เมธี จันทรา

นักดนตรีภาวนา ผู้สนใจและทำงานเรื่องเสียง(sound) มากกว่า 20 ปี รวมทั้งได้ทำ ดนตรีเอนเนียแกรม เพื่อใช้ในการศึกษาเอนเนียแกรม

ปัจจุบัน ทำกระบวนการ “ฟัง” (Contemplative Listening) ให้แก่ สวนโมกข์ กรุงเทพฯ เป็นเวลาอย่างต่อเนื่อง

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2023 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok