กิตติชัย งามชัยพิสิฐ

เรียนไม่จบปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ออกมาใช้ชีวิตบนเส้นทางของการค้นหาตนเองและเปลี่ยนแปลงสังคมสู่ความเป็นธรรม ร่ำเรียนวิชาจากหลายครูบาอาจารย์ ผ่านการทำงานในฝ่ายศาสนาและสันติวิธี กลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม สู่โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการพัฒนา (YT) และสถาบันต้นกล้า จนกระทั่งออกมาเป็นแรงงานนอกระบบ รับจ้างรายวันในปัจจุบัน

ทำงานสนับสนุนเยาวชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาครัฐ ให้รู้จักฝึกฝนตนเองพร้อมๆ กับมีสำนึกในการร่วมสร้างสังคมที่เป็นธรรม เคารพ และใส่ใจกันและกัน ผ่านงานอบรม งานถอดความรู้ งานรณรงค์เคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคม บนพื้นฐานของการใช้อำนาจร่วม การไม่ใช้ความรุนแรงมาเกือบ 30 ปี

จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นฐานหัวได้ดี ฐานกายก็ใช้ได้ กำลังพัฒนากระบวนการที่เป็นฐานใจให้มากขึ้น ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่บอกว่าจัดกระบวนการได้สนุกสนานขัดต่อหน้าตาอย่างยิ่ง

มีความฝันว่าจะใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเป็นธรรมในสังคม เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างสังคมที่ยุติธรรม และเอื้อต่อการเติบโตทางจิตวิญญาณของทุกคน

สนใจและฝึกฝนไท่จี๋ นั่งสมาธินานๆ ไม่ได้ ชอบอ่านนิยายจีน มังงะและวรรณกรรมเยาวชน ชอบกฎของเมอร์ฟี่ ดูหนังแฟนตาซีและอวกาศ ชอบหมามากกว่าแมว

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok