การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

NATURE NURTURE
คืนสู่ธรรมชาติ

ธรรมชาติของคุณเป็นอย่างไร

เราต้องการอะไร บ่อยครั้งมั้ยที่ต้องก้มหน้ายอมรับ ยอมทำตามทั้งที่ในใจไม่ได้เป็นแบบนั้น

ธรรมชาติภายในเราถูกบิดเบือนทีละเล็ก ทีละน้อย อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน จึงไม่แปลกที่หลายคนบอกว่า อยากกลับสู่ธรรมชาติ อยากเข้าป่า เพราะพื้นที่ธรรมชาติอันหมายถึงโลกใบนี้นั้นเต็มไปด้วยความเปิดกว้าง อิสระ และผ่อนคลาย 

หากจะบอกอย่างเป็นรูปธรรมนั้น ก็มีงานวิจัยทางการแพทย์กล่าวถึงการอาบป่า (Forest Bathing) ว่าการเดินอย่างช้าๆ ผ่อนคลาย เปิดประสาทสัมผัสทั้งห้าให้เชื่อมต่อกับธรรมชาติรอบข้างนั้นส่งผลในแง่ดีทางสุขภาพทั้งกายและใจ แต่ด้วยประสบการณ์ชีวิตมากมายที่ผ่านมานั้นปิดกั้นตัวเราด้วยการใช้ชีวิตที่รีบเร่ง ไหลไปตามกระแสสังคมจนวันหนึ่งเราเกิดคำถามกับตัวเองขึ้นมาว่า “เราคือใคร” “เราจะอยู่อย่างไร” “อยู่ไปทำไม ในเมื่อมันทุกข์เสียเหลือเกิน”

การคืนสู่ธรรมชาติ จึงไม่ใช่เพียงแค่การนำพาร่างกายไปอยู่ท่ามกลางพื้นที่ธรรมชาติเท่านั้น แต่คือการฟื้นคืนธรรมชาติแห่งความเปิดกว้างและเป็นอิสระของตัวเราภายใน โดยการฝึกฝนในเส้นทางของการเป็น Self-Guide ให้กับตนเอง ด้วยการอาบป่า ที่จะชวนให้เราปรับจังหวะตัวเองให้ช้าลง และผ่อนคลาย เปิดผัสสะเชื่อมโยงกับธรรมชาติ ณ ขณะนั้น เพื่อเปิดพื้นที่ในการสำรวจและเยียวยาตนเอง

กำหนดการปี2566

25-26 พฤศจิกายน

เนื้อหา

  1. เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการอาบป่า (Forest Bathing) และการเชื่อมโยงกับธรรมชาติ (Nature Connectedness)
  2. ฝึกฝนทักษะในการเชื่อมโยงกับธรรมชาติผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ ด้วยกระบวนการหลัก 3 ส่วน คือ การหยั่งราก (Grounding), การโอบรับ (Embracing) และการสะท้อน (Reflection)
  3. สัมผัสประสบการณ์การเป็น self-guide ให้กับตัวเองในการอาบป่า เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเป็นวิธีการดูแลตัวเอง (self-care) ในเบื้องต้น

กระบวนการ

  1. กระบวนการแบบมีประสบการณ์ร่วม โดยเปิดพื้นที่ให้สามารถแบ่งปันความคิด ความรู้สึก และประสบการณ์ส่วนตัวเพื่อการเข้าใจตนเอง ผู้อื่น และธรรมชาติ
  2. กิจกรรมมีการใช้เคลื่อนไหวร่างกาย การเปล่งเสียง เรียนรู้ธรรมชาติของร่างกายและจิตใจ
  3. กิจกรรมเป็นรูปแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure) เพื่อเปิดพื้นที่ให้บรรยากาศของธรรมชาติ ณ ขณะนั้นเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ (Co-Creation) ประสบการณ์ให้กับเรา

ตารางกิจกรรม

วันแรก
เวลา กิจกรรม
เช้า 09.00-12.00 น. Grounding เปิดวง
ร้องเพลงร่วมกัน
เราฝืนจนเป็นธรรมชาติ (ล้อมวงแบ่งปัน)
บ่าย 13.00-17.00 น. เปิดผัสสะ สัมผัสธรรมชาติ
Take a nap with Nature
ระหว่างเรากับธรรมชาติ
สัมพันธ์และโยงใย
วันสุดท้าย
เวลา กิจกรรม
เช้า 09.00-12.00 น. Grounding เปิดวง ร้องเพลง
ฝึกฝนการสัมพันธ์และโยงใย
การอาบป่าเพื่อการเยียวยา
บ่าย 13.00-17.00 น. ออกแบบ invitation สำหรับอาบป่า
Become your self-guide
Reflection
Blessing with Nature
หมายเหตุ
  • กิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามธรรมชาติของผู้เข้าร่วม และบรรยากาศ ณ ขณะนั้น
  • กิจกรรมจะมีการสัมผัสธรรมชาติโดยตรง หากไม่สะดวกสามารถเตรียมอุปกรณ์ปูพื้นส่วนตัวมาได้

สถานที่

(อยู่ระหว่างการประสานงาน)

สถานที่

ลานหิน สวนโมกข์กรุงเทพ และ สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) หมายเหตุ 08.30 น. รวมตัวก่อนเริ่มกิจกรรม ณ ลานโถง(ชั้น1) สวนโมกข์
วันที่ 18-19 มิถุนายน 2565
เรือนร้อยฉนำ (คลิกดูข้อมูลการเดินทาง)
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เลขที่ 666 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองนะคะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ

หมายเหตุ

  • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
  • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

(อยู่ระหว่างการประสานงาน)

บริจาคเข้าร่วมอบรม

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

บุคคลทั่วไป (24 ท่าน)

ท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย (6 ท่าน)

ท่านละ 1,800 บาท (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes