ปาฐกถาเสม พริ้งพวงแก้ว

ครั้งที่ 29

ธรรมนิเวศ

อนาคตสรรพสิ่งในโลกที่กำลังเดือด

โดย
 

เดวิด อาร์. ลอย

ปาฐกถาเสม พริ้งพวงแก้ว ครั้งที่ 29
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 14.00 – 17.30 น.
โถงชั้นล่าง เรือนร้อนฉนำ สวนเงินมีมา
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

Eco-dharma
Future of All beings in Global Boiling

By
 

David R. Loy

The 29th Annual Sem Pringpuangkeo Public Lecture
Monday, 26th February 2024,
14.00-17.30 hrs.
Sathirakoses-Nagapradipa Foundation
Charoen Nakorn Rd. (Between Soi 20-22), Klongsan, Bangkok

กำหนดการ
14.00-15.00 ลงทะเบียน / Registration
15.00-15.30 ดนตรี / Music
15.30-15.40 กล่าวต้อนรับ คุณสุรสีห์ โกศลนาวิน (ประธานมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป)
Welcome by Mr. Surasee Kosolnawin (President, Sathirakoses-Nagapradipa Foundation)
15.40-15.50 กล่าวเปิดงาน โดย คุณชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว
Opening remarks by Mr. Chutchawal Pringpuangkeo
15.50-16.00 แนะนำปาฐก โดย อัญชลี คุรุธัช
Introduction of the lecturer by Anchalee Kurutach
16.00-17.00 ปาฐกถา ธรรมนิเวศ : อนาคตสรรพสิ่งในโลกที่กำลังเดือด
โดย เดวิด อาร์. ลอย นักเขียนและธรรมาจารย์เซน
แปลภาษา โดย อัญชลี คุรุธัช
PUBLIC LECTURE Eco-dharma: Future of All beings in Global Boiling
By David R. Loy – Writer and Zen Teacher
Translated by Anchalee Kurutach
( What is Eco-dharma? )
17.00-17.20 ถาม & ตอบ / Q & A
17.20-17.30 กล่าวปิดงาน โดย สุลักษณ์ ศิวรักษ์
Closing Remarks by Sulak Sivaraksa
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพูลฉวี เรืองวิชาธร โทร. 08 6305 3011, 09 9453 8836, 08 6327 7792

More details: Tel. 08 6305 3011, 09 9453 8836, 08 6327 7792

David R. Loy

David R. Loy is a professor of Buddhist and comparative philosophy (now retired), a prolific writer, and a teacher in the Sanbo Zen tradition of Japanese Buddhism. His books include Money Sex War Karma, A New Buddhist Path, and most recently Ecodharma: Buddhist Teachings for the Ecological Crisis. He is especially concerned about social and ecological issues. In addition to offering workshops and meditation retreats, he is one of the founders of the Rocky Mountain Ecodharma Retreat Center, near Boulder, Colorado.

In June 2014, David received an honorary degree from Carleton College, his alma mater, during its 2014 Commencement. In April 2016 David returned his honorary degree, to protest the decision of the Board of Trustees not to divest from fossil fuel investments.

SATHIRAKOSES-NAGAPRADIPA FOUNDATION Sem Pringpuangkeo Foundation Spirit in Education Movement International Network of Engaged Buddhists https://www.suanspirit.com/

PUBLIC LECTURE

COME ON, LET’S COMMON

EAST-WEST PERSPECTIVES ON EARTH TRUSTEESHIP

The 27th Sem Pringpuangkeo Public Lecture
Saturday 13th February 2021, 15.00-18.00 hrs.
At Hall Ruen Roichanan
Sathirakoses Nagapradipa Foundation

The “commons movement” is growing. More and more social initiatives in Thailand and globally discover that they share principles of “commoning” together with a great diversity of likeminded projects. Long time researchers on the “commons” David Bollier and Silke Helfrich emphasize that the legal form or the organisation structure of collaboration in a project is not in the first place what makes it belong to the “commons movement”, but the quality of “commoning” – a verb they invented. Silke Helfrich, Germany, was a resource person in the first international conference organized by the School for Wellbeing in 2011. New language is important to catch the importance of the commons movement for transformation of the economy, culture and politics. And what it means for personal development if you are active as a “commoner”. How can we build trust, what do we really want to share, what are our common goals? What are we willing to sacrifice and what benefits are we entitled to expect? Can we be a commons movement amidst an economy based on profit making at all costs? What does it take to survive living an alternative way of life in a hostile system?

In the 27th SEM Public Lecture Hans (English) and Wallapa (Thai translation) will try to answer the question whether the commons movement is relevant for the present protest movement in Thailand and the region. They will reflect on their own experience with 20+ years project development in the context of the SEM network with Right Livelihood Award Laureate Ajarn Sulak as the binding inspirational guide for so many independent groups and initiatives. And they will place these experiences in an East – West perspective as persons born in two corners of the world which are so different. They will analyse lessons learned in historic context of 400 years friendship relations Siam – the Netherlands as well as the rise of “engaged Buddhism” as a new path co-creating “engaged spirituality”. From this perspective they will explain – inspired by various historic persons, including Madam Blavatsky, Mahatma Gandhi, Krishnamurti, Rudolf Steiner, Pridi Bamomyong, Dr. Ambedkar, and more recently Elinor Ostrom (the only female recipient of the Nobel Prize for Economics) and Judge Weeramantry from Sri Lanka – why Earth Trusteeship is essential for the “commons movement”. Earth Trusteeship stands for: “all global citizens are equal trustees of the Earth”. A trustee is a person who carries out ownership responsibilities and rights for the benefit of others. The purpose of Earth Trusteeship is to safeguard the wellbeing of future generations and the integrity of Nature, including Nature Rights.

Hans and Wallapa are happy that they can speak from the recent experience of the unique “40 Years Right Livelihood Award” conference they co-organised at Chualongkorn University, February 2020. Two days later the first flash-mob of protesting students was held at the same location.

Programme
14.30-15.00 Registration
15.00-15.15 Music
15.15-15.25 Welcome Remarks by Mr. Surasee Kosolnawin (President, Sathirakoses-Nagapradipa Foundation)
15.25-15.35 Opening Remarks by Mr. Chuchawal Pringpuangkeo
15.35-15.45 SEM AWARD 2020 Ceremony to DR. TAWEESIN VISANUYOTHIN
15.45-16.00 Introduction of the Lecturers by Prof. Dr. Surichai Wung’aeo (Director of Center for Peace and Conflict Studies, Chulalongkorn University)
16.00-17.30 PUBLIC LECTURE COME ON, LET’S COMMONEast-West perspectives on Earth Trusteeship
By HANS and WALLAPA van WILLENSWAARD (Co-founders of INI–Innovation Network International)
With translation English to Thai by Wallapa van Willenswaard
17.30-17.50 Q&A and Exchanges of ideas
17.50-18.00 Closing Remarks by Sulak Sivaraksa
*** plus Book launching of ***

“Oneness versus the 1%”

(Thai version)

by VANDANA SHIVA

For more information, please contact Mrs. Poolchawee Tel. 08 9499 0490 , 09 9453 8836

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok