ปาฐกถา

Transformative Education
for Social Justice

จุดยืนทางการศึกษาเพื่อความเป็นธรรม

โดย

อึ้ง ฉุ่ยหมิง

นักพัฒนาอาวุโสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปาฐกถาเสม พริ้งพวงแก้ว ครั้งที่ 28
เสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 – 17.30 น.
โถงชั้นล่าง เรือนร้อนฉนำ สวนเงินมีมา
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

THE 28TH ANNUAL SEM PRINGPUANGKEO PUBLIC LECTURE

Transformative Education for Social Justice

By SHUI-MENG NG
Sat 4th February 2023, 15.00-17.30 hrs. Sathirakoses-Nagapradipa Foundation, 20-22 Charoen Nakorn Rd., Bangkok, Siam PROGRAM
14.00-15.00 Registration
15.00-15.30 Music
15.30-15.40 Welcome by Mr.Surasee Kosolnawin (President, Sathirakoses-Nagapradipa Foundation)
15.40-15.50 Opening remarks by Mr.Chutchawal Pringpuangkeo
15.50-16.00 Thai Flute by Assawongrat Assarangchai
16.00-16.10 Documentary Film “Where is Sombath?”
16.10-16.20 Introduction of the lecture by Hans van Willenswaard
16.20-17.00 PUBLIC LECTURE: Transformative Education for Social Justice
By Shui-meng Ng, Senior Development Worker and Civil Rights in Southeast Asia
Translated by Anchalee Kurutach
17.00-17.20 Q & A
17.20-17.30 Closing remarks by Sulak Sivaraksa

More details: Tel. 08 6305 3011, 09 9453 8836, 08 6327 7792

กำหนดการ

14.00-15.00 ลงทะเบียน
15.00-15.30 ดนตรี
15.30-15.40 กล่าวต้อนรับ คุณสุรสีห์ โกศลนาวิน (ประธานมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป)
15.40-15.50 กล่าวเปิดงาน โดย คุณชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว
15.50-16.00 การแสดงขลุ่ยไทย นรภัทร ภาบรรจงจิตต์
16.00-16.10 ภาพยนตร์สารคดี “สมบัติ ที่หายไป”
16.10-16.20 แนะนำปาฐก โดย ฮันส์ แวน วิลเลี่ยนส์วาร์ด
16.20-17.00 ปาฐกถา Transformative Education for Social Justice
จุดยืนทางการศึกษาเพื่อความเป็นธรรม
โดย อึ้ง ฉุ่ยหมิง นักพัฒนาอาวุโสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ล่ามแปลภาษาอังกฤษและไทย โดย อัญชลี คุรุธัช
17.00-17.20 แลกเปลี่ยนและซักถาม
17.20-17.30 กล่าวปิดงานและมอบของที่ระลึก โดย สุลักษณ์ ศิวรักษ์
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพูลฉวี เรืองวิชาธร โทร. 08 6305 3011, 09 9453 8836, 08 6327 7792
SATHIRAKOSES-NAGAPRADIPA FOUNDATION Sem Pringpuangkeo Foundation Spirit in Education Movement International Network of Engaged Buddhists https://www.suanspirit.com/

PUBLIC LECTURE

COME ON, LET’S COMMON

EAST-WEST PERSPECTIVES ON EARTH TRUSTEESHIP

The 27th Sem Pringpuangkeo Public Lecture
Saturday 13th February 2021, 15.00-18.00 hrs.
At Hall Ruen Roichanan
Sathirakoses Nagapradipa Foundation

The “commons movement” is growing. More and more social initiatives in Thailand and globally discover that they share principles of “commoning” together with a great diversity of likeminded projects. Long time researchers on the “commons” David Bollier and Silke Helfrich emphasize that the legal form or the organisation structure of collaboration in a project is not in the first place what makes it belong to the “commons movement”, but the quality of “commoning” – a verb they invented. Silke Helfrich, Germany, was a resource person in the first international conference organized by the School for Wellbeing in 2011. New language is important to catch the importance of the commons movement for transformation of the economy, culture and politics. And what it means for personal development if you are active as a “commoner”. How can we build trust, what do we really want to share, what are our common goals? What are we willing to sacrifice and what benefits are we entitled to expect? Can we be a commons movement amidst an economy based on profit making at all costs? What does it take to survive living an alternative way of life in a hostile system?

In the 27th SEM Public Lecture Hans (English) and Wallapa (Thai translation) will try to answer the question whether the commons movement is relevant for the present protest movement in Thailand and the region. They will reflect on their own experience with 20+ years project development in the context of the SEM network with Right Livelihood Award Laureate Ajarn Sulak as the binding inspirational guide for so many independent groups and initiatives. And they will place these experiences in an East – West perspective as persons born in two corners of the world which are so different. They will analyse lessons learned in historic context of 400 years friendship relations Siam – the Netherlands as well as the rise of “engaged Buddhism” as a new path co-creating “engaged spirituality”. From this perspective they will explain – inspired by various historic persons, including Madam Blavatsky, Mahatma Gandhi, Krishnamurti, Rudolf Steiner, Pridi Bamomyong, Dr. Ambedkar, and more recently Elinor Ostrom (the only female recipient of the Nobel Prize for Economics) and Judge Weeramantry from Sri Lanka – why Earth Trusteeship is essential for the “commons movement”. Earth Trusteeship stands for: “all global citizens are equal trustees of the Earth”. A trustee is a person who carries out ownership responsibilities and rights for the benefit of others. The purpose of Earth Trusteeship is to safeguard the wellbeing of future generations and the integrity of Nature, including Nature Rights.

Hans and Wallapa are happy that they can speak from the recent experience of the unique “40 Years Right Livelihood Award” conference they co-organised at Chualongkorn University, February 2020. Two days later the first flash-mob of protesting students was held at the same location.

Programme
14.30-15.00 Registration
15.00-15.15 Music
15.15-15.25 Welcome Remarks by Mr. Surasee Kosolnawin (President, Sathirakoses-Nagapradipa Foundation)
15.25-15.35 Opening Remarks by Mr. Chuchawal Pringpuangkeo
15.35-15.45 SEM AWARD 2020 Ceremony to DR. TAWEESIN VISANUYOTHIN
15.45-16.00 Introduction of the Lecturers by Prof. Dr. Surichai Wung’aeo (Director of Center for Peace and Conflict Studies, Chulalongkorn University)
16.00-17.30 PUBLIC LECTURE COME ON, LET’S COMMONEast-West perspectives on Earth Trusteeship
By HANS and WALLAPA van WILLENSWAARD (Co-founders of INI–Innovation Network International)
With translation English to Thai by Wallapa van Willenswaard
17.30-17.50 Q&A and Exchanges of ideas
17.50-18.00 Closing Remarks by Sulak Sivaraksa
*** plus Book launching of ***

“Oneness versus the 1%”

(Thai version)

by VANDANA SHIVA

For more information, please contact Mrs. Poolchawee Tel. 08 9499 0490 , 09 9453 8836

Copyright © 2023 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes