ณัฐฬส วังวิญญู

ณัฐฬสเกิดและเติบโตในครอบครัวชนชั้นกลางในจังหวัดเชียงราย เป็นเด็กเรียนที่พยายามปรับตัวและทำตามสิ่งสังคมคาดหวัง เป็นนักบาสเกตบอลประจำจังหวัดและเป็นตัวแทนแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนประจำจังหวัด แต่เมื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เขาได้รับอิทธิพลจากคุณอา (วิศิษฐ์ วังวิญญู) ให้กล้าตั้งคำถามกับระบบการศึกษาและชีวิต ทำให้เริ่มสนใจชีวิตนอกตำราและนอกรั้วมหาวิทยาลัย เป็นจุดเริ่มต้นของการแสวงหาความหมายของชีวิต 

เมื่อจบการศึกษาแล้วได้บวชเพื่อศึกษาแนวทางปฏิบัติธรรมด้วยแรงบันดาลใจที่ได้รับจากการอ่านงานของท่านพุทธทาส และท่านป. ประยุตโต ในขณะที่ดำเนินชีวิตนักบวชในเชียงราย ได้เริ่มงานด้านการพัฒนาสังคมให้กับชนเผ่าลีซูและอาข่า หลังจาก 1 ปีลาสิกขาแล้วไปทำงานร่วมกับเสมสิกขาลัยในช่วงปีแรกๆ ของการก่อตั้ง แล้วไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยนาโรปะที่ๆ เขาได้เรียนรู้แนวทางการการศึกษาที่มีมิติจิตวิญญาณและการรับใช้สังคม จนได้กลับมาทำงานด้านกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเติบโตด้านในหลังจากที่ศึกษาจบและกลับมาทำงานในประเทศไทย และเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันขวัญแผ่นดิน ที่สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมไปพร้อมกับการพัฒนามิติด้านจิตวิญญาณในการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า วศ.บ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาโท คณะผู้นำสิ่งแวดล้อม (Environmental Leadership MA) มหาวิทยาลัยนาโรปะ สหรัฐอเมริกา
  • Certified Life Coach (ICF) จากสถาบัน Leadership that Works อินเดีย
  • Nonviolent Communication Training of Thailand
  • หลักสูตร Super T จากเสมสิกขาลัย
  • Voice Dialogue Training
  • Process Work Training โดย Gill Emsley Ph.D, Gary Reiss Ph.D, Max and Ellen Schupbach Ph.D.

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok