ธนาพร ตระกูลดิษฐ์ (มิ้นท์)

มิ้นท์ เด็กหญิงขี้อายที่เติบโตในหมู่บ้านจัดสรรและครอบครัวที่คอยดูแลปกป้องเธออย่างดี มีชีวิตวัยเด็กที่ได้วิ่งเล่นในพื้นที่ธรรมชาติ ตอนอยู่กับตากับยายในต่างจังหวัด ใช้ชีวิตตามขนบของเด็กไทย เรียนจบ ทำงานราชการให้พ่อกับแม่ ชีวิตเปลี่ยนไปตอนที่อกหัก นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางภายใน เมื่อเผชิญกับความพังทลายจนกระทั่งได้พบกับประสบการณ์เชิงลึกในธรรมชาติผ่านการกราบสัมผัสผืนดินตามแนวทางของหมู่บ้านพลัม ทำให้ได้กลับไปเชื่อมต่อกับแม่ธรรมชาติผ่านผืนดินอีกครั้ง ด้วยเจตจำนงที่แน่วแน่ในการสานสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ จึงเดินทางสะสมประสบการณ์ในการพัฒนาตัวเอง การทำงานภายใน การภาวนา โดยการเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลายรวมถึงการฝึกฝนทางจิตวิญญาณหลายๆ แนวทาง

แม้จะจบการศึกษาสายวนศาสตร์ ความรู้สึกลึกๆ ว่าตัวเองไม่เก่งวิชาการ แต่โชคดีที่ได้สัมผัสของการตระหนักรู้โดยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงด้วยหัวใจของตัวเอง อีกทั้งการเชื่อมโยงกับธรรมชาติกลับทำให้ได้ฟื้นคืนอำนาจภายในตัวเอง ท่ามกลางการมองเห็นระบบโครงสร้างที่กดทับความเป็นมนุษย์ของผู้คนในหลายถิ่นที่เดินทางไป อีกทั้งความทุกข์ที่เป็นบาดแผลจากระบบการเลี้ยงดูและระบบการศึกษาที่ทำให้เยาวชนหลายคนจบชีวิตอย่างที่เราเห็นกันในหน้าข่าวเป็นสิ่งที่สะเทือนใจ เป็นแรงผลักดันที่ทำให้ต้องลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างเพื่อรักษาชีวิตของผู้คนและธรรมชาติอันเป็นแหล่งทรัพยากรที่เกื้อกูลชีวิตของสรรพชีวิตตลอดมา

ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้และกระบวนกรอิสระที่รักในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับธรรมชาติผ่านการอาบป่าสัมผัสธรรมชาติทั้งภายนอกและภายใน เพราะเชื่อเสมอว่า เราคือ หนึ่งเดียวกัน (มนุษย์ คือ ส่วนหนึ่งของธรรมชาติ) ดั่งกันและกัน หากเรากลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองได้ เราจะสามารถดูแลธรรมชาติที่อยู่รายล้อมเราได้เช่นกัน และยังเชื่อว่ามนุษย์ คือ ตัวแปรสำคัญของการเปลี่ยนแปลง การมีความสัมพันธ์ที่อ่อนโยนกับธรรมชาติสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคลไปจนถึงสังคม (ทั้งผู้คนและธรรมชาติ)

แม้กระทั่งตอนนี้ ก็ยังคงเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง ธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ ด้วยพื้นฐานการศึกษาในแนวทางมนุษยปรัชญา รวมถึงเข้าร่วมงานภาวนาหลากหลายรูปแบบเพื่อนำมาปรับใช้กับการอาบป่าบนเส้นทางของตัวเองในแบบฉบับของกระบวนกรเท้าเปล่า (Barefoot Facilitator)

การศึกษา (บางส่วน)

  • ปริญญาตรี วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาโท สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
  • Certified Forest Bathing Guide & Instructor จาก The Mindful Tourist
  • ทีมงานจิตอาสากลุ่ม I See U : Contemplative Care
  • หลักสูตร Nature Mentor : ผู้เปิดประตู่สู่โลกมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ โดย มูลนิธิโลกสีเขียว
  • Transformative Experience Provider: TEP 4 โดย ธนาคารจิตอาสา
  • ครูแกนนำ โครงการก่อการครู รุ่นที่ 2
  • Deep Artistic for Change Agent โดย โครงการศิลปะด้านใน
  • หลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ รุ่นที่ 2
  • Happy Ambassador ทูตความสุข ในโครงการ Happy Life Happy Thailand

ปัจจุบัน

ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ กระบวนกรอิสระ ไกด์อาบป่าและผู้สอนไกด์อาบป่าสาขาประเทศไทยของ The Mindful Tourist จัดอบรมให้กับบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานเอกชน กลุ่มอาสา และเยาวชน เกี่ยวกับการเชื่อมโยงกับธรรมชาติและการรู้จักตนเอง เพื่อเสริมพลังให้กับบุคคลและองค์กรโดยมีธรรมชาติเป็นสื่อการเรียนรู้

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2023 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok