นสูงสุดจาก A Movement for Society เมืองฟิลลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซาวาเนีย สหรัฐอเมริกา ทำงานด้านการฝึกอบรมมานับครั้งไม่ถ้วน ทั้งกับคนไทย และคนจากประเทศเพื่อนบ้าน

ปัจจุบัน เป็นวิทยากรและผู้แปลภาษาให้กับเสมสิกขาลัยหลายโครงการ อาทิ โครงการการเมืองสีเขียว โครงการฝึกอบรมผู้นำระดับรากหญ้าในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok