การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

บ่มเพาะอำนาจร่วม

เท่าทันการใช้อำนาจภายใน
✓ การอบรมนี้มีประกาศนียบัตรมอบให้ (สำหรับผู้ที่เข้าอบรมครบทุกวัน)

ในโลกที่คุ้นเคยกับการใช้อำนาจเหนือ เราต่างถูกขังไว้กับความสัมพันธ์ที่ทำร้ายกันและกัน

เราสามารถหันมาตระหนักรู้และบ่มเพาะการใช้แหล่งอำนาจที่เราต่างก็มีด้วยกัน ผ่านการใช้อำนาจร่วม อำนาจกระทำการ และอำนาจภายใน เพื่อให้เรากลับมาสร้างความสัมพันธ์กับผู้คน องค์กร และสังคม ให้เป็นไปในทางเกื้อหนุนกันและกันได้

มาร่วมกันสำรวจและเรียนรู้ทักษะการใช้อำนาจที่เคารพความเป็นมนุษย์ เสริมพลังให้แก่กัน และสร้างสรรค์ความเป็นไปได้แบบใหม่ๆ

กำหนดการปี2567

วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2567

เนื้อหา

สำรวจและเรียนรู้ทักษะการใช้อำนาจที่เคารพความเป็นมนุษย์ เสริมพลังให้แก่กัน และสร้างสรรค์ความเป็นไปได้แบบใหม่ๆ

ตารางกิจกรรม

วันแรก

เวลากิจกรรม
8.30 น.ลงทะเบียน
9.00-9.30 น.ทำความรู้จักกัน ตั้งเป้าหมายของการอบรม
9.30-10.15 น.รู้จักแหล่งอำนาจและการแสดงออกของอำนาจ
10.15 -10.30 น.พักเบรค
10.30-12.00 น.กิจกรรมสำรวจความสัมพันธ์ทางอำนาจในองค์กร
12.00-13.30 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-15.00 น.สำรวจขอบเขตการทำงานและการประสานพลังขององค์กรในมิติของอำนาจ
15.00-15.15 น.พักเบรค
15.15-17.00 น. ทักษะการสร้างพื้นที่เพื่ออำนาจร่วม

วันที่สอง

เวลากิจกรรม
9.00-10.30 น.กิจกรรมสำรวจและฝึกทักษะการบ่มเพาะอำนาจภายใน
10.30-10.45 น.พักเบรค
10.45-12.00 น.กิจกรรมสำรวจและเสริมสร้างอำนาจกระทำการ
12.00-13.30 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-15.00 น.สำรวจขอบเขตและทักษะการรักษาขอบเขต
15.00-15.15 น.พักเบรค
15.15-16.00 น.ทักษะการสร้างวัฒนธรรมแบบอำนาจร่วม
16.00-17.00 น.ออกแบบเส้นทางการเปลี่ยนแปลงสู่วิถีอำนาจร่วม

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ (คลิกดูข้อมูลการเดินทาง)
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เลขที่ 666 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองนะคะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ

หมายเหตุ

 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

ประเภท จำนวน บริจาคเพื่อลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป 20 ท่านละ 4,600 บาท
นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย 3 ท่านละ 3,800 บาท
นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน 1 ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

 • สามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  1. เสมฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
  2. ไม่จำกัดจำนวนเงินต่องวดขั้นต่ำ และไม่จำกัดจำนวนงวดชำระ โดยการชำระงวดสุดท้ายอย่างช้าที่สุดคือก่อนเข้าร่วมอบรมในวันแรก
  3. ท่านจะได้รับใบเสร็จหลังจากชำระครบถ้วนแล้ว
 • ค่าลงทะเบียนนี้มีบริการอาหารว่างเช้าและบ่าย แต่ไม่มีบริการอาหารกลางวัน เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงมีร้านอาหารให้เลือกรับประทานได้ตามความสะดวกของแต่ละบุคคล
 • หากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึง 10 ท่าน ทางเสมสิกขาลัยจะขอยกเลิกการจัดกิจกรรมนี้ เนื่องจากจำนวนคนมีผลต่อการจัดกิจกรรม โดยเสมสิกขาลัยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 เดือน 
 • ใบเสร็จจากการร่วมกิจกรรมจะออกเป็น “รายการเงินบริจาคเพื่อกิจกรรม…” ไม่สามารถออกใบเสร็จเป็นค่าลงทะเบียนได้ เนื่องจากเป็นองค์กรสาธารณกุศล
 • กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัครก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok